Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2024 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

prof. mr. P.H.L.M. Kuypers

Redactie

mr. A.A. al Khatib
mr. E.E.M. Besselink
mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. M. C. van Heezik/ box 8.1
mr. A.H.G. Herwijnen
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
mr. K. van de Casteele
drs. M. Visser
mr. M. de Wit

Vaste medewerkers

mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. D. Hoefnagels
mr. P. Kampschreur
mr. C.A.M. Lombert
mr. A. Looijestijn-Clearie
mr. J. Meulman
mr. R. Rodenrijs
mr. H.C. van Scherpenseel
mr. T.C. Topp

Redactiesecretaris(sen)

mr. T. Binder

 

Inleiding

Voorwoord

mr. E.M.M. Besselink

Geachte lezer,   In deze zomereditie van het Tijdschrift voor Staatssteun treft u drie bijdragen die stilstaan bij recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Zij bestrijken diverse aspecten van het staatssteunrecht: procedurele eisen, beleidsmatige overwegingen en inhoudelijke voorwaarden komen aan bod. Meer specifiek gaat het daarbij om, respectievelijk, de motiveringsplicht van de Commissie in inleidingsbesluiten, de toepassing van het staatssteunrecht om belastingontwijking te voorkomen, en het begrip 'stimulerend effect'.   De bijd... ...lees meer

Artikel

Het EDP-arrest: verheldering motivering van selectiviteit

mr. B.J. van Os1

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft een arrest gewezen over de motiveringsplicht voor de vaststelling van selectiviteit door de Europese Commissie in een besluit van de Commissie om een formele onderzoeksprocedure in te leiden. Dit besluit ging over een Spaanse milieustimuleringsmaatregel. Het Gerecht kwam in eerste aanleg tot het oordeel dat de maatregel selectief was en dat het inleidingsbesluit van de Commissie voldoende gemotiveerd was. Het Hof oordeelde echter dat de Commissie onvoldoende heeft onderbouwd waarom er sprake is van selectiviteit. Het besluit van de Commissi... abonneren of dit artikel kopen.

Een kortlevend hoera voor de fiscale autonomie: het nationale algemene antimi...

mr. J.M. de Haas2

Op 6 september 2018 bracht de Europese Commissie haar besluit over vermeende staatssteun aan de van oorsprong Franse energiemaatschappij ENGIE naar buiten.[3] De Commissie stelde daarin dat Luxemburg onrechtmatige staatssteun had verleend aan Engie. De staatssteun diende, in de vorm van niet betaalde belastingen ad 120 miljoen Euro, te worden teruggevorderd. De Commissie legde aan de basis hiervan de aan de Engie-groep afgegeven 'tax rulings' uit 2008 en 2010. Deze afspraken tussen Engie en de Luxemburgse autoriteiten bevestigden de belastingbehandeling onder Luxemburgse wetgeving van tw... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Staatssteun (voor hernieuwbare energie) kan onder omstandigheden een 'stimule...

mr. T. Dankert1

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 15 December 2022, ECLI:EU:C:2022:981 Staatssteun is in beginsel niet bedoeld voor activiteiten/projecten die ook zonder staatssteun kunnen worden gerealiseerd. Staatssteun moet noodzakelijk zijn en als prikkel fungeren om de activiteiten / het project te ontwikkelen.[2] Dit uitgangspunt wordt aangeduid als het "stimulerend effect" en is ook opgenomen in (punt 49 van) de 'Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014‑2020' (hierna: "Richtsnoeren 2014").[3] Volgens punt 50 van deze richtsnoeren is van een... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie Europees

mr. A.A. al Khatib en mr. R.D.R. Walon1

Hof van Justitie: C-701/21 P en C-739/21 P, 22 februari 2024 Myilinaios AE e.a. t. Europese Commissie   Inzake: Voordeel, Criterium van de particuliere investeerder, Toerekenbaarheid van een scheidsrechterlijke uitspraak aan de staat, Arbitrage. Feiten Deze zaak betreft de vraag of de uitkomst van een contractueel afgesproken arbitrage tussen een overheidsorgaan en een private entiteit moet worden aangemerkt als een staatssteunmaatregel. DEI is een producent en leverancier van elektriciteit die onder de zeggenschap van de Griekse ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie Nederland

mr. G.A. Dictus1

Rechtbank Den Haag, 15 november 2023 (publicatie op 16 februari 2024), ECLI:NL:RBDHA:2023:17601 Melkveehouders 1 en 2 en vleeshouders 1 en 2 / de Staat der Nederlanden[2] Inzake: inzage in staatssteunmelding en voorafgaande communicatie met de Europese Commissie Inleiding Eisers exploiteren ieder afzonderlijk een veeteeltbedrijf. Op 27 oktober 2017 heeft de Staat een staatssteunmelding (hierna: de melding) bij de Europese Commissie gedaan vanwege de door de Staat gewenste invoering van het fosfaatrechtenstelsel, waarbij aan bepaalde veeh... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie België

mr. dr. W. De Cock1

Grondwettelijk Hof 25 april 2024, nr. 46/2024 (beschikbaar op https://www.const-court.be/nl) Feiten Op 16 december 2022 stemt het Belgische federaal parlement een wet "tot vaststelling van een tijdelijke solidariteitsbijdrage van de oliesector" (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 22 december 2022). De wet vormt een gedeeltelijke uitvoering van verordening nr. 2022/1854 van de Raad van 6 oktober 2022 betreffende een noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen. Artikelen 14 tot 18 van deze verordening voorzien dat Europese ondernemingen die actief zijn... abonneren of dit artikel kopen.

Beleid Europese Commissie

mr. A. Looijestijn-Clearie M.A.

Commissie keurt beperkte verlenging goed van tijdelijk crisis- en transitiekader voor staatssteun om landbouw- en visserijsector langer te ondersteunen Op 2 mei 2024 heeft de Commissie een wijziging van het tijdelijk crisis- en transitiekader voor staatssteun aangenomen om bepaalde afdelingen van dat kader met zes maanden te verlengen, met als doel aanhoudende marktverstoringen in met name de landbouw- en visserijsector aan te pakken. Op 11 april 2024 heeft de Commissie de lidstaten geraadpleegd over het aanhouden van een ernstige verstoring in de economie die met name ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. T.J. Binder

 Cursussen / Seminars Summer Master Class - State Aid Uncovered e Datum: 15-16 juli 2024 Locatie: Riga Organisatie: Lexxion Publisher Summer Course - State Aid: Concept, Principles, Exemptions & Guidelines Datum: 20-23 augustus 2024 Locatie: Barcelona Organisatie: Lexxion Publisher State Aid for Transport Datum: 23-24 september 2024 Locatie: Hybride,... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS