Tijdschrift voor Internetrecht

Over Tijdschrift voor Internetrecht

Inleiding

Het Tijdschrift voor Internetrecht richt zich op vragen waar praktijkjuristen mee te maken hebben als het gaat om internet. Ofwel de rechtsvragen over wat wel of niet mag en moet op internet, en waarom dat zo is. Wat waren de overwegingen om downloaden toe te staan maar uploaders te vervolgen? Wie is eigenaar van uw foto’s op Facebook? En wat als mijn internetbankrekening wordt gekraakt?

Omschrijving

Het rechtsgebied internetrecht is, meer dan de meeste andere rechtsgebieden, in ontwikkeling. Het gaat daarbij om de wisselwerking tussen nieuwe technologieën, nieuwe toepassingen en innovatieve bedrijfsmodellen enerzijds en de snelopvolgende wet- en regelgeving en rechtspraak anderzijds. Het Tijdschrift voor Internetrecht informeert u over deze ontwikkelingen.

“Het Tijdschrift voor Internetrecht stelt u in staat om te anticiperen op wat gaat komen en legt uit wat de implicaties ervan zijn.”

Voor wie

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen
 • juridisch adviseurs
 • beleidsmedewerkers
 • wetgevingsjuristen
 • toezichthouders
 • wetenschappers en onderzoekers

Inhoud

Het tijdschrift bevat praktijkgerichte en wetenschappelijke artikelen en opinies over uiteenlopende aspecten van het internetrecht. Daarnaast bevat ieder nummer een rechtspraakoverzicht waarin de belangrijkste uitspraken zijn geannoteerd. De nieuwe nationale en internationale wet- en regelgeving wordt gesignaleerd en besproken, evenals relevante publicaties van toezichthouders en andere instanties. 

Het Tijdschrift voor Internetrecht verschijnt zes keer per jaar.

Prijs

De prijs voor een jaarabonnement voor 2019 incl.  toegang tot het digitale archief van het tijdschrift bedraagt € 465 excl. btw en exclusief verzendkosten buitenland. (NViR/VIRA leden € 440).
Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan worden de reeds verschenen nummers van dat kalenderjaar alsnog verzonden en wordt de prijs van een volledige jaargang in rekening gebracht.
Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Wijziging per 1-1-2020 van de abonnementsvormen:

Vanaf 2020 is het mogelijk een, uitsluitend digitaal abonnement, af te sluiten. Dit betreft het standaard abonnement (incl. toegang tot het digitaal archief van het tijdschrift).  Desgewenst kan als extra optie tegen meerprijs nog een printversie worden verkregen.(ZONDER OPBERGBAND). Het huidige basisabonnement op de printversie komt daarmee te vervallen.

De tarieven voor 2020 worden z.s.m. gepubliceerd.

Het tijdschrift is eveneens digitaal af te nemen bij  Uitgeverij Den Hollander en te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde bv (basistarief is voor 1-3 gebruikers = 2.4 x de abonnementsprijs van het tijdschrift). Wij merken elke medewerker van uw organisatie, die op het aan het tijdschrift gerelateerde rechtsgebied werkzaam is, aan als een gebruiker. Uitgangspunt is het aantal “specialisten” dat vermeld staat  op de website van uw organisatie.

Nieuw: digitaal informatiepakket! Voor advocatenkatoren bieden wij  de mogelijkheid aan om bij digitale raadpleging een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels van Den Hollander, uiteraard met volledig archief met prijzen vanaf € 4.500 excl. Btw (tot 40 juristen). Alle titels zijn dan onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor ongeacht het aantal gebruikers. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Wenst u daarnaast alle tijdschriften ook in papieren vorm (excl. opbergband) te ontvangen dan kan dat tegen sterk gereduceerd tarief. Indien uw interesse uitgaat naar dit pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie.


De prijs van een studentenabonnement bedraagt € 10 per jaar (excl. BTW en excl. opbergband). Dit aanbod geldt alleen voor studenten in Nederland na overlegging van een kopie van een geldige collegekaart.

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Postbus 325
 • 7400 AH Deventer
 • telefoon 0570-751 225
 • fax 0570-751 220
 • e-mail info@denhollander.info
 • KvK-nummer 38024515
 • BTW-nummer NL8155.53.213B01