Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2024 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

prof. mr. P.H.L.M. Kuypers

Redactie

mr. A.A. al Khatib
mr. E.E.M. Besselink
mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. M. C. van Heezik/ box 8.1
mr. A.H.G. Herwijnen
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
mr. K. van de Casteele
drs. M. Visser
mr. M. de Wit

Vaste medewerkers

mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. D. Hoefnagels
mr. P. Kampschreur
mr. C.A.M. Lombert
mr. A. Looijestijn-Clearie
mr. J. Meulman
mr. R. Rodenrijs
mr. H.C. van Scherpenseel
mr. T.C. Topp

Redactiesecretaris(sen)

mr. T. Binder

 

Inleiding

Voorwoord

mr. A.A. al Khatib1

Staatssteun, bestaanszekerheid en globalisering   Geachte lezer,   Het eerste nummer in de jaargang 2024 van het Tijdschrift voor Staatssteun komt uit in een spannende periode waarin grote ideeën rondgaan. Op nationaal niveau bestaat veel aandacht voor het thema 'bestaanszekerheid' van burgers. Er is in de Nederlandse politiek daarom een wil te bespeuren om onder meer de energiearmoede en de woningnood tegen te gaan.[2] Het bestrijden van deze problemen vereist grootschalige investeringen door de nationale overheid. Op Europe... ...lees meer

Artikel

DAEB en het recht van vrije vestiging in de Dienstenrichtlijn

mr. K.J. Vriesendorp1

Diensten van algemeen economisch belang (DAEB) nemen een bijzondere plaats in het Europese rechtssysteem in. Artikel 14 van het Werkingsverdrag (VWEU) schrijft voor dat een gedeelde verantwoordelijkheid op de Unie en de lidstaten rust om zorg te dragen voor (economische en financiƫle) voorwaarden die de uitvoerders van DAEB in staat stellen hun taken te vervullen. De bijzondere status van de discretionaire bevoegdheid van lidstaten ten opzichte van DAEB wordt nader uitgewerkt in Protocol 26 en, in het bijzonder, artikel 106, lid 2, VWEU.[2] Dit artikel bepaalt dat ondernemingen die met D... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie Europees

mr. A.A. al Khatib en mr. R.D.R. Walon1

Hof van Justitie: C-73/22 P en C-77/22 P, 13 juli 2023 Dralon GmbH e.a. t. Europese Commissie   Inzake: Rechtstreeks beroep tegen richtsnoeren, Richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen in het kader van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten, Uitsluiting van de sector van lijst van potentiële begunstigden, Ontvankelijkheid. Feiten Dralon GmbH en een groep andere partijen ("Rekwiranten") zijn ondernemingen die actief zijn in de sector van de productie van stikstofhoudende producten en meststoffe... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie Nederland

mr. G.A. Dictus1

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19 april 2023 en 23 augustus 2023 (publicatie op 31 augustus 2023), ECLI:NL:GHSHE:2023:1277 ; ECLI:NL:GHSHE:2023:2711 ; ECLI:NL:GHSHE:2023:2712 ; ECLI:NL:GHSHE:2023:2709 ; ECLI:NL:GHSHE:2023:2710 ; ECLI:NL:GHSHE:2023:2708 Belanghebbenden / de inspecteur van de Belastingdienst   Inzake: geen staatssteun aan binnenlandse beleggingsfondsen Feiten van de zaak In een zestal (fiscale) arresten heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch zich uitgesproken over vermeende staatssteun aan binnenlandse beleggingsfondsen. ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie Belgiƫ

mr. dr. W. De Cock1

Hof van Cassatie 24 maart 2023, Rol nr. F.21.0100.N. Partijen VAB tegen de Belgische Staat Feiten  VAB is een bedrijf dat elke dag van de week en 24 uur op 24 pechbijstand aanbiedt aan haar leden, thuis of onderweg. Deze bijstand wordt verleend door wegenwachters met een voertuig. VAB beschouwt de werking en organisatie van haar wegenwachters als 'ploegenarbeid' en maakt bijgevolg gebruik van de fiscale vrijstelling van de verplichting tot doorstorting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing wegens ploegenarbeid, zoals vervat in artikel 2... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. T.J. Binder

Cursussen / Seminars State Aid for Regional Aid and Infrastructure Datum: 21-22 maart 2024 Locatie: Hybride, online en op locatie te Leuven Organisatie: Lexxion Publisher State Aid for Climate, Environmental Protection, and Energy Datum: 11-12 april 2024 Locatie: Hybride, online en op locatie te Florence Organisatie: Lexxion Publisher State Aid Rules for Agriculture and Forestry abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Beleid Europese Commissie

mr. A. Looijestijn-Clearie M.A.

Tijdelijk crisiskader voor staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie na de Russische agressie tegen Oekraïne Commissie stelt uitfasering van bepaalde crisisinstrumenten van het tijdelijke crisis- en transitiekader voor staatssteun bij Op 20 november 2023 heeft de Commissie een wijziging van het tijdelijke crisis- en transitiekader voor staatssteunmaatregelen aangenomen om een beperkt aantal afdelingen van dit kader met zes maanden te verlengen, met als doel een crisisrespons te bieden naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne en de on... abonneren of dit artikel kopen.

Markt & Overheid

mr. J. Meulman, mr. T. Topp, mr. R. Rodenrijs, mr. D. Hoefnagels en mr. H.C. van Scherpenseel

Uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 8 augustus 2023 inzake aanbieden van beschermingsbewind door de gemeente 's-Hertogenbosch, zaaknummer ACM/22/178466, kenmerk ACM/UIT/576390 Inleiding In TvS 2022/1 is in onderhavige rubriek stilgestaan bij de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 14 oktober 2021 over het (gratis) aanbieden van beschermingsbewind door de gemeente Den Bosch aan inwoners die recht hebben op vergoeding vanuit de bijzondere bijstand. In deze procedure is door een aantal particuliere bewindvoerders een algemeen-belangbesluit... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS