Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 6

Beheer landelijk gebied. ECLI: NL: RVS: 2019: 1603. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 29 mei 2019. PAS (TvAR 2019/7989)

D.W. Bruil

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. B.J. van Ettekoven, R. Uylenburg en B.J. Schueler, leden) Met noot D.W. Bruil PAS. Vergunningen. [Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, art. 3:10, art. 3:18, art. 8:3, art. 8: 36 tweede lid; art. 8: 58; Habitatrichtlijn, art.6; Natuurbeschermingswet 1998, art. 19d, eerste lid, art. 19e, art. 19f, art. 19j, art. 19kg, art. 19kh, art. kha, art. 19km, art. 19ko, art. 39; Wet natuurbescherming, art. 1.13 eerste lid, art.2.7, eerste lid, art. 2.8, tweede en derde lid, art. 2.9, vijfde en zesde lid, art.9.3, derde lid, art. 9.10] Bij verschillende besluiten van 14 december 2015 heeft het college vergunningen krachtens art ikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het exploiteren en/of uitbreiden en wijzigen van zes verschillende agrarische bedrijven.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
D.W. Bruil
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RVS:2019:1603
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
Beheer landelijk gebied
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15658

Verder in 2019 nr.6

 Aanvullingswet grondeigendom: graaft het voorkeursrecht zijn eigen graf?

Enkele maanden geleden is het langverwachte wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom aan de Tweede Kamer gestuurd.[1] De Aanvullingswet vult de Omgevingswet aan met onder meer een nieuwe r...

 Mishandeling van landbouwhuisdieren en de negatieve gevolgen voor rechtstreekse betalingen

Dierenmishandeling is verboden. Wie dat wel doet, riskeert straf en loopt daardoor Europese subsidies (deels) mis. Maar wat is dierenmishandeling en in hoeverre mag naast een strafmaatregel subs...

 Waardebepaling WOZ agrarische gebouwen geen sinecure!

De waarde van onroerende zaken in de agrosector wordt tegenwoordig door dusdanig veel factoren beïnvloed, dat een waardebepaling voor de WOZ op basis van de taxatiewijzer[2] haast onmogelijk is....