Tijdschrift voor Financieel Recht

2018 nr. 7

Inleiding

Wetgevingswens

R.E. Labeur

In april hebben de AFM en DNB ieder hun jaarlijkse brief met wetgevingswensen aan de minister van Financiën verstuurd. De AFM signaleerde in haar brief 8 nieuwe knelpunten waar volgens haar actie op moet worden ondernomen. Voor DNB waren het er 3. In de wetgevingsbrieven staan niet alleen nieuwe wensen. Ook eerdere wensen die nog niet in vervulling zijn gegaan worden herhaald. Zo vraagt DNB nogmaals om een vvgb-plicht voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen. De AFM herhaalt onder meer haar wens tot het invoeren van een kwaliteitsrekening voor beleggingsondernemingen.... ...lees meer

Artikel

Wanneer is er sprake van een gereglementeerde markt?

mr. F.F. Nagelkerke1

Deze vraag stond centraal in de zaak tussen de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en Robeco in haar functie als beheerder van verschillende beleggingsinstellingen (hierna: eiseressen). In november 2017 heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: Hof) deze vraag beantwoord door te oordelen dat een systeem kwalificeert als een ‘gereglementeerde markt’ als het ‘een handelssysteem omvat waarin meerdere fund agents en brokers respectievelijk “open end” beleggingsinstellingen en beleggers vertegenwoordigen en dat uitsluitend tot doel heeft die beleg... abonneren of dit artikel kopen.

Productinterventie door ESMA en de AFM onder MiFIR

mr. M. Smayel en mr. J. van den Berg – van Ochten1

Met de komst van MiFID II en MiFIR hebben zowel ESMA als de AFM de bevoegdheid gekregen om onder stringente voorwaarden productinterventie toe te passen. Met productinterventie kan onder meer de verkoop van een bepaald financieel instrument worden verboden of beperkt. ESMA heeft op 1 juni 2018 haar eerste productinterventiemaatregelen ten aanzien CFD’s en binaire opties gepubliceerd. In deze bijdrage bespreken de auteurs de achtergrond en inhoud van productinterventie onder MiFIR. Ook gaan de auteurs in op de voorwaarden voor toepassing van productinterventie en enkele vragen met betrekk... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - Grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen ge...

C.J. Groffen1

De Europese Commissie wil in het kader van haar ‘Actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktunie’[2] de grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen gemakkelijker maken. Een voorstel voor een richtlijn tot aanpassing van de UCITS en de AIFM richtlijn en voor een verordening tot het faciliteren van grensoverschrijdende distributie beogen dit te bewerkstelligen. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. D.N.I. Gjaltema, mr. L. Hillen, mr. I.G.K. Kleijn, mr. A.A. Passaribu, mr. P.W. Post, mr. T.A. Waterbolk

Overig NationaalAutoriteit Financiële Markten (AFM)Q&A BrexitOp 2 mei 2018 heeft de AFM een kort Engelstalig Q&A document inzake Brexit op haar website gepubliceerd. In de Q&A gaat de AFM in op de procedure voor het aanvragen van een vergunning in Nederland door financiële ondernemingen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De AFM raadt ondernemingen, die voor 29 maart 2019 (de datum waarop Brexit een feit zal zijn) in het bezit willen zijn van een vergunning, aan zo spoedig mogelijk maar in elk geval vóór 1 juli 2018 hun vergunningaanvraag bij de AFM in te di... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. E.M.T. Huijzer, mr. E.L Rowel, mr. R.B. Akkerhuis, mr. J.P. van der Klein, mr. L.A. van Amsterdam, mr. M.S. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar en mr. M.H.C. Thomassen1

Rechtbanken Rechtbank Amsterdam 9 mei 2018 ECLI:NL:RBAMS:2018:2984 (Eisers / ABN AMRO Bank N.V. (‘ABN AMRO’)) Inzake: Oplichting particuliere bankrekeninghouder; overboekingen naar Ghanese rekeningen, gelden zijn verdwenen. Schending zorgplicht bank jegens deze cliënt? Invloed publiekrechtelijke regelgeving? Maatstaf Van den Berg arrest. Eigen schuld ex art 6:101 BW. Afwijzing schadevergoedingsvordering – MT Eisers (hierna ook: &lsq... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS