Tijdschrift voor Internetrecht

2016 nr. 5/6

Inleiding

Een stap terug?

mr. P.G. van der Putt

Kameraden, wie had ooit gedacht dat wij nog eens aan een revolutie zouden deelnemen? U en ik, beste lezer, lopen immers volop mee in de ‘informatierevolutie’.[1] Big data hier, big data daar. Informatie vergaren en analyseren, dat is het credo. Slim en ‘disruptive’ zijn. De gebruiker een op maat gesneden ervaring geven. Oude industrieën en formules hebben afgedaan. Neem Philips, onze nationale trots. Bij Philips denk je aan producten met knoppen en grote fabrieken. In elk huis zijn wel Philips-producten te vinden. Maar wat zegt CEO Van Houten:[2] ...lees meer

Artikel

Kroniek - Online Overeenkomstenrecht 2014-2016 (deel 1)

mr. A.D.B. Bolscher, mr. H.A.J. de Jong en mr. S.C. van Rienen1

Het CBS spreekt over een stormachtige groei van het aantal webwinkels. Ook de omzet per webwinkel neemt fors toe. Deze kroniek profiteert daar wellicht van. In ieder geval was het eenvoudiger dan ooit om voldoende materiaal te verzamelen. Opvallend daarbij is dat er voor het eerst noemenswaardige jurisprudentie de revue passeert waarin de vraag centraal staat of regels die online gelden ook offline zouden moeten gelden. Hiermee een eigentijdse variant introducerend van het oude juridische adagium ‘wat offline geldt moet ook online gelden.’ Omnichannel lijkt daarmee niet enkel als busines... abonneren of dit artikel kopen.

Eindelijk naar één uniform Europees online kooprecht? - Het voorstel voor een...

dr. C. Jeloschek en mr. E.S. Vloedbeld1

Het is nog niet zo lang geleden dat het regime voor overeenkomsten op afstand na 14 jaar gemoderniseerd werd, door het als onderdeel van Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten[2] (hierna: Richtlijn consumentenrechten) opnieuw vast te leggen. Het zou dan ook verbazing kunnen wekken dat de Europese Commissie in december 2015 weer met nieuwe voorstellen voor online consumententransacties is gekomen: een conceptrichtlijn voor de levering van digitale inhoud[3] en een conceptrichtlijn voor het op afstand verkopen van zaken (hierna: Conceptrichtlijn online c... abonneren of dit artikel kopen.

Pokémon GO: gevangen in eigendom

mr. R.W. de Bruin1

Deze zomer verschenen ze: kluitjes mensen, jong en oud, die niet alleen voorovergebogen naar hun smartphoneschermpje tuurden, maar daar ineens ook ingewikkelde verticale swipe-bewegingen bij maakten. Grote kans dat ze daarmee ‘Charmander’, ‘Pikachu’, ‘Meowth’ of andere virtuele wezentjes probeerden te vangen, om deze toe te voegen aan hun digitale collectie Pokémon. Met Pokémon Go,[2] het spelletje dat de aanstichter is van deze bijzondere toevoeging aan het straatbeeld, heeft ontwikkelaar Niantic een grote hit te pakken. Niantic is een spin-off van Google. John Hank... abonneren of dit artikel kopen.

Opinie - Rupsje nooitgenoeg: hoe de datahonger van de geheime diensten de wet...

mr. D.A. Korteweg1

Ruim een jaar na de internetconsultatie is het eindelijk zover: minister Plasterk heeft het langverwachte voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (hierna: Wiv) bij de Tweede Kamer ingediend.[2] Inmiddels zijn we twee versies van het wetsvoorstel verder en is de Memorie van Toelichting toegenomen tot een boekwerk van 352 pagina’s lang, exclusief bijlagen. Maar al die vele pagina’s ten spijt, blijft een fundamenteel probleem bestaan: de voorgestelde mogelijkheid voor de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten om de communicatie van burgers op grote ... abonneren of dit artikel kopen.

Opinie - Geen grond voor blokkeren doorgifte van persoonsgegevens naar de VS

mr. dr. H.H. de Vries en mr. dr. R.J.J. Westerdijk1

Nadat het Europese Hof van Justitie op 6 oktober 2015 een streep haalde door het Safe Harbor regime hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie hard gewerkt om een verbeterd alternatief voor dit instrument te ontwikkelen: het EU-U.S. Privacy Shield. Sinds 1 augustus 2016 kunnen Amerikaanse bedrijven zich hiervoor certificeren. Een toenemend aantal bedrijven doet dit. Tegelijk ligt het Privacy Shield al direct onder vuur, evenals overigens de EU Model Clauses als populair alternatief instrument voor doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, waaronder de Verenigde Staten. Wij ga... abonneren of dit artikel kopen.

Opinie - De datadans tussen WhatsApp & Facebook en de Privacywaakhonden: and...

mr. M. Weij1

Zeg het maar. Hebben de Europese privacywaakhonden de datadans gewonnen nu Facebook – naar eigen zeggen – tijdelijk stopt met het gebruik van door WhatsApp gedeelde data? Als het aan de media ligt wel: Facebook zou dit besluit ‘onder druk’ van de Europese privacy waakhonden genomen hebben.Of weten Facebook & WhatsApp de dans vooralsnog handig te ontspringen? Ik sluit dat bepaald niet uit, eerlijk gezegd. Want wat is een tijdelijke stop eigenlijk? En deelt WhatsApp ondertussen niet gewoon vrolijk door aan Facebook? Volgens de media deelt WhatsApp nog ste... abonneren of dit artikel kopen.

Verkoop tweedehands software op gekopieerde drager verboden – een beperking o...

mr. P. Polter1

Vier jaar na het baanbrekende UsedSoft-arrest[2] van het Hof van Justitie is er een vervolg: Hof van Justitie 12 oktober 2016, C-166/15 (Ranks en Vasiļevičs vs. Microsoft Corp.). Het Hof van Justitie zag zich wederom geconfronteerd met uitputting van distributierecht op computerprogramma’s. Deze uitputtingsleer houdt in dat wanneer een werk waarop een auteursrecht rust eenmaal in het verkeer is gebracht, de houder van het auteursrecht zich niet kan verzetten tegen distributie ervan door een rechtmatige verkrijger. De uitputtingsleer... abonneren of dit artikel kopen.

Is een dynamisch IP-adres een persoonsgegeven? - Noot bij arrest van het Euro...

mr. Y. van den Winkel1

Op 19 oktober 2016 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) uitspraak gedaan over onder meer de vraag of dynamische IP-adressen persoonsgegevens kunnen zijn. Het HvJ EU komt in de zaak Breyer tegen de Bondsrepubliek Duitsland tot de conclusie dat een dynamisch IP adres een persoonsgegeven is.[2] ‘In de zaak Breyer versus de Bondsrepubliek Duitsland’ zal een belangrijke nuancering blijken want deze uitspraak van het HvJ EU kent zijn ‘beperkingen’. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

156. Gerechtshof Amsterdam 3 mei 2016 (privatescan), ECLI:NL:GHAMS:2016:1759...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, filmpje op internet, portretrecht, Svensson-arrest, toestemmingAfspraak bij opdracht algehele bodyscan, dat videobeelden van het onderzoek, een portretfoto van de opdrachtgeefster en citaten van haar uitlatingen op de website van opdrachtneemster mogen worden geplaatst. Na vijf jaar is de overeenkomst beëindigd.Hof: het stond Privatescan niet vrij in 2015 de video-opname opnieuw op haar website te plaatsen, nu dat in strijd is met het portretrecht van geïntimeerde.Het hof is van oordeel dat, nu tussen partijen... abonneren of dit artikel kopen.

157. Rechtbank Rotterdam 29 juni 2016 (zwerfkat), ECLI:NL:RBROT:2016:4925 (...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige daad, Twitter, houder van een kat, bezitter van een kat, uiterlijke feitenFietser botst tegen kat aan en lijdt schade. Zijn gedaagden als houders/bezitters van de kat aan te merken? Eiser heeft de door gedaagden aangevoerde feiten en omstandigheden niet weersproken zodat die vaststaan. Gedaagden hebben gemotiveerd betwist dat sprake is van bezit en zij hebben een plausibele verklaring gegeven voor het feit dat de kat regelmatig in de nabijheid van hun woning verbleef, alsmede voor de foto van de kat die de dochter van gedaagden o... abonneren of dit artikel kopen.

158. Rechtbank Overijssel 14 juli 2016 (belediging van de Koning), ECLI:NL:R...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Strafrecht, Facebook, belediging van de Koning, art. 111 SrVerdachte heeft zich schuldig gemaakt aan belediging van de Koning door niet alleen beledigende woorden op zijn Facebookpagina te plaatsen, maar ook een bewerkte foto van een executietafereel, waarbij het hoofd van de Koning in de positie van de te executeren persoon is geplaatst. Hiermee heeft verdachte de waardigheid van de Koning aangetast. Dit klemt met name vanwege de staatsrechtelijke positie van de Koning en de verwevenheid met het staatsbelang.Volgt veroordeling tot 30 dagen ge... abonneren of dit artikel kopen.

159. Rechtbank Rotterdam 20 juli 2016 (VvE admin), ECLI:NL:RBROT:2016:7505 ...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Doorgeven NAW-gegevens, eer en goede naam, onrechtmatige uiting, art. 843a Rv, Lycos/Pessers, belangenafwegingVermeend onrechtmatige uiting op website door onbekende derden met bijnaam VvE admin. Wat betreft art. 843a Rv stelt de rechtbank het volgende voorop. De vordering betreft de persoonsgegevens van onbekende derden, met het doel hun anonimiteit op te heffen, en daarmee geen informatie die rechtstreeks dienstig kan zijn in het kader van (afwegingen omtrent) de stelplicht en bewijspositie, waarvoor art. 843a Rv in eerste instantie is gesch... abonneren of dit artikel kopen.

160. Rechtbank Amsterdam 11 augustus 2016 (adviseur van burgemeester), ECLI:...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, filmpje op internet, GeenStijl, positie tussenpersoon, UGC, User Generated Content, weerwoord, Twitter, retweten, hypeVoorop staat dat het GeenStijl in beginsel vrij staat om filmpjes van derden te plaatsen op haar websites en deze van commentaar te voorzien. De inhoud van het geplaatste filmpje is niet dusdanig schokkend of kwetsend dat GeenStijl op grond van haar ‘huisregels’ of op grond van hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, had moeten afzien van publicatie via haar websites. Het is de filmende vrouw zelf die van... abonneren of dit artikel kopen.

161. Rechtbank Noord-Holland 17 augustus 2016 (huurkoop website en domeinnaam...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Goederenrecht, website, domeinnaam, voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, vermogensrechten, art. 3:2 BW, art. 3:6 BW, art. 7A:1576 BWEiser in het incident stelt dat sprake is van huurkoop (art. 7A:1576h BW) zodat de zaak verwezen moet worden naar de sectie kanton. Verweerster in het incident stelt dat geen sprake is van huurkoop omdat de overeenkomst betrekking heeft op een website met daarbij behorende domeinnamen. Dit zijn geen voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten (art. 3:2 BW).In art. 7A:1576 vijfde lid... abonneren of dit artikel kopen.

162. Rechtbank Limburg 22 augustus 2016 (Irma Grese), ECLI:NL:RBLIM:2016:728...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Strafrecht, Twitter, tweet, beledigende tweet, maatschappelijk debat, art. 266 Sr, art. 267 SrDe rechtbank stelt vast dat verdachte in de door hem geplaatste tweet officier van justitie mr. X, ter zake van de rechtmatige uitoefening van haar bediening, heeft vergeleken met Irma Grese. De rechtbank is, anders dan de verdediging, van oordeel dat deze vergelijking, gelet op de gruwelijkheden die Irma Grese (als SS-kampbewaarster) gedurende de Tweede Wereldoorlog in verschillende concentratiekampen heeft begaan, op zichzelf een beledigend karakter heeft.... abonneren of dit artikel kopen.

163. Rechtbank Midden-Nederland 23 augustus 2016 (Facebookhack), ECLI:NL:RBM...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Strafrecht, Facebook, identiteitsfraude, computervredebreuk, kinderporno, art. 138ab Sr, art. 240b SrDe rechtbank stelt vast dat het niet anders kan, dan dat het verdachte is geweest die zich op 1 april 2014 wederrechtelijk toegang heeft verschaft tot het Facebookaccount van aangeefster en daarbij meerdere pornografische afbeeldingen van haar heeft gepubliceerd, terwijl hij wist dat zij de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt. Uit de verklaringen van de vader van verdachte en een getuige blijkt dat verdachte heeft toegegeven het Facebookaccount... abonneren of dit artikel kopen.

164. Rechtbank Overijssel 31 augustus 2016 (leraar geschiedenis), ECLI:NL:RB...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Arbeidsrecht, uitlatingen op Internet, Facebook, jeugdzonden, respect voor anderen, ontbinding arbeidsovereenkomstGeschil naar aanleiding van respectloze uitlatingen met soms gewelddadig karakter door geschiedenisdocent op middelbare schoolWerknemer heeft zich onder meer op internet uitgelaten op een wijze die de grenzen van respect ver overschrijden. Dat zulks als 'jeugdzonde' kan worden afgedaan is door mevrouw E in haar brief 'op persoonlijke titel' wel gesteld, maar niet gebleken. Noch in de stukken, noch ter zitting heeft werknemer op eni... abonneren of dit artikel kopen.

165. Rechtbank Noord-Holland 31 augustus 2016 (Jaatogg), IT 2136 (IR 2016/165)

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Doorgeven NAW-gegevens, rechtsmacht, Facebook, Instagram, art. 6 EVRM, art. 6 RvVerzet door Facebook tegen eerder gewezen verstekvonnis. Uit de algemene voorwaarden van providers, zoals Facebook of Instagram, volgt duidelijk dat zij er alles aan stellen te doen om dergelijke onrechtmatige uitingen (bijvoorbeeld in de vorm van pesten, het plaatsen van privacygevoelige informatie over anderen, seksueel misbruik) te voorkomen en te bestrijden. In de regel mogen gebruikers van door providers geleverde diensten volgens de richtlijnen van de provide... abonneren of dit artikel kopen.

166. Rechtbank Gelderland 6 september 2016 (stalking ex en bedreiging zus), ...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Strafrecht, Facebook, stalking, bedreiging, art. 285 Sr, art. 285b SrVerdachte heeft zich gedurende een periode van een half jaar schuldig gemaakt aan stalking van zijn ex-vriendin. Verdachte bestookte zijn ex-vriendin met talloze privéberichten op haar Facebook account, onder verschillende profielnamen, waarbij hij haar in niet mis te verstane bewoordingen telkens liet weten haar niet met rust te zullen laten zolang verdachte hun zoontje niet mocht zien. Een aantal berichten zijn ook bedreigend. Ook is verdachte op een gegeven moment bij een kennis ... abonneren of dit artikel kopen.

167. Rechtbank Den Haag 6 september 2016 (Stee aan Zee), ECLI:NL:RBDHA:2016:...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Handelsnaamrecht, domeinnaam, verwarring, domeinnaam als handelsnaam, art. 5 HnwAnders dan gedaagde kennelijk aanvoert is de naam Stee aan Zee niet dusdanig beschrijvend dat daaraan iedere bescherming op basis van de handelsnaamwet moet worden ontzegd. Het woordje ‘stee’ is archaïsch of minder courant Nederlands, of althans het vormt op zichzelf geen algemeen gebruikelijke aanduiding zoals ‘bouwcentrum’. De voorbeelden van gebruik van het woord in de betrokken branche waar gedaagde op heeft gewezen, zijn zeer beperkt in aantal. Bovendien betekent het... abonneren of dit artikel kopen.

168. Rechtbank Den Haag 8 september 2016 (douchefilmpjes), ECLI:NL:RBDHA:201...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Strafrecht, webcam, grooming, kinderporno, ontucht met minderjarige, zedendelict, belediging, art. 240b Sr, art. 247 Sr, art. 248a Sr, art. 261 Sr, art. 262 SrVerdachte heeft zeer systematisch jonge meisjes benaderd met het oogmerk om hen, door middel van misleiding en met gebruik van zijn overwicht als volwassene, ertoe te brengen om seksuele handelingen met zichzelf te verrichten, dit vast te leggen en de afbeeldingen daarvan naar verdachte te zenden. Daarnaast had verdachte het oogmerk om met deze jonge meisjes af te spreken en ontuchtige handelin... abonneren of dit artikel kopen.

169. HvJ EU 8 september 2016 (GS Media vs. Sanoma), C-160/15, ECLI:EU:C:2016...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Auteursrecht, hyperlink, solitary URL, winst-oogmerk, nieuw publiek, mededeling aan het publiek, kennis, kwade trouw, art. 3 AuteursrechtrichtlijnArt. 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, moet aldus worden uitgelegd dat, om vast te stellen of het plaatsen, op een website, van hyperlinks naar beschermde werken die zonder toestemming van de auteursrechthebbende vri... abonneren of dit artikel kopen.

170. HvJ EU 15 september 2016 (Tobias Mc Fadden), zaak C-484/14, ECLI:EU:C:2...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

E-commerce, Wifi, dienst van de informatiemaatschappij, toegang, mere conduit, tussenpersoon, bevel om inbreuk te beëindigen, bevel om inbreuk te voorkomen, wachtwoord, identiteit, anonimiteit, art. 12 e-commerce richtlijnArt. 12, lid 1, van richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (richtlijn ‘elektronische handel’/e-commerce richtlijn), gelezen in samenhang met art. 2, onder a... abonneren of dit artikel kopen.

171. Rechtbank Noord-Holland 16 september 2016 (Gülen-school), ECLI:NL:RBNHO...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, Facebook, WhatsApp, openbaar, besloten, fetoschool, terroristenschool, Gülen-school, social mediaGeschil over uitlatingen over school. De aanduiding ‘Gülen-school’ vindt de voorzieningenrechter niet belasterend. De voorzieningenrechter weegt mee dat de uitlatingen (behalve de berichten op Facebook) zijn gedaan in de beslotenheid van een WhatsApp-groep. Dat moet wel in zoverre worden genuanceerd dat de groep kennelijk een grote omvang had en dat de beheerders andere ouders actief hebben benaderd om deel te nemen aan de gro... abonneren of dit artikel kopen.

172. Rechtbank Overijssel 20 september 2016 (ambtsgeheim politieman), ECLI:N...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Strafrecht, Facebook, ambtsgeheim, vertrouwelijke informatie, persoonsgegevens, art. 272 SrDe rechtbank is van oordeel dat verdachte als ambtenaar van politie informatie over een zestal personen heeft opgevraagd in de politiesystemen en dit heeft meegedeeld aan derden. Verdachte heeft hiermee zijn ambtsgeheim geschonden.De rechtbank is daarbij ook van oordeel dat verdachte zijn ambtsgeheim opzettelijk heeft geschonden. Hij heeft in één geval de informatie per Facebookbericht verstuurd en daarbij in het laatste bericht zelfs vermeld ‘en je weet... abonneren of dit artikel kopen.

173. Rechtbank Rotterdam 21 september 2016 (boete ontbindingsrecht), ECLI:NL...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Bestuursrecht, e-commerce, ontbindingsrecht, waardebonnen, art. 6:193b BW, art. 6:193c BW, art. 6:230r BWBezwaar tegen bestuurlijke boetes en publicatie vanwege een drietal overtredingen van de Wet handhaving consumentenbescherming gelezen in samenhang met de artikelen 6:193c, eerste lid, aanhef en onder g en slotgedeelte, 6:230r, eerste en tweede lid, en 6:193b, tweede lid BW. Volgens ACM heeft de onderneming het beleid gevoerd om de consument de door hem betaalde bezorgkosten niet terug te betalen bij gebruik van het recht van ontbinding in ... abonneren of dit artikel kopen.

174. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 september 2016 (Chantal vs. ROC), ECL...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Doorgeven NAW-gegevens, Facebook, proportionaliteit, privacy, belangenafwegingEiseres wil identificerende gegevens horende bij een IP-adres, om die persoon aan te kunnen spreken voor plaatsen van seksfilmpje op Facebook. ROC heeft aannemelijk gemaakt dat er grote privacybezwaren voor meer dan 2500 leerlingen en medewerkers zijn als zij alle gegevens handmatig moet bekijken. De voorzieningenrechter overweegt dat eiseres niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij de identiteit van de maker van het Nep-Account niet of op minder bezwaarlijke wi... abonneren of dit artikel kopen.

175. Rechtbank Den Haag 21 september 2016 (autoradio’s), ECLI:NL:RBDHA:2016:...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, website politie, herleidbaar, suggestie, anoniemVoor zover voor internetrecht van belang: Bericht op website politie.nl: ‘Politie neemt grote partij autoradio’s in beslag, 47 jarige Zoetermeerder aangehouden. Zoetermeer – Met de aanhouding van een 47-jarige Zoetermeerder verwacht de politie een einde te hebben gemaakt aan heling en of diefstal van autoradio’s. (…)’. De Staat der Nederlanden heeft niet betwist dat de aanhouding van eiser en de doorzoeking van de woning van eiser niet onopgemerkt gebleven is voor straatgeno... abonneren of dit artikel kopen.

176. Rechtbank Midden-Nederland 23 september 2016 (met hun dikke neus), ECLI...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Strafrecht, e-mail, hyperlinks, Holocaust ontkenning, groepsbelediging, art. 137c Sr Voor Joden kwetsende email verzonden naar 34 scholen, personen of instellingen. De rechtbank betrekt bij haar beoordeling niet alleen de inhoud van de e-mail, maar ook die van de bestanden en sites op het internet waarnaar in de e-mail wordt verwezen. Die internetgegevens zijn immers met één muisklik door de ontvangers van de e-mail te bereiken. Daarnaast heeft verdachte zelf uitdrukkelijk verklaard dat de tekst van de e-mail in samenhang met de in de e-mail v... abonneren of dit artikel kopen.

177. Rechtbank Oost-Brabant 29 september 2016 (Paradigit), ECLI:NL:RBOBR:201...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Faillissementsrecht, emailadressen, privédocumenten, spoedeisend belang, art. 92 FwGeschil over digitale data van de administratie van failliete vennootschap. Na het veiligstellen van de data door Fox-IT hebben partijen veelvuldig gecorrespondeerd over filtering van de data, vanwege de e-mailboxen van de niet-failliete aan gedaagden gelieerde vennootschappen, alsmede de e-mailboxen met privédocumenten van gedaagden.Op grond van art. 92 Fw moeten de curatoren de bescheiden en andere gegevensdragers van de failliete vennootschappen onder ... abonneren of dit artikel kopen.

178. Rechtbank Noord-Holland 29 september 2016 (Zwembadkeur), ECLI:NL:RBNHO:...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, email, steun in feitenmateriaal, misstand, algemeen belang, beschuldigingen, algemeen verbodDe voorzieningenrechter stelt vast dat gedaagde Zwembadkeur c.s. in de vele emailberichten verantwoordelijk houdt voor het dodelijk ongeval in De Reeshof en daarbij het kvs (Keurmerk Veilig en Schoon) en de door Zwembadkeur c.s. verrichte keuringen als ondeugdelijk bestempelt.Dit zijn ernstige beschuldigingen, die volstrekt onvoldoende steun vinden in het door gedaagde overgelegde (eigen) onderzoeksmateriaal. Van deugdelijk onafhan... abonneren of dit artikel kopen.

179. Rechtbank Gelderland 3 oktober 2016 (twee Facebookprofielen), ECLI:NL:R...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Doorgeven NAW-gegevens, positie tussenpersoon, Facebook, identiteitsfraude, valse identiteit, profiel, oplichting, portret, privacy, persoonlijke levenssfeer, foto op internet, contactinformatie, IP-adresJezelf voordoen als een ander persoon is immers niet (zonder meer) onrechtmatig en het daarvoor gebruik maken van andermans foto’s is in beginsel enkel onrechtmatig jegens die derde en niet jegens eiseres. Facebook heeft dan ook juist gehandeld door de gegevens van deze gebruiker niet aan eiseres te verstrekken, zodat de vordering met betrekking... abonneren of dit artikel kopen.

180. Rechtbank Noord-Holland 5 oktober 2016 (autobrief), ECLI:NL:RBNHO:2016:...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Auteursrecht, embedden, foto op internetHet beschikbare juridisch kader waarbinnen het juridisch geschil van partijen dient te worden beoordeeld, is blijkens bestaande jurisprudentie, ook van het Europees Hof en de daarop gevolgde reacties, niet uitgekristalliseerd en loopt waarschijnlijk structureel achter op (internationale) ontwikkelingen van de bescherming van het auteursrecht op internet.Kort gesteld heeft gedaagde de betreffende foto en tekst gedownload en vervolgens op zijn site geüpload en daarmee het auteursrecht van eiser geschonden.... abonneren of dit artikel kopen.

181. Raad van State 5 oktober 2016 (Wobverzoek CJIB), ECLI:NL:RVS:2016:2640 ...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Bestuursrecht, informatie op internet, openbaar, kwade trouw, misbruik van procesrechtStichting had Wob-verzoek aan minister gedaan om toezending van een memo dat het CJIB onlangs aan leasemaatschappijen had verstuurd. Minister reageerde niet, vervolgens bezwaar. Dit bezwaar is door de minister niet ontvankelijk verklaard, omdat het memo ten tijde van het verzoek reeds openbaar was. De stichting betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat zij steeds heeft betwist dat het memo openbaar was. Daartoe voert zij aan dat het CJIB het memo heeft verzo... abonneren of dit artikel kopen.

182. Rechtbank Gelderland 6 oktober 2016 (zeven liquidaties), ECLI:NL:RBGEL:...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, publicatie van processtukken op website, fair trial, vrijheid van menings-uiting, hyperlinkGedaagde onderhoudt de website. Op 5 april 2016 heeft gedaagde op deze site alle processen-verbaal die aanvankelijk op de website van X stonden geplaatst. Ook heeft hij op deze website hyperlinks geplaatst naar websites waarop de processen-verbaal en andere informatie uit de strafrechtelijke onderzoeken stonden en/of staan gepubliceerd.De voorzieningenrechter verbiedt gedaagde om gedurende zes maanden na dit vonnis enige inform... abonneren of dit artikel kopen.

183. Rechtbank Amsterdam 6 oktober 2016 (vlinderscrime), ECLI:NL:RBAMS:2016:...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, blog, weblog, misdaadblog, column, recensent, journalist, foto’s, portretrechtHet betoog van gedaagde , dat hij moet worden gelijkgesteld aan een columnist of recensent en dat hij daarom een grote vrijheid heeft om zonder toepassing van hoor en wederhoor en met gebruikmaking van overdrijving en eenzijdige belichting zijn mening te geven over gebeurtenissen en personen, gaat niet op. Weliswaar heeft de website vlinderscrime.nl een heel eigen stijl – volgens gedaagde zelf een kruising tussen Peter R. de Vries en Geenstijl – en daa... abonneren of dit artikel kopen.

184. Rechtbank Limburg 10 oktober 2016 (Grindr), ECLI:NL:RBLIM:2016:8740 (I...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Strafrecht, Grindr, social media, WhatsApp, seksueel binnendringen, pijpen, art. 245 SrVerdachte, een man van 33 jaar, is via de app Grindr in contact gekomen met de toen 14-jarige slachtoffer. Dit contact ging vervolgens via WhatsApp verder. Het contact had vrijwel direct een seksuele lading. Slachtoffer gaf in de gesprekken aan dat hij homoseksueel is en graag een keer seks zou hebben. Verdachte vroeg aan slachtoffer om een foto, die slachtoffer ook heeft gestuurd. Daarna stuurde verdachte een foto van zijn penis, waarna slachtoffer dit ook de... abonneren of dit artikel kopen.

185. HvJ EU 12 oktober 2016 (Ranks), zaak C-166/15, ECLI:EU:C:2016:762 (IR ...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Auteursrecht, tweedehands software, computerprogramma’s, uitputting, distributierecht, reproductierecht, reservekopie, licentie, art. 4 Softwarerichtlijn, art. 5 SoftwarerichtlijnArt. 4, onder a) en c), en art. 5, leden 1 en 2, van richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s moeten aldus worden uitgelegd dat de eerste verkrijger van een kopie van een computerprogramma met een onbeperkte gebruikslicentie weliswaar het recht heeft om die kopie en de bijbehorende licentie tweed... abonneren of dit artikel kopen.

186. Rechtbank Gelderland 17 oktober 2016 (mislukte haartransplantaties), EC...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, verwijderen website, feitelijke grond, openbaar, verdachtmakingen, beschuldigingen, vrijheid van meningsuiting, belangenafweging, lasterDe vraag die in dit kort geding centraal staat, is of gedaagde onrechtmatig handelt jegens eisers door op de website berichten/uitlatingen over eisers te plaatsen. Aangezien de uitlatingen over eisers op een website op internet zijn geplaatst en derhalve openbaar en voor iedereen toegankelijk zijn gemaakt, dienen deze te worden beschouwd als een publicatie.Het is op zichzelf niet ongeoorl... abonneren of dit artikel kopen.

187. HvJ EU 19 oktober 2016 (Deutsche Parkinson Vereinigung), zaak C-148/15, ...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Mededingingsrecht, geneesmiddelen via internet, internetapotheek, postorderapotheek, prijsconcurrentie, maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking, art. 34 VWEU, art. 36 VWEUHet Hof heeft geoordeeld dat een door het Duitse recht opgelegd verbod op de postorderverkoop van geneesmiddelen die in de betrokken lidstaat uitsluitend in apotheken mogen worden verkocht, apotheken buiten Duitsland meer hindert dan apotheken op Duits grondgebied. Weliswaar lijdt het weinig twijfel dat dit verbod laatstgenoemde apotheken een extra of alt... abonneren of dit artikel kopen.

188. HvJ EU 19 oktober 2016 (Breyer tegen Duitsland), zaak C-582/14, ECLI:EU...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Privacy, IP-adres, dynamisch IP-adres, internetprotocoladres, aanbieder van online mediadienst, identificatie, herleidbaarheid, ISP, persoonsgegeven, wettige middelen, doelbinding, art. 2 onder a) Privacyrichtlijn, art. 7 onder f) PrivacyrichtlijnArt. 2, onder a), van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, moet aldus worden uitgelegd dat een dynamisch i... abonneren of dit artikel kopen.

190. Rechtbank Limburg 24 oktober 2016 (gedupeerd), ECLI:NL:RBLIM:2016:9210 ...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Doorgeven NAW-gegevens, Lycos/PessersGeschil over weigering van ISP Vodafone om de NAW-gegevens van haar abonnee aan eiser bekend te maken. Toetsing aan criteria uit Lycos/Pessers. Voor derden is glashelder dat de berichten betrekking hebben op eiser. Reëel belang bij verkrijging van de NAW-gegevens is gelegen in de omstandigheid dat eiser de identiteit van de beheerder(s) van Facebookgroep I en Facebookgroep II door wie de berichten zijn geplaatst tot op heden niet heeft kunnen achterhalen. Eiser heeft, zo heeft hij onweersproken gesteld, via... abonneren of dit artikel kopen.

191. Rechtbank Oost-Brabant 25 oktober 2016 (oorzakenrapport), ECLI:NL:RBOBR...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, publicatie op internet, verslag, belangenafweging, art. 73a FwDat de curator op grond van art. 73a Fw verplicht is iedere drie maanden een verslag uit te brengen over de toestand van de boedel, betekent niet dat hij verplicht zou zijn het rapport aan dat verslag te hechten. Het rapport betreft immers niet de stand van de boedel maar de oorzaken voor de faillissementen, zoals die door de curator zijn vastgesteld. Ook art. 8 van de Garantstellingsregeling curatoren 2012 houdt niet de verplichting in het rapport aan een verslag te ... abonneren of dit artikel kopen.

192. Rechtbank Den Haag 25 oktober 2016 (Pokerstars), ECLI:NL:RBDHA:2016:127...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Belastingrecht, kansspelen via internet, buitenlandse kansspelen, prijzen, art. 1 Wet KsbRechtsvraag: zijn naheffingsaanslagen terecht aan eiser opgelegd? Uit art. 1, eerste lid, letter e, van de Wet op de kansspelbelasting (Wet Ksb) in samenhang met art. 3, eerste 1, letter c, van de Wet Ksb volgt dat een in Nederland wonende of gevestigde gerechtigde tot prijzen van buitenlandse kansspelen die via internet worden gespeeld, kansspelbelasting verschuldigd is over het positieve verschil tussen de in een kalendermaand gewonnen prijzen en de in d... abonneren of dit artikel kopen.

193. Rechtbank Overijssel 25 oktober 2016 (softwaredownload door werknemer), ...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Auteursrecht, downloaden, software, werkgeversaansprakelijkheid, art. 6:170 BWX is in dienst van gedaagde Altrex in de functie van rekenkundig engineer. X heeft in eigendom een laptop die hij (ook) voor zijn werk gebruikt. X heeft na zijn indiensttreding een ‘gekraakte’, nieuwere versie van de software gedownload en geïnstalleerd op zijn laptop. Deze gekraakte versie was niet voorzien van enig geldig licentiebestand.Dat Altrex haar medewerkers schriftelijk heeft verboden om software en applicaties te downloaden, leidt er niet toe dat zij niet ... abonneren of dit artikel kopen.

194. Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2016 (Unibet), ECLI:NL:GHAMS:2016:4212...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige daad, gokken op internet, nietigheid overeenkomst, maatschappelijke ontwikkelingen, relativiteit, Schutznorm, art. 6:162 BW, art. 1 WokSpeler heeft flink geld verloren met door Unibet op internet aangeboden kansspelen en is gokverslaafd geraakt. Onrechtmatige daad door zonder vergunning gelegenheid te hebben gegeven tot deelname aan de kansspelen waarbij hij dat bedrag heeft verloren en door het niet nakomen van de zorgplicht die zij als aanbieder van die spelen jegens hem in acht had moeten nemen?Hof: Niet kan worden gezegd... abonneren of dit artikel kopen.

195. Rechtbank Midden-Nederland 26 oktober 2016 (Zorggroep Alliade), ECLI:NL...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, rectificatie op website, publiek belang, hoor- en wederhoorGeschil over uitzendingen van RTL Nieuws over Zorggroep Alliade. Twee uitzendingen, waarin oud-werknemers aan het woord komen die spreken over zelfverrijking van de bestuurders en werkzaamheden van jongeren met PGB’s worden niet onrechtmatig geacht, gezien het publieke belang, de inhoud en de wijze waarop het nieuws is gepresenteerd. Bovendien zijn de uitingen niet door RTL zelf gedaan en is er hoor- en wederhoor toegepast.In een derde uitzending stelt RTL ... abonneren of dit artikel kopen.

196. Rechtbank Rotterdam 26 oktober 2016 (internetspermadonor), ECLI:NL:RBRO...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, internetspermadonor, publiciteit, doorgeven privacygevoelige informatie van een ander, syndroom van AspergerDe rechtbank stelt voorop dat het in het algemeen uiteraard zo is dat men documenten van een ander met privacygevoelige informatie waartoe men toegang heeft niet zonder de toestemming van die ander behoort in te zien, te kopiëren en aan derden te verstrekken. De omstandigheden waaronder dat in dit geval is geschied, zijn echter wel heel bijzonder. Aan de relatie van eiser en gedaagde was een einde gekomen. Eiser was sedert... abonneren of dit artikel kopen.

197. Rechtbank Rotterdam 26 oktober 2016 (njRAT malware), ECLI:NL:RBROT:2016...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Computercriminaliteit, malware, virus, computervredebreuk, internetbankieren, aftappen, oplichting, witwassen, valsheid in geschrifte, art. 138ab Sr, art. 139d Sr, art. 225 Sr, art. 326 Sr, art. 350a Sr, art 420bis SrDe verdachte heeft zich samen met anderen gedurende een periode van ruim twee maanden schuldig gemaakt aan computercriminaliteit. Hij heeft op zeer grote schaal computers van derden met een virus besmet. Dat stelde hem in staat in te breken op computers van die derden en vervolgens op het internetdomein van banken. De verdachte en zijn m... abonneren of dit artikel kopen.

198. Gerechtshof Den Haag 27 oktober 2016 (webcamgluurder +), ECLI:NL:GHDHA:...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Strafrecht, mailware, nepwebsite, webcam, bespieden, kinderporno, filmpjes, foto’s, tienermeisjes, social media, wachtwoorden, identiteitsfraude, valse berichten, hacken, art. 138ab Sr, art. 240b Sr, art. 261 Sr, art. 350a SrDe verdachte heeft zich gedurende een periode van bijna 2 jaar op grote schaal bezig gehouden met verschillende vormen van criminaliteit waarin zijn computergebruik een hoofdrol speelde. Verdachte handelde daarbij alleen. Hij verspreidde via een door hem vervaardigde nepwebsite malware waarmee hij ongemerkt de besturing van compu... abonneren of dit artikel kopen.

199. Rechtbank Midden-Nederland 2 november 2016 (panoramafoto), ECLI:NL:RBMN...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Auteursrecht, foto op website, hoogte schadevergoedingTussen partijen staat vast dat de foto zonder toestemming van eiser door gedaagde is bewerkt en vervolgens op de website openbaar is gemaakt zonder vermelding van de naam van eiser als maker. Gelet daarop is er sprake van een inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eiser en daarmee van onrechtmatig handelen van gedaagde jegens eiser op grond waarvan gedaagde schadeplichtig is. De vermeende onwetendheid van gedaagde ter zake van de auteursrechtelijke bescherming die op de foto rust, d... abonneren of dit artikel kopen.

200. Rechtbank Amsterdam 10 november 2016 (dokteronline), ECLI:NL:RBAMS:2016...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Onrechtmatige uiting, dokteronline, geneesmiddelen via internet, inbreuk op persoonlijke levenssfeer, verborgen camera, blurren, misstand, herkenbaarheidBNN-Vara wil in het uit te zenden programma laten zien dat via de in het Nederlands gestelde website Dokteronline.com geneesmiddelen worden voorgeschreven aan Nederlandse consumenten die de voorschrijver nog nooit persoonlijk heeft ontmoet, of die de voorschrijver niet kent of van wie de voorschrijver de medicatiehistorie niet beschikbaar heeft, en dat daarmee art. 67 van de Geneesmiddelenwet wordt o... abonneren of dit artikel kopen.

201. HvJ EU 10 november 2016 (uitlenen e-books), zaak C-174/15, ECLI:EU:C:20...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks – de Raaij

Auteursrecht, e-books, elektronische boeken, leenrecht, digitale kopie, openbare bibliotheek, art. 1 Leenrechtrichtlijn, art. 6 LeenrechtrichtlijnHet Hof verklaart voor recht:Art. 1, lid 1, art. 2, lid 1, onder b), en art. 6, lid 1, van richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, moeten aldus worden uitgelegd dat het begrip „uitlening’ in de zin van deze bepalingen m... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. H.W. Roerdink

NationaalAanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevensOp 12 september 2016 is het wetsvoorstel tot Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken (aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens) ingediend. Dit voorstel verscherpt de regels voor toegang tot bewaarde telecommunicatiegegevens, in verband met de ongeldigverklaring van EU-richtlijn 2006/24/EG (Dataretentierichtlijn). In... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen

Onder redactie van mr. P. van der Putt

Google en Facebook willen verspreiding nepnieuws tegengaanIn de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen hebben Google en Facebook bekend gemaakt nepnieuws tegen te willen gaan. Volgens sommige critici zou de uitslag van de verkiezingen zijn beïnvloed door de verspreiding van nepnieuws op sociale media. Beide partijen hebben beloofd hun advertentienetwerken uit te schakelen op websites met nepnieuws, zodat de beheerders van deze sites minder makkelijk geld kunnen verdienen. Bron: http://www.nu.nl/internet/4351587/google-topman-wil-verspreiding-nepnieuws-tegengaan.html... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS