Tijdschrift voor Financieel Recht

Over Tijdschrift voor Financieel Recht

Inleiding

Het financieel recht heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwassen rechtsgebied, dat tot ons komt in wet- en regelgeving en rechtspraak. Het kent vele bronnen. Zo zijn er wetten, besluiten, ministeriële regels, regelingen en interpretaties van de toezichthouders, Europese verordeningen en richtlijnen alsmede uitspraken van de burgerlijke rechter, de strafrechter, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Raad van State, de commissies van Kifid en de Reclame Code Commissie. Het valt niet mee om de ontwikkelingen in het financieel recht bij te houden en de gevolgen daarvan voor de rechtspraktijk vast te stellen. Het Tijdschrift voor Financieel Recht ondersteunt daarbij door middel van wetenschappelijke en populair wetenschappelijke artikelen, korte artikelen over recente ontwikkelingen, verslagen van congressen, annotaties en overzichten van rechtspraak en van wet- en regelgeving.

Omschrijving

Een relevant deel van de financiële transacties wordt beheerst door financiële toezicht wetgeving. De regelgeving neemt toe en wijzigingen volgen elkaar snel op. In het Tijdschrift voor Financieel Recht komt dit in brede zin aan de orde. Het gaat daarbij ondermeer om de volgende onderwerpen:

 • toezichtsregelgeving 
 • ontwikkeling nationale en europese toezicht regelgeving
 • client suitability (bijvoorbeeld: zorgplicht, doeloverschreiding, en beperkingen op grond van specifieke bepalingen) 
 • prospectusaansprakelijkheid 
 • gebruik van voorwetenschap 
 • civielrechtelijke aspecten van effecten(-transacties) 
 • effectenclearing 
 • netting 
 • analyse van nieuwe producten 
 • documentatie 

Voor wie

 • bedrijfsjuristen (met name bij beursgenoteerde ondernemingen) 
 • wetgevingsjuristen
 • banken
 • effectenbemiddelaars 
 • advocatuur 
 • institutionele beleggers 
 • (register-)accountants

Inhoud

Naast praktische artikelen bevat het tijdschrift een rubriek Nieuws waarin wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen, een rubriek Rondom het nieuws waarin de redactie zijn visie geeft over een actuele ontwikkeling, een overzicht van de recente jurisprudentie, wetenschappelijke en praktijkgerichte artikelen, opinies en mededelingen van Euronext en de toezichthouders (AFM en DNB).

Het Tijdschrift voor Financieel Recht verschijnt 12 maal per jaar, waarvan enkele gebundeld in 1 editie.

Prijs

De abonnementsprijs voor 2019 bedraagt € 625 (voor leden van de VVFR € 615,-).

De prijs is inclusief online toegang tot het digitale archief van het tijdschrift en exclusief btw en exclusief verzendkosten buitenland. 

Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan worden de reeds verschenen nummers van dat kalenderjaar alsnog verzonden en wordt de prijs van een volledige jaargang in rekening gebracht. 
Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Wijziging per 1-1-2020 van de abonnementsvormen:

Vanaf 2020 is het mogelijk een, uitsluitend digitaal abonnement, af te sluiten. Dit betreft het standaard abonnement (incl. toegang tot het digitaal archief van het tijdschrift).  Desgewenst kan als extra optie tegen meerprijs nog een printversie worden verkregen.(ZONDER OPBERGBAND). Het huidige basisabonnement op de printversie komt daarmee te vervallen.

De tarieven voor 2020 worden z.s.m. gepubliceerd.

 

Het tijdschrift is eveneens digitaal af te nemen bij  Uitgeverij Den Hollander en te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde bv (basistarief is voor 1-3 gebruikers = 2.4 x de abonnementsprijs van het tijdschrift).

Wij merken elke medewerker van uw organisatie, die op het aan het tijdschrift gerelateerde rechtsgebied werkzaam is, aan als een gebruiker. Uitgangspunt is het aantal “specialisten” dat vermeld staat  op de website van uw organisatie.

Nieuw: digitaal informatiepakket! Voor advocatenkatoren bieden wij de mogelijkheid aan om bij digitale raadpleging een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels van Den Hollander, uiteraard met volledig archief met prijzen vanaf € 4.500 excl. Btw (tot 40 juristen). Alle titels zijn dan onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor ongeacht het aantal gebruikers. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Wenst u daarnaast alle tijdschriften ook in papieren vorm (excl. opbergband) te ontvangen dan kan dat tegen sterk gereduceerd tarief. Indien uw interesse uitgaat naar dit pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie.

 


De prijs van een studentenabonnement bedraagt € 35,- per jaar (excl. BTW en excl. opbergband). Dit aanbod geldt alleen voor studenten in Nederland na overlegging van een kopie van een geldige collegekaart.

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Postbus 325
 • 7400 AH Deventer
 • telefoon 0570-751 225
 • fax 0570-751 220
 • e-mail info@denhollander.info
 • KvK-nummer 38024515
 • BTW-nummer NL8155.53.213B01