Vastgoedcontracten 2022

Huurovereenkomst nog te realiseren kantoorbedrijfsruimte en andere ruimte in de zin van artikel 7:230aBW

Sonja van der Kamp Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Inhoud geactualiseerd: 1 september 2017. Deze modelovereenkomst is gebaseerd op het model voor 230a-ruimte (model 7) dat op haar beurt is geba¬seerd op het model ‘Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’) op 30 januari 2015.Dit model is bruikbaar in geval van verhuur van nog te realiseren 230a-ruimte. Hiervan is sprake indien de huur betrekking heeft op een (nog te

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

realiseren) onroe¬rende zaak (of een gedeelte daarvan) niet zijnde woon¬ruimte of 290-bedrijfsruimte (bijvoorbeeld winkels, res¬taurants en tankstations). Te denken valt bijvoorbeeld aan kantoorruimte, opslagruimte of een groothandels-bedrijf. Op de verhuur van 230a-ruimte is, naast de al¬gemene huurbepalingen (artikelen 7:201BW tot en met 7:230 BW en 7:231 BW), artikel 7:230a BW van toepas¬sing. Artikel 7:230a BW voorziet niet in huur(prijs)be¬scherming van de huurder van 230a-ruimte, doch op grond hiervan geniet de huurder wel ontruimingsbe¬scherming. Zie daarover de toelichting onder 14. Indien nog te realiseren 290-ruimte wordt verhuurd, dient het model voor 290-ruimte als basis te worden genomen en op soortgelijke wijze te worden aangepast als hier met het 230a-model is gedaan.Zeker bij grotere kantoorpanden – maar ook bij opslag- en distributieruimten, die wegens de goederen die daar¬in zullen worden opgeslagen aan specifieke eisen moe¬ten voldoen – komt het regelmatig voor dat een huurder een specifiek voor hem te realiseren ruimte wil gaan hu¬ren. In dit model wordt uitgegaan van de situatie dat de verhuurder in opdracht van en in samenspraak met de huurder de 230a-ruimte gaat ontwikkelen (bijvoorbeeld op basis van een turnkey-overeenkomst).

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Huur
Auteurs
Sonja van der Kamp
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11274