Tijdschrift voor Internetrecht

2016 nr. 3

Inleiding

Wat doen we met de functionaris voor de gegevensbescherming (m/v)?

prof. mr. G.J. Zwenne1

Over iets minder dan twee jaar treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Een van gevolgen daarvan zal zijn dat veel internetondernemingen een zogeheten ‘functionaris voor de gegevensbescherming’ of ‘data protection officer’ (m/v) moeten benoemen. Dat is iemand die binnen de organisatie waarvoor hij is benoemd optreedt als onafhankelijk toezichthouder op toepassing van privacy- en gegevensbeschermingsregels. Een functionaris wordt onder andere verplicht als er sprake is van het stelselmatig observeren van internetgeb... ...lees meer

Artikel

Het toenemende spanningsveld tussen de belangen van leveranciers en wederverk...

mr. T. de Mönnink en mr. S.M. Wertwijn1

1. Introductie Waar een tijd geleden de opkomst van internet een nieuwe ontwikkeling vormde, zijn bedrijven momenteel bezig met het ontwikkelen van omnichannel strategieën, waar de klantbeleving centraal staat, ongeacht of de klant producten of diensten[2] afneemt via een fysieke winkel, internet of een van de vele social media kanalen waar bedrijven momenteel over beschikken, waaronder Facebook, Twitter en Instagram.[3] Tegelijkertijd betreden nieuwe vormen van tussenpersonen de markt, zoals onder andere Uber en Booking.com. Deze ontwikkelingen hebbe... abonneren of dit artikel kopen.

De Geoblocking-verordening: digitale EU-grenzen doorbroken?

mr. T. Weermeijer en mr. N.C. Lodder1

Het is 25 maart 2015 als Andrus Ansip de pers toespreekt over de eerste contouren van de ‘Digital Single Market’-strategie van de Europese Commissie (hierna: ‘Commissie’).[2] Ansip is als eurocommissaris belast met het vicevoorzitterschap van deze portefeuille en begint zijn verhaal met een verwijzing naar een fundamentele waarde van de EU: open landsgrenzen. Het is de eurocommissaris een doorn in het oog dat EU-ingezetenen niet langer door fysieke grenzen van elkaar worden gescheiden, maar online wel steeds tegen barrières aanlopen. Doordat handelaren hu... abonneren of dit artikel kopen.

The Elephant in the Room. Nut en noodzaak van handhaving van de e-Privacy Ric...

drs. M. Bolhuis1

Op 11 april jongstleden heeft de Europese Commissie een publieke consultatie gestart over de evaluatie en de herziening van de e-Privacy Richtlijn.[2] De publieke consultatie heeft de vorm gekregen van een online vragenlijst die door respondenten uiterlijk op 5 juli 2016 moest worden ingevuld. Op basis van de input van de respondenten zal de Europese Commissie naar verwachting eind dit jaar een nieuw voorstel publiceren.De reden voor de publieke consultatie is ten eerste gelegen in het Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) dat door de Europese Commissie is gestart e... abonneren of dit artikel kopen.

Bitcoins: een vreemde zaak? - Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 31 mei 2016, E...

mr. W.F. Dammers1

1. In de spraakmakende ‘bitcoin-zaak’ heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen. Spraakmakend, omdat het een (gedeeltelijk) antwoord geeft op hoe bitcoins juridisch gekwalificeerd worden. Spraakmakend, omdat dit antwoord voor discussie vatbaar is.Wat was er aan de hand? A en B hebben op 8 augustus 2012 een overeenkomst gesloten met betrekking tot de koop en verkoop van 2.750 bitcoins. B zou deze bitcoins aan A verkopen tegen een prijs van EUR 8,05 per bitcoin. Het zou gaan om een totaalbedrag van EUR 22.137,50. A betaalt het totaalbedrag aan B. B lev... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

92. Gerechtshof Den Haag 12 april 2016 (doofpotgeneraal II), ECLI:NL:GHDHA:2...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, informatie via internet, verwijderen van informatie van internetHoewel eerder door de rechtbank was geoordeeld dat publicatie van het boek door appellant onrechtmatig is jegens geïntimeerde, vernietigt het Hof deze uitspraak. In de afweging tussen enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting en anderzijds de bescherming van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer waaronder het recht op bescherming van de goede naam/reputatie concludeert het Hof als volgt. Enerzijds zou (een bekrachtiging van de) toewijzing va... abonneren of dit artikel kopen.

93. Rechtbank Amsterdam 4 mei 2016 (bedreiging mediabedrijven), ECLI:NL:RBAM...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, bedreiging, dreigmail, terrorisme, afpersing, art. 240b Sr, art. 285 Sr, art. 317 SrVerdachte heeft zich allereerst schuldig gemaakt aan bedreiging met een terroristisch misdrijf en poging tot afpersing door een dreigmail naar verschillende mediabedrijven te sturen waarin werd gedreigd op vijf locaties explosieven tot ontploffing te brengen als niet tien miljoen euro zou worden betaald. Het namens IS dreigen met bomaanslagen is een ernstig feit dat, zeker na de aanslagen in Parijs van januari 2015, onrust en gevoelens van onveiligheid in ... abonneren of dit artikel kopen.

94. Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 13 mei 2016 (Shure), ECLI:NL:R...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Verbintenissenrecht, distributieovereenkomst, verkoop via internetShure heeft drie gronden aangevoerd voor het opzeggen van de overeenkomst. Volgens Shure heeft eiser haar contractuele verplichtingen geschonden door in strijd met art. 4.8 van de distributieovereenkomst de producten van Shure herhaaldelijk via internetplatforms van derden, namelijk Amazon en Hitmeister, te verkopen. De voorzieningenrechter constateert dat eiser inderdaad producten van Shure via Amazon en Hitmeister heeft verkocht en dat er niet slechts sprake is geweest van het advert... abonneren of dit artikel kopen.

95. Centrale Raad van Beroep 17 mei 2016 (huis in Turkije), ECLI:NL:CRVB:201...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Bestuursrecht, raadplegen van internet, art. 53a WWBHet geschil komt er in de kern op neer dat het college het door het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) verkregen bewijsmateriaal niet aan de besluitvorming ten grondslag mag leggen, omdat dit onrechtmatig is verkregen. Appellanten voeren daartoe, kort gezegd, aan dat het IBF, gelet op het beleid van het IBF, pas mag worden ingeschakeld nadat sprake is van een concreet signaal. Van een concreet signaal is in dit geval geen sprake. Daarnaast heeft het IBF op onrechtmatige wijze de TC Kimlik... abonneren of dit artikel kopen.

96. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 mei 2016 (minderjarige prostituee via in...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, zedendelict, reden tot extra alertheid, art. 248b Sr Voor een aantal delictssoorten worden binnen de rechtspraak oriëntatiepunten gehanteerd, die een vertrekpunt van denken over de in een concreet geval op te leggen straf bieden. Van een dergelijk oriëntatiepunt is met betrekking tot het onderhavige delict geen sprake.Het hof merkt op dat het feit van art. 248b Sr zich in vele varianten van feitelijke situaties kan voordoen. In dit geval is de feitelijke situatie als volgt. Verdachte is met het slachtoffer in contact gekomen via ee... abonneren of dit artikel kopen.

97. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 mei 2016 (bommeldingen), ECLI:NL:GHARL:...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, artikelen op internet, laster, smaadschrift, belediging, belaging, opruiïng, art. 131 Sr, art. 142a Sr, art. 261 Sr, art. 262 Sr, art. 266 Sr, art. 267 Sr, art. 285Sr, art. 285b SrTen eerste heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het doen van twee valse bommeldingen en daardoor ook aan bedreiging. Dergelijke feiten veroorzaken onrust en gevoelens van onveiligheid in de samenleving. Bovendien heeft dit feit, in ieder geval bij het advocatenkantoor, een grote impact gehad op de bedrijfsvoering, nu het hele pand moest worden ontruimd... abonneren of dit artikel kopen.

98. Rechtbank Gelderland 31 mei 2016 (datingsites), ECLI:NL:RBGEL:2016:3037 ...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, datingsites, webcam, kinderporno, aanranding, art. 240b Sr, art. 246 Sr, art. 247 Sr De verdachte heeft zich op de bewezenverklaarde wijze gedurende een lange periode van meerdere jaren schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van meerdere (jonge) vrouwen. Verdachte maakte telkens (onder een andere naam en met een profielfoto van een andere en jongere man) contact via diverse datingsites en dwong deze vrouwen vervolgens tot het plegen van ontuchtige handelingen voor de webcam. Verdachte heeft op bijzonder ingrijpende wijze misbruik gemaakt ... abonneren of dit artikel kopen.

99. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 mei 2016 (informaticaprestaties), ECLI:...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Verbintenissenrecht, algemene voorwaarden, reflexwerking, Colportagewet, informaticaprestaties, verdienmodelGeschil over duurovereenkomst voor informaticaprestaties. In verband met het onredelijk bezwarend karakter van art. 7.1. van de overeenkomst, door geïntimeerde toegespitst op de aan Proximedia in geval van tussentijdse beëindiging verschuldigde vergoeding, is het volgende van belang.Naast de terbeschikkingstelling van apparatuur bestaan de verplichtingen van Proximedia uit wat in de overeenkomst in art. 3 aan verplichtingen wordt ... abonneren of dit artikel kopen.

100. Hoge Raad 31 mei 2016 (virtueel trainingskamp), ECLI:NL:HR:2016:1011 (...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, virtueel trainingskamp, art. 134a SrVerdachte heeft:A - websites bezocht en (vervolgens) zoekvragen gesteld over 'homemade bombs and explosives' (te weten www. bombshock .com, en www. pyronfo .com) en over 'action man detonator' (te weten www.Ebay.com) en over 'how to make flashpowder' (te weten www. metacafe .com en www. instructables .com);B - 10 meter lont en 1 kilogram aluminiumpoeder en een gasflesje aangeschaft, en voornoemde voorwerpen laten afleveren op zijn, verdachtes, verblijfplaats; enD - websites bezocht ... abonneren of dit artikel kopen.

101. Rechtbank Den Haag 1 juni 2016 (Atag), ECLI:NL:RBDHA:2016:5952 (IR 201...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Merkenrecht, auteursrecht, uitputting, foto’s op internet, nieuwe openbaarmakingVaststaat dat gedaagde uitgeputte apparatuur van de merken ATAG en PELGRIM via internet aanbood. Het enkele feit dat gedaagde bij die verkoop de (beeld-)merken van ATAG en PELGRIM gebruikte op zijn homepage, is onvoldoende om de suggestie te wekken van een commerciële band. Hij deed dat op dezelfde wijze waarop hij beeldmerken van andere apparatuur in beeld bracht. Verder bevatten de door Atag c.s. overgelegde stukken geen aanwijzingen dat het gebruik van genoemde merken ... abonneren of dit artikel kopen.

102. Rechtbank Den Haag 1 juni 2016 (Leatherman), ECLI:NL:RBDHA:2016:5999 (...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Domeinnaam, merkenrecht, verwarringsgevaarDoor de wijze waarop de onder het teken aangeboden diensten op de website worden gepresenteerd wordt het gevaar voor verwarring vergroot: op de website is naast de naam leatherman-multitools.nl het beeldmerk (logo) van Leatherman weergegeven en verder is gebruik gemaakt van een kleurencombinatie waarvan onbestreden is gesteld dat deze aanhaakt bij de kleurencombinatie die herkenbaar door Leatherman wordt gehanteerd. Bij dit alles heeft te gelden dat gedaagde de stelling dat hij de suggestie heeft ge... abonneren of dit artikel kopen.

103. Rechtbank Midden-Nederland 1 juni 2016 (annuleringskosten vakantieveilin...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

E-commerce, internet reisbureau, onredelijk bezwarend beding, grijze lijst, annuleringskosten, wanverhouding, art. 6:237 sub i BWOp grond van art. 6:237 sub i Burgerlijk Wetboek (hierna BW) wordt een annuleringsbeding vermoed onredelijk bezwarend te zijn, behoudens voor zover het een redelijke vergoeding van de door het internetreisbureau geleden verlies of gederfde winst betreft. De vraag ligt dus voor of het gevorderde bedrag van € 352,00 kan worden gezien als een redelijke vergoeding voor de door het internetreisbureau geleden verlies of gederfde ... abonneren of dit artikel kopen.

104. Rechtbank Overijssel 3 juni 2016 (geen contactverbod ex), ECLI:NL:RBOVE...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige daad, contactverbod, Facebook, stalking, bedreiging, chantage, foto’s, video’s, YouTubeTen aanzien van het gevorderde contactverbod stelt de voorzieningenrechter voorop dat een contactverbod een inbreuk maakt op het fundamentele recht van een mens om zich vrij te bewegen en te gedragen. Voor toewijzing van een dergelijke maatregel moet in hoge mate aannemelijk zijn dat sprake is van feiten en omstandigheden die een zodanige inbreuk op dat recht rechtvaardigen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiseres dat onvoldoende aa... abonneren of dit artikel kopen.

105. Hoge Raad 3 juni 2016 (Dahabshiil), ECLI:NL:HR:2016:1054 (IR 2016/105)

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, internationaal privaatrecht, toepasselijk recht, content op een website, internetgebruikers, centrum van de belangen van het slachtoffer, internetpublicaties, art. 4 Verordening Rome II, art. 10:159 BWIn zijn arrest in de gevoegde zaken eDate en Martinez heeft het HvJEU overwogen dat‘45. (…) de publicatie van een content op een website zich (onderscheidt) van de tot een bepaald gebied beperkte verspreiding van een medium als een drukwerk, doordat de content in beginsel overal tegelijk beschikbaar moet ... abonneren of dit artikel kopen.

106. Rechtbank Amsterdam 6 juni 2016 (nazibeurs), ECLI:NL:RBAMS:2016:3530 (...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, website met beperkt lezerspubliek, portretrecht, redelijk belangGeschil over internetpublicaties waarin militariabeurs gekwalificeerd wordt als nazibeurs. Vast staat: De militariabeurs in Houten is niet verboden. Door de gemeente Houten is een exploitatievergunning verleend. De lijsttrekker van de NVU, die kan worden aangemerkt als ‘neonazi’, mag de beurs bezoeken zolang hij zich aan de regels houdt. Hij heeft op het parkeerterrein van de beurs in Houten geflyerd voor de NVU. Op de beurs in Houten worden voorwerpen uit he... abonneren of dit artikel kopen.

107. Centrale Raad van Beroep 7 juni 2016 (zangeres), ECLI:NL:CRVB:2016:2229...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Sociaal zekerheidsrecht, inlichtingenverplichting, Facebook, website, YouTubeOp grond van de beschikbare gegevens is aannemelijk dat appellante in de te beoordelen periode beroepsmatig als zangeres optrad. Dit volgt onder meer uit het feit dat zij zich op haar eigen en andere websites en op haar Facebookpagina presenteerde als professioneel zangeres en uit het feit dat zij blijkens het verslag van het huisbezoek professionele opnameapparatuur in huis had.Daarnaast is op grond van de internetgegevens aannemelijk dat appellante in de te beoordel... abonneren of dit artikel kopen.

108. Rechtbank Rotterdam 10 juni 2016 (TV schotel weg), ECLI:NL:RBROT:2016:4...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Huurrecht, televisie via internet, streaming, digibeet, vrijheid van meningsuiting, recht op vrije nieuwsgaring, schotelantenneDe kantonrechter onderkent het belang van verhuurder Woonstad om een actief beleid te voeren tegen de wildgroei van schotelantennes teneinde de ontsiering van en schade aan gevels alsook schade aan derden tegen te gaan.Daartegenover staat het belang van gedaagde om de door haar gewenste televisiezenders te kunnen ontvangen. Eerst ter zitting is aan de kant van gedaagde aangegeven om welke zenders het gaat, namelijk een... abonneren of dit artikel kopen.

109. Rechtbank Oost-Brabant 14 juni 2016 (megasupernieuws), ECLI:NL:RBOBR:20...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Bedreiging, Twitter, email, bedreiging, belediging, art. 266 Sr, art. 285 Sr Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het bedreigen en beledigen van personen via twitter en e-mail. Verdachte deed dit gedurende een lange periode en bleef ermee doorgaan, ondanks herhaaldelijke interventies van de wijkagent en het horen van verdachte door de politie. Door de beledigingen heeft verdachte de eer en de goede naam van de verschillende slachtoffers aangetast. Verder heeft verdachte via twitter doodsbedreigingen verzonden aan zijn oude bewindvoerder en aan c... abonneren of dit artikel kopen.

110. Rechtbank Gelderland 15 juni 2016 (Syriëgangers), ECLI:NL:RBGEL:2016:32...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, Facebook, sociale media, vrijheid van gedachte, vrijheid van geloof, terroristisch oogmerk, art. 140 Sr, art. 140a Sr De vraag die de rechtbank dient te beantwoorden is of verdachte en medeverdachte naar Syrië wilden reizen om zich aan te sluiten bij de gewapende strijd en indien dit het geval is, of daarmee sprake is van een poging tot (het al dan niet medeplegen van) deelneming aan een terroristische organisatie en het (al dan niet in vereniging) samenspanning en/of voorbereiding/bevorderen van moord, doodslag of brandstichting met een ... abonneren of dit artikel kopen.

111. Rechtbank Den Haag 15 juni 2016 (Superdry), ECLI:NL:RBDHA:2016:6692 (I...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Merkenrecht, marktplaats, inbreukmakende producten, negatief effect op de officiële verkoopGedaagde heeft op www.marktplaats.nl, onder meer onder de naam X, poloshirts en capuchonvesten voorzien van Superdry tekens aangeboden voor € 15,- respectievelijk € 35,- per stuk.Ten aanzien van de gevorderde schadevergoeding overweegt de rechtbank als volgt. Nu vaststaat dat de door gedaagde aan Spandaw en Goorts verkochte producten inbreukmakend zijn is aannemelijk dat zij meer inbreukmakende producten heeft verkocht. Gedaagde heeft niet bestreden dat ... abonneren of dit artikel kopen.

112. Rechtbank Den Haag 15 juni 2016 (parfums(web)winkel), ECLI:NL:RBDHA:201...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Handelsnaamrecht, domeinnaam, artiestenverloning-arrest, verwarringsgevaar, verwarring De rechtbank gaat er van uit dat, hoewel ‘parfums’ en ‘(web)winkel’ als zelfstandige termen gebruikelijk zijn in de branche, de combinatie ‘parfumswebwinkel’ dat niet is. Het verweer van ANS voor zover gebaseerd op het Artiestenverloning-arrest slaagt dus niet. Voor zover ANS in dit verband het verweer voert dat de noodzaak bestaat om ‘beschrijvende’ aanduidingen beschikbaar te houden om door concurrenten als handelsnaam te worden gebruikt, moet dat betoog worden v... abonneren of dit artikel kopen.

113. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 juni 2016 (chantage met webcam girls), ...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, webcam girls, webcam, chantage, afpersing, art. 318 Sr Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen dat verdachte drie aangevers heeft gechanteerd en één aangever heeft gepoogd te chanteren door zich op internet voor te doen als een meerderjarig meisje dat bereid was om na betaling voor de webcam uit de kleren te gaan. Verdachte heeft daarvoor filmpjes van zogenaamde ‘webcam girls’ gebruikt die hij op internet had gevonden. Nadat de aangevers een beginbedrag hadden betaald en een kijkmoment hadden gekregen, g... abonneren of dit artikel kopen.

114. Rechtbank Zeeland-West Brabant 20 juni 2016 (dating-oplichter), ECLI:NL...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, oplichting, datingsites, art. 326 Sr Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting van zes verschillende vrouwen. Verdachte heeft op datingsites contact gezocht met deze vrouwen en deed zich voor als een rijk man of in ieder geval als iemand die een inkomen heeft. Vervolgens heeft hij de vrouwen bewogen tot de afgifte van (soms enorme) bedragen door hen allerlei verhalen voor te spiegelen en te beloven dat hij het geld terug zou betalen. Door zijn handelen heeft verdachte het vertrouwen van zes verschillende vrouwen geschaad. Het m... abonneren of dit artikel kopen.

115. Gerechtshof Den Haag 20 juni 2016 (terroristische training), ECLI:NL:GH...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, terrorisme, sociale media, facebook, online chatgesprekken, training voor terrorisme, art. 134a Sr Het hof heeft hiervoor vastgesteld dat de verdachte in de tenlastegelegde periode een groot aantal chatberichten met derden heeft gevoerd waarin hij zich, kort samengevat, heeft geprofileerd als een aanhanger van IS; hij de wens te kennen heeft gegeven uit te willen reizen naar Syrië teneinde aldaar te willen deelnemen aan de gewelddadige jihad en informatie heeft gevraagd en verkregen over het fabriceren van een bom. Deze wijze van communic... abonneren of dit artikel kopen.

116. Rechtbank Noord-Nederland 22 juni 2016 (Eweka en Usenetter), ECLI:NL:RB...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Positie tussenpersonen, Usenet, auteursrecht, doorgeven NAW-gegevens, Pessers-Lycos arrest, illegaal uploaden, reeël belang, minder ingrijpende mogelijkheid, zichzelf respecterende Usenet providerDe vorderingen van Brein zien op het verstrekken van naam- en adresgegevens, IP-adressen en informatie over het inloggen met de desbetreffende adressen en overige identificerende gegevens zoals namen en (e-mail)adressen gebruikt bij het aanmelden of inschrijven voor de Usenetdiensten van Eweka en/of Usenetter van bepaalde gebruikers van de diensten van Eweka... abonneren of dit artikel kopen.

117. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 juni 2016 (malware), ECLI:NL:RBZWB:20...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, computercriminaliteit, malware, diefstal met valse sleutel, witwassen, fraude, art. 310 Sr, art. 311 Sr, art. 420bis Sr, art. 420ter SrVerdachte heeft zich, blijkens hetgeen bewezen is verklaard, schuldig gemaakt aan het medeplegen van diefstal met een valse sleutel, het medeplegen van pogingen tot diefstal met een valse sleutel, het medeplegen van gewoontewitwassen en deelneming aan een criminele organisatie.Technologische vooruitgang brengt, naast gemak voor de gebruiker, ook telkens opnieuw risico’s en gevaren met zich, waarmee ... abonneren of dit artikel kopen.

118. Rechtbank Amsterdam 28 juni 2016 (bedreiger Amanda Todd), ECLI:NL:RBAMS...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Uitlevering, bedreiging, dwang, kinderporno, stalking, belaging, email, Skype, Youtube, art. 240b Sr, art. 248a Sr, art. 248e Sr, art. 285b SrUitleveringsverzoek met betrekking tot de man, die wordt verdacht van steeds verdergaand machtsmisbruik ten opzichte van de Canadese tiener, Amanda Todd. Uit wanhoop heeft zij zich op 15 jarige leeftijd van het leven beroofd. In Canada wordt hij vervolgd voor bedreiging en dwang in het kader van een zedendelict en voor bezit en verspreiding van kinderporno.Uit de bij het ... abonneren of dit artikel kopen.

119. Rechtbank Rotterdam 30 juni 2016 (vertrouwenwekkende aard), ECLI:NL:RBR...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, oplichting, handel via internet, bonafide verkoper, witwassen, art. 326 Sr, art. 420bis Sr De verdachte heeft samen met een of meer anderen ruim vijfhonderd consumenten opgelicht door zich op internet te presenteren als bonafide verkoper van elektronische apparatuur, tegen aantrekkelijke prijzen. Consumenten werden bewogen tot betaling van de koopsom en na bevestiging van de bestelling werden de producten vervolgens niet geleverd. Zodoende hebben de verdachte en zijn mededader(s) de slachtoffers veel geld afhandig gemaakt en in teleurstel... abonneren of dit artikel kopen.

120. Rechtbank Noord-Nederland 1 juli 2016 (Jumbo afpersing), ECLI:NL:RBNNE:...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, bitcoins, veroorzaken ontploffing, afpersing, art. 157 Sr, art. 317 Sr Verdachte heeft gedurende vijf maanden meermalen gepoogd de winkelketen Jumbo te dwingen tot afgifte van een hoeveelheid bitcoins, waarbij verdachte heftige middelen heeft gebruikt. Naast het sturen van dreigmails, heeft verdachte twee explosieven bij een vestiging van Jumbo geplaatst en een kaart met daarin een explosieve stof naar een vestiging van Jumbo verzonden. Verdachte heeft gebruik gemaakt van TATP, een springstof die – zo blijkt uit de rapportages van het NFI... abonneren of dit artikel kopen.

121. Centrale Raad van Beroep 4 juli 2016 (10 vogeltjes), ECLI:NL:CRVB:2016:...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Sociaal zekerheidsrecht, handel in goederen via internet, incidentele verkoop van privé goederenVolgens vaste rechtspraak (uitspraak van 15 mei 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:BW5987 ) is het voor ontvangers van bijstand niet verboden om goederen via internet te verkopen, mits daarvan en van daaruit verkregen verdiensten tijdig melding wordt gemaakt aan het bijstandverlenend orgaan. De opbrengst van incidentele verkoop van privégoederen, al dan niet via internet, wordt in het algemeen niet als inkomen aangemerkt, zodat daarvan in beginsel geen mededeling beho... abonneren of dit artikel kopen.

122. Rechtbank Gelderland 7 juli 2016 (vader of zoon), ECLI:NL:RBGEL:2016:36...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Kinderporno, bewijs, toegang tot computer, toegang tot Skype-accountDe omstandigheden zoals door de officier van justitie genoemd, wijzen in de richting van verdachte als degene die de kinderpornografische afbeeldingen in bezit heeft gehad en ook de chatgesprekken heeft gevoerd via de genoemde Skypeaccounts waarmee ook kinderpornografische afbeeldingen zijn verstuurd en ontvangen.Voor de rechtbank staat echter, op grond van het hierna volgende, niet buiten redelijke twijfel vast dat het inderdaad verdachte is geweest die dit gedaan heeft. abonneren of dit artikel kopen.

123. Gerechtshof Den Haag 7 juli 2016 (Syriestrijder), ECLI:NL:GHDHA:2016:19...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, sociale media, terroristisch oogmerk, opruiing, verschaffen van inlichtingen tot het plegen van terroristisch misdrijf, doodslag met terroristisch oogmerk, moord met terroristisch oogmerk, samenspannen, art. 132 Sr, art. 134a Sr, art. 288a Sr, art. 289 Sr, art. 289a Sr De verdachte heeft zich schuldig gemaakt, verkort en zakelijk weergegeven, aan strafbare handelingen ter voorbereiding van moord en/of doodslag met een terroristisch oogmerk. Voorts heeft hij zich schuldig gemaakt aan het zich verwerven van vaardigheden tot het plegen van e... abonneren of dit artikel kopen.

124. Gerechtshof Den Haag 7 juli 2016 (opruiende filmpjes), ECLI:NL:GHDHA:20...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, opruiing via internet, Twitter, YouTube, art. 132 SrOpruiing is niet het dwingen van iemand tot een feit, maar het opwekken van de gedachte aan enige feit, het trachten de mening te vestigen dat dit feit noodzakelijk of wenselijk is en het verlangen op te wekken om dat feit te bewerkstelligen. Het gaat dus om een zodanige voorstelling van de wenselijkheid of noodzakelijkheid dat deze geschikt is om de overtuiging daarvan bij anderen op te wekken. De opruiing kan de vorm van een verzoek of een aansporing aannemen of in een imperatieve vorm... abonneren of dit artikel kopen.

125. Centrale Raad van Beroep 7 juli 2016 (loggegevens), ECLI:NL:CRVB:2016:2...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Ambtenarenrecht, disciplinair ontslag, niet-werkgerelateerde internetsites (NWG-sites), Geschil tussen appellant (Ministerie van Veiligheid en Justitie) en betrokkene, over disciplinair ontslag naar aanleiding van bezoek tijdens werktijd op niet-werkgerelateerde internetsites (NWG-sites). Op grond van wat partijen en beide deskundigen hierover naar voren hebben gebracht is aannemelijk dat de originele loggegevens noodzakelijk zijn om inzicht te verkrijgen in het precieze zoekgedrag vanaf het account van betrokkene, en dat uitsluitend aan de ha... abonneren of dit artikel kopen.

126. Rechtbank Midden-Nederland 12 juli 2016 (chantage met naaktfoto’s), ECL...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, foto’s op internet, filmpjes op internet, belediging, mensenhandel, bedreiging, art. 261 Sr, art. 273f Sr, art. 285 Sr Verdachte heeft geprobeerd een jonge vrouw voor zich in de prostitutie te laten werken, onder de bedreiging dat hij privacygevoelige foto’s en filmpjes van haar openbaar zou maken. Daarbij heeft verdachte zich niet bekommerd om het slachtoffer maar is slechts gericht geweest op eigen financieel gewin. Daarnaast heeft verdachte van twee andere vrouwelijke slachtoffers daadwerkelijk seksueel getinte foto’s op internet gepla... abonneren of dit artikel kopen.

127. Rechtbank Den Haag 15 juli 2016 (phishing Rabobank), ECLI:NL:RBDHA:2016...

Onder redactie van Tina van der Linden – Smit en Kea Kroeks – de Raaij

Strafrecht, computercriminaliteit, phishing, oplichting, Random Reader, money mule, katvanger, bonker, phishing-gesprekken, spamrun, telefoonscript, art. 326 Sr De verdachte heeft zich, samen met zijn medeverdachten, schuldig gemaakt aan oplichting van vijftien rekeninghouders en de Rabobank gedurende een periode van ruim een half jaar. Daarbij hebben verdachte en zijn medeverdachten de slachtoffers bewogen tot afgifte van in totaal bijna € 500.000,00. De schade had ruim een miljoen euro kunnen bedragen, als de fraude-afdeling van de Rabobank niet sn... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. H.W. Roerdink

NationaalBesluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuurHet Besluit van 17 mei 2016, houdende regels betreffende de verwerking van persoonsgegevens in de voorzieningen voor de generieke digitale infrastructuur DigiD, DigiD Machtigen, MijnOverheid en BSN-Koppelregister (Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur) vloeit voort uit de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Deze wet biedt een basis voor de voorzieningen voor ‘elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing alsmede van voorzieningen voor el... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen

Onder redactie van Polo van der Putt

Standaardisatie voor mobiel betalenMobiel betalen heeft de toekomst. Het technisch en juridisch mogelijk maken van mobiel betalen is echter nog een hele uitdaging. De achterliggende systemen zijn complex, omdat er veel spelers en vele verschillende platforms bij betrokken zijn. Om dit te ondervangen werkt ISO op dit moment aan de ISO 12812 serie standaarden om tot een gezamenlijk begrippenkader en gemeenschappelijke technische standaarden te komen. Doel is om de onderlinge operabiliteit te bevorderen. De conceptnormen zijn al beschikbaar, de definitieve normen worden later dit j... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS