Tijdschrift voor Financieel Recht

Over Tijdschrift voor Financieel Recht

Inleiding

Het financieel recht heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwassen rechtsgebied, dat tot ons komt in wet- en regelgeving en rechtspraak. Het kent vele bronnen. Zo zijn er wetten, besluiten, ministeriële regels, regelingen en interpretaties van de toezichthouders, Europese verordeningen en richtlijnen alsmede uitspraken van de burgerlijke rechter, de strafrechter, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Raad van State, de commissies van Kifid en de Reclame Code Commissie. Het valt niet mee om de ontwikkelingen in het financieel recht bij te houden en de gevolgen daarvan voor de rechtspraktijk vast te stellen. Het Tijdschrift voor Financieel Recht ondersteunt daarbij door middel van wetenschappelijke en populair wetenschappelijke artikelen, korte artikelen over recente ontwikkelingen, verslagen van congressen, annotaties en overzichten van rechtspraak en van wet- en regelgeving.

Omschrijving

Een relevant deel van de financiële transacties wordt beheerst door financiële toezicht wetgeving. De regelgeving neemt toe en wijzigingen volgen elkaar snel op. In het Tijdschrift voor Financieel Recht komt dit in brede zin aan de orde. Het gaat daarbij ondermeer om de volgende onderwerpen:

 • toezichtsregelgeving 
 • ontwikkeling nationale en europese toezicht regelgeving
 • client suitability (bijvoorbeeld: zorgplicht, doeloverschreiding, en beperkingen op grond van specifieke bepalingen) 
 • prospectusaansprakelijkheid 
 • gebruik van voorwetenschap 
 • civielrechtelijke aspecten van effecten(-transacties) 
 • effectenclearing 
 • netting 
 • analyse van nieuwe producten 
 • documentatie 

Voor wie

 • bedrijfsjuristen (met name bij beursgenoteerde ondernemingen) 
 • wetgevingsjuristen
 • banken
 • effectenbemiddelaars 
 • advocatuur 
 • institutionele beleggers 
 • (register-)accountants

Inhoud

Naast praktische artikelen bevat het tijdschrift een rubriek Nieuws waarin wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen, een rubriek Rondom het nieuws waarin de redactie zijn visie geeft over een actuele ontwikkeling, een overzicht van de recente jurisprudentie, wetenschappelijke en praktijkgerichte artikelen, opinies en mededelingen van Euronext en de toezichthouders (AFM en DNB).

Het Tijdschrift voor Financieel Recht verschijnt 12 maal per jaar, waarvan enkele gebundeld in 1 editie.

Prijs

 Abonnement-mogelijkheden 2024:

Gewijzigd! (maart 2024):

A.  Het basistarief is voor 1-3 gebruikers = € 3099. Per extra gebruiker € 1033. Met een persoonlijke inlogcode heeft u tevens toegang tot het digitaal archief en alle artikelen zijn onbeperkt raadpleegbaar. Toegang via een content integrator is mogelijk. Zie C.

De nieuwsbrief Selectie & Essentie Huurrecht Bedrijfsruimte is  vast onderdeel van het abonnement op Tijdschrift voor Financieel Recht

Selectie & Essentie Financieel Recht

Middels een notificatie kunt u een email ontvangen zodra de laatst verschenen editie beschikbaar is op de website.

B.    Een abonnement op het digitaal informatiepakket.

Advocatenkantoren bieden wij de mogelijkheid aan om een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels uiteraard met volledig archief en o.a. de boekenserie voor de Rechtspraktijk, met prijzen vanaf € 8144 excl. Btw . Alle titels zijn onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Indien uw interesse uitgaat naar het pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie. Voor toegang via een content integrator zie onder C.

C.     Toegang via een content integrator is mogelijk. De tijdschriften inclusief archief zijn eveneens digitaal te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde BV.

Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan wordt op aanvraag het tarief voor het lopende jaar naar rato berekend indien het abonnement ook in het jaar daaropvolgend wordt afgenomen.

Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

 

Prijswijzigingen voorbehouden. Op al onze abonnementen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.  

Citeerwijze:

FR 2024, nr. ...            

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Boomkampsweg 1
 • 7245 WC Laren
 • telefoon 0570-751 225
 • e-mail info@denhollander.info
 • KvK-nummer 75960532
 • BTW-nummer NL8204.26.519B01