Tijdschrift voor Internetrecht

Over Tijdschrift voor Internetrecht

Inleiding

Het Tijdschrift voor Internetrecht richt zich op vragen waar praktijkjuristen mee te maken hebben als het gaat om internet. Ofwel de rechtsvragen over wat wel of niet mag en moet op internet, en waarom dat zo is. Wat waren de overwegingen om downloaden toe te staan maar uploaders te vervolgen? Wie is eigenaar van uw foto’s op Facebook? En wat als mijn internetbankrekening wordt gekraakt?

Omschrijving

Het rechtsgebied internetrecht is, meer dan de meeste andere rechtsgebieden, in ontwikkeling. Het gaat daarbij om de wisselwerking tussen nieuwe technologieën, nieuwe toepassingen en innovatieve bedrijfsmodellen enerzijds en de snelopvolgende wet- en regelgeving en rechtspraak anderzijds. Het Tijdschrift voor Internetrecht informeert u over deze ontwikkelingen.

“Het Tijdschrift voor Internetrecht stelt u in staat om te anticiperen op wat gaat komen en legt uit wat de implicaties ervan zijn.”

Voor wie

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen
 • juridisch adviseurs
 • beleidsmedewerkers
 • wetgevingsjuristen
 • toezichthouders
 • wetenschappers en onderzoekers

Inhoud

Het tijdschrift bevat praktijkgerichte en wetenschappelijke artikelen en opinies over uiteenlopende aspecten van het internetrecht. Daarnaast bevat ieder nummer een rechtspraakoverzicht waarin de belangrijkste uitspraken zijn geannoteerd. De nieuwe nationale en internationale wet- en regelgeving wordt gesignaleerd en besproken, evenals relevante publicaties van toezichthouders en andere instanties. 

Het Tijdschrift voor Internetrecht verschijnt zes keer per jaar.

Prijs

Abonnement-mogelijkheden 2021:

A.    Een persoonlijk online abonnement op een digitaal tijdschrift. De nieuwe digitale versies ontvangt u per email zodra deze online beschikbaar is. Middels een notificatie wordt u daarvan door ons desgewenst geïnformeerd. Met een persoonlijke inlogcode heeft u tevens toegang tot het digitaal archief. (basis abonnement) € 516. (NViR/VIRA-leden € 491. na overlegging van een kopie van uw lidmaatschap ).

A1. Een persoonlijk online abonnement op een digitaal tijdschrift inclusief Selectie & Essentie Internetrecht: € 691.

https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie

 

B.     Een kantoorabonnement. Het basistarief is voor 1-3 gebruikers = 2.9 x de abonnementsprijs (A) van het tijdschrift). Wij merken elke medewerker van uw organisatie, die op het aan het tijdschrift gerelateerde rechtsgebied werkzaam is, aan als een gebruiker. Uitgangspunt is het aantal “specialisten” dat vermeld staat op de website van uw organisatie. Voor toegang via een content integrator, zie onder E.

C.    Een additioneel abonnement op het papieren tijdschrift is vanaf 2021 niet meer beschikbaar

D.    Een abonnement op het digitaal informatiepakket. Advocatenkantoren bieden wij de mogelijkheid aan om een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels uiteraard met volledig archief en o.a. de boekenserie voor de Rechtspraktijk, met prijzen vanaf € 6020 excl. Btw. Alle titels zijn onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Indien uw interesse uitgaat naar het pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie. Voor toegang via een content integrator zie onder E.

E.     Toegang via een content integrator is mogelijk bij opties B en D. Tijdschriften inclusief archief zijn eveneens digitaal te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde BV.

Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan wordt op aanvraag het tarief voor het lopende jaar naar rato berekend indien het abonnement ook in het jaar daaropvolgend wordt afgenomen.

Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

De prijs van een studentenabonnement op  de online versie (A) bedraagt € 10,- per jaar (excl. btw en excl. papieren versie). Dit aanbod geldt alleen voor studenten in Nederland na overlegging van een kopie van een geldige collegekaart

Prijswijzigingen voorbehouden. Op al onze abonnementen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.  

Citeerwijze:

IR 2021, p. 000            

 

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Postbus 325
 • 7400 AH Deventer
 • telefoon 0570-751 225
 • e-mail [email protected]
 • KvK-nummer 75960532
 • BTW-nummer NL8204.26.519B01