Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2015 nr. 2

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L. Diestelmeier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, mr. D.M. Hanema, D. Kuiken LL.M., en mr. T.N. Spijk-Belanova1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Nieuwe procedure voor leveringsvergunning energie aan kleinverbruikers

Op 20 januari 2015 heeft de ACM het besluit inzake de wijziging van het aanvraagformulier voor een leveringsvergunning voor energie aan kleinverbruikers op grond van art. 4:4 Algemene wet bestuursrecht, bekend gemaakt. De ACM heeft vastgesteld dat het aantal en de complexiteit van de aanvragen bij de ACM in de afgelopen periode is toegenomen. Daarnaast is gebleken dat bij aanvragers onduidelijkheid bestond over de methode waarmee aangetoond moest worden dat de aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen om in aanmerking te komen voor een vergunn...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Nieuwe procedure voor leveringsvergunning energie aan kleinverbruikers

Warmtewet niet van toepassing op (te) koud water

ACM wil onderzoek naar de Warmtewet

Jaarverslag ACM

TenneT

600 MW extra offshore netaansluiting in Duitsland

BritNed Lanceert Nieuw en Verbeterd Intraday Veilingsmechanisme

Jaarverslag 2014

Gasunie

Jaarresultaten Gasunie 2014

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Nederlandse implementatie van het Extractive Industries Transparency Initiative

Ministerie van Economische Zaken

Instemmingsbesluit met gewijzigd winningsplan Groningenveld

Ministerial conference inzake het International Energy Charter

Gaswinning Groningen

Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2015

Kosten windenergie op zee en nadeelcompensatie

Warmtevisie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Structuurvisie ondergrond

Afspraken over veilig gebruik van LNG

Algemene rekenkamer

Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet

Aankoop Duits hoogspanningsnet door TenneT

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Aardbevingsrisico’s in Groningen

Planbureau voor de leefomgeving

Aanpassen aan klimaatverandering - Kwetsbaarheden zien, kansen grijpen

EU Commissie

Energie Unie

ACER

Rapport congestiebeheerprocedures (CMP) inzake gas

Rapport ‘Regional Initiatives Status Review 2014’

ENTSO-E

Transparency Platform

Research & Development Impact Rapport

ENTSO-G

Tienjarig netontwikkelingsplan (TYNDP) 2015

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L. Diestelmeier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, mr. D.M. Hanema, D. Kuiken LL.M., en mr. T.N. Spijk-Belanova1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/12189

Verder in 2015 nr.2

 Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en LNG als brandstof - Verslag NeVER bijeenkomst16 december 2014

Op 16 december 2014 kwamen de leden van de NeVER voor de laatste maal in 2014 bijeen. Dit in het kader van een ledenbijeenkomst in het thema van Richtlijn 2014/94/EU, welke ...

 Voorwoord

Beide artikelen in deze aflevering illustreren dat het begrippenkader van de elektriciteitswetgeving niet altijd meer goed aansluit bij actuele ontwikkelingen.In het artikel van mr. Daniëlle Hanema...

 Kink in de (Aldel-)kabel? - De juridische kwalificatie van een grensoverschrijdende elektriciteitsverbinding

Een belangrijke oorzaak van het faillissement van aluminiumsmelter Aldel in Delfzijl waren de hoge prijzen voor het transport van elektriciteit in Nederland vergeleken met D...

 Juridische aspecten van het plaatsen van laadpalen voor elektrisch vervoer

Zowel de Europese Richtlijn infrastructuur voor alternatieve brandstoffen als het Nederlandse Energieakkoord onderstrepen de noodzaak van afdoende laadpalen voor het behal...