Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2015 nr. 2

Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en LNG als brandstof - Verslag NeVER bijeenkomst16 december 2014

L. Diestelmeier, LL.M en D. Kuiken, LL.M1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 16 december 2014 kwamen de leden van de NeVER voor de laatste maal in 2014 bijeen. Dit in het kader van een ledenbijeenkomst in het thema van Richtlijn 2014/94/EU, welke gaat over de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, zoals elektriciteit, LNG en waterstof. De bijeenkomst vond plaats in Den Haag, ten kantore van Bird & Bird. De bijeenkomst werd geopend door Martha Roggenkamp. Na iedereen een warm welkom te hebben geheten, kondigde zij de sprekers, Nienke Smeets, manager afdeling voertuigemissies en Brandstoffen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Christine Beijnen, Regulatory Advisor Nederlandse Gasunie en Martijn Vermeer, Legal Counsel Nederlandse Gasunie, van de bijeenkomst aan. Voor het programma en de presentaties die zijn gebruikt door de sprekers van de bijeenkomst, kan het besloten gedeelte van de NeVER website (archief) worden geraadpleegd.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Totstandkoming van de Richtlijn

2. Ervaringen met het regulerende kader van LNG als brandstof

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
L. Diestelmeier, LL.M en D. Kuiken, LL.M1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/12178

Verder in 2015 nr.2

 Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en LNG als brandstof - Verslag NeVER bijeenkomst16 december 2014

Op 16 december 2014 kwamen de leden van de NeVER voor de laatste maal in 2014 bijeen. Dit in het kader van een ledenbijeenkomst in het thema van Richtlijn 2014/94/EU, welke ...

 Voorwoord

Beide artikelen in deze aflevering illustreren dat het begrippenkader van de elektriciteitswetgeving niet altijd meer goed aansluit bij actuele ontwikkelingen.In het artikel van mr. Daniëlle Hanema...

 Kink in de (Aldel-)kabel? - De juridische kwalificatie van een grensoverschrijdende elektriciteitsverbinding

Een belangrijke oorzaak van het faillissement van aluminiumsmelter Aldel in Delfzijl waren de hoge prijzen voor het transport van elektriciteit in Nederland vergeleken met D...

 Juridische aspecten van het plaatsen van laadpalen voor elektrisch vervoer

Zowel de Europese Richtlijn infrastructuur voor alternatieve brandstoffen als het Nederlandse Energieakkoord onderstrepen de noodzaak van afdoende laadpalen voor het behal...