Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 6

Beheer landelijk gebied. ECLI:NL:RVS:2019:1604. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 29 mei 2019. PAS (TvAR 2019/7990)

D.W. Bruil

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mr. B.J. van Ettekoven, voorzitter, en mr. R. Uylenburg en mr. B.J. Schueler) Met noot: D.W. Bruil.   PAS. Beweiden en bemesten [Algemene wet bestuursrecht, art. 7:9, art. 7:12, art. 8:3; Habitatrichtlijn. art.6; Natuurbeschermingswet 1998, art. 19d, eerste lid; Wet natuurbescherming, art. 2.4, art. 2.7 tweede en derde lid, art. 2.9 derde lid] Bezwaar van MOB en Leefmilieu tegen het besluit om niet handhavend op te treden tegen het zonder vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) uitvoeren van bedrijfshandelingen ten behoeve van de veehouderij [locat ie 1] te Aalten, ongegrond verklaard (zaaknr. 201506170/2/R2).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
D.W. Bruil
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RVS:2019:1604
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Onderwerp
PAS. Beweiden en bemesten
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15659

Verder in 2019 nr.6

 Aanvullingswet grondeigendom: graaft het voorkeursrecht zijn eigen graf?

Enkele maanden geleden is het langverwachte wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom aan de Tweede Kamer gestuurd.[1] De Aanvullingswet vult de Omgevingswet aan met onder meer een nieuwe r...

 Mishandeling van landbouwhuisdieren en de negatieve gevolgen voor rechtstreekse betalingen

Dierenmishandeling is verboden. Wie dat wel doet, riskeert straf en loopt daardoor Europese subsidies (deels) mis. Maar wat is dierenmishandeling en in hoeverre mag naast een strafmaatregel subs...

 Waardebepaling WOZ agrarische gebouwen geen sinecure!

De waarde van onroerende zaken in de agrosector wordt tegenwoordig door dusdanig veel factoren beïnvloed, dat een waardebepaling voor de WOZ op basis van de taxatiewijzer[2] haast onmogelijk is....