Tijdschrift voor Zakenrecht 2019 nr. 3/4

Appartementsrecht: niet opnemen van een algeheel verhuurverbod; een gemiste kans?

mr. R.L. Peutz en mr. P.G. Bekkers1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Een in de praktijk veel gestelde vraag is of het mogelijk is de verhuur van een appartementsrecht bij akte van splitsing volledig te verbieden; een zogenoemd ‘algeheel verhuurverbod’. Gezien het feit dat door de marktontwikkeling het kopen van onder andere woningen als beleggingsobject een zeer hoge vlucht neemt, is deze vraag (weer) actueel. Ook de commerciële korte verhuur in de zin van Airbnb, Short-stay, Bed & Breakfast e.d. valt in sommige plaatsen bijna niet meer te beteugelen. Voor dit laatste is het inmiddels vaste jurisprudentie dat dergelijke korte verhuur niet heeft te gelden als ‘wonen’ en derhalve niet zonder meer is toegestaan indien de bestemming daartoe is beperkt in het splitsingsreglement. Hoewel de verhuur dus in het splitsingsreglement vergaand kan worden beperkt, lijkt de meest gangbare mening in de doctrine nog altijd te zijn dat een algeheel verhuurverbod voor appartementsrechten strijdig is met de wet, althans met de bedoeling van de wetgever destijds of met het eigendomsrecht van een appartementseigenaar en dus ongeldig is.[2] In geen van de modelreglementen van het KNB is een dergelijke mogelijkheid dan ook opgenomen, terwijl vanuit de praktijk daar voldoende vraag naar is. In dit artikel zullen wij betogen dat een algeheel verhuurverbod – in weerwil van de huidige opvatting – wél rechtsgeldig kan worden opgenomen in de akte van splitsing.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Eigenaar en eigendomsrecht

3. De gebruiksrechten van de appartementseigenaar[20]

4. Parlementaire Geschiedenis art. 5:120 BW

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R.L. Peutz en mr. P.G. Bekkers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/15899

Verder in 2019 nr.3/4

 Toestemming en voorwaarden bij overdracht van een erfpacht

In dit artikel wordt ingegaan op welke bijzondere aspecten er kunnen spelen bij toestemmingsvereisten en voorwaarden welke verbonden kunnen worden aan de overdracht van een recht van erfpacht.

 Appartementsrecht: niet opnemen van een algeheel verhuurverbod; een gemiste kans?

Een in de praktijk veel gestelde vraag is of het mogelijk is de verhuur van een appartementsrecht bij akte van splitsing volledig te verbieden; een zogenoemd ‘algeheel verhuurverbod’. Gezien het...