Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2014 nr. 1

Nationale rechter moet nietaangemelde maatregelen opschorten bij opening formele onderzoeksprocedure door Europese Commissie. Commentaar bij HvJ EU 21 november 2013, zaak C-284/12, Deutsche Lufthansa t. Flughafen Frankfurt-Hahn/Ryanair

mevr. mr. A.V. Sohet*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wanneer de Europese Commissie de formele onderzoeksprocedure heeft geopend ten aanzien van een niet-aangemelde maatregel die reeds ten uitvoer wordt gebracht, is een nationale rechter waarbij een procedure tot staking van de uitvoering van deze maatregel en tot terugvordering van de reeds gedane betalingen is ingeleid, gehouden om alle noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde de consequenties te verbinden aan een eventuele niet-nakoming van de verplichting tot opschorting van de uitvoering van die maatregel. Daartoe kan de nationale rechter besluiten om de uitvoering van de betrokken maatregel op te schorten en de terugvordering van de reeds verrichte betalingen te gelasten. Hij kan ook besluiten om voorlopige maatregelen te gelasten teneinde enerzijds de belangen van de betrokken partijen te beschermen en anderzijds het nuttige effect van het besluit van de Commissie tot opening van de formele onderzoeksprocedure te verzekeren. Indien de nationale rechter twijfels heeft over de vraag of de betrokken maatregel wel steun vormt of over de geldigheid van het besluit tot opening van de formele onderzoeksprocedure, kan hij een verzoek tot advies richten aan de Commissie of een prejudiciële vraag stellen aan het Hof van Justitie.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mevr. mr. A.V. Sohet*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/10990

Verder in 2014 nr.1

 Redactioneel. Wat gaat 2014 ons brengen?

2014 wordt een belangrijk jaar voor de staatssteunregels. Terwijl in 2012 het nieuwe Almunia-pakket voor staatssteun en DAEB op basis van art. 106 lid 2 VWEU werd vastgesteld, kijken wij nu reik...

 Wet Markt & Overheid: sluit de uitwerking aan bij de doelstelling?

Per 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden. De WMO stelt gedragsregels vast voor overheden die economische activiteiten verrichten. Doelstelling van de WMO is het waarborgen...

 Nationale rechter moet nietaangemelde maatregelen opschorten bij opening formele onderzoeksprocedure door Europese Commissie. Commentaar bij HvJ EU 21 november 2013, zaak C-284/12, Deutsche Lufthansa t. Flughafen Frankfurt-Hahn/Ryanair

Wanneer de Europese Commissie de formele onderzoeksprocedure heeft geopend ten aanzien van een niet-aangemelde maatregel die reeds ten uitvoer wordt gebracht, is een nationale rechter waarbij ee...

 De veranderingen in de Procedureverordening en de Machtigingsverordening. Belangrijke opstappen naar 2014

Medio augustus 2013 zijn, in het kader van de modernisering van het EU-staatssteunbeleid twee belangrijke Raadsverordeningen in werking getreden: Verordening 734/2013 tot wijziging...

 Actualia

Publicatie: Regelgeving Staatssteun 2014, Berghauser Pont, onder redactie van mr. Kuypers, mr. Simon en mr. Schnitker De wettenbundel Regelgeving Staatssteun geeft een overzicht van de belangri...