Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 6

Wetgeving en literatuur

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Pacht.

Pachtprijzen.

De nieuwe pachtnormen die op 1 juli 2019 van kracht worden zijn naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II2018/19, 27924, nr. 75). De berekende pachtnormen 2019 voor los bouw- en grasland zijn in negen van de veertien pachtprijsgebieden hoger dan de pachtnormen 2018. De toename ligt op zo’n 4 à 5% in de pachtprijsgebieden met een gemengd karakter tot 10 à 17% in gebieden met veel melkveehouderij. In de gebieden met veel akkerbouw zijn de pachtnormen gedaald, uiteenlopend van –9% in de Veenkoloniën en Oldambt tot –38% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied. Schema.

Plaatsopneming

Appellanten zijn eigenaars van het landgoed [naam landgoed] met een oppervlakte van ruim 100 hectare, gelegen in de gemeenten [gemeente] . De op het landgoed gelegen hoeve [naam hoeve] , omvattende een boerderijwoning met bedrijfsgebouwen en percelen la...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pacht.

Pachtprijzen.

Plaatsopneming

Drainage

Gebrek

Medepacht

Ruimtelijke Ordening

Zorgboerderij

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Vergunning

Omgevingsvergunning

Beheer landelijk gebied

Aanvullingswet natuur

Subsidieregeling natuur en landschap

Ganzen

Peilbesluit

NB-vergunning

PAS

Beheerplan

Faunabeheerplan

Omvormingssubsidie

Weidevogels

Structuurbeleid

Varkenshouderij

Marktordening

Percelen

Schoolfruit

Dieren

Kalveren

Verwaarlozing

Vaccinatie

Planten

Besluit plantgezondheid

Spuitschade

Producten

Fraude

Milieurecht

Fosfaatrechten

Gebruiksnormen

Fosfaatgebruiksnorm

Asbest

Mestverwerking

Rechtspersonen

Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

Fiscaal recht

Omzetbelasting

Wegenheffing waterschap

WOZ

Vermogensrendementsheffing

WOZ

Europees agrarisch recht

Landbouwraad

Diversen

Non-conformiteit

Uitweg

Melkinstallatie

Kwaliteit kippenvoer

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15631

Verder in 2019 nr.6

 Aanvullingswet grondeigendom: graaft het voorkeursrecht zijn eigen graf?

Enkele maanden geleden is het langverwachte wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom aan de Tweede Kamer gestuurd.[1] De Aanvullingswet vult de Omgevingswet aan met onder meer een nieuwe r...

 Mishandeling van landbouwhuisdieren en de negatieve gevolgen voor rechtstreekse betalingen

Dierenmishandeling is verboden. Wie dat wel doet, riskeert straf en loopt daardoor Europese subsidies (deels) mis. Maar wat is dierenmishandeling en in hoeverre mag naast een strafmaatregel subs...

 Waardebepaling WOZ agrarische gebouwen geen sinecure!

De waarde van onroerende zaken in de agrosector wordt tegenwoordig door dusdanig veel factoren beïnvloed, dat een waardebepaling voor de WOZ op basis van de taxatiewijzer[2] haast onmogelijk is....