Tijdschrift voor Zakenrecht 2019 nr. 3/4

Annotatie Rechtbank Midden-Nederland 9 mei 2019 - Einde erfpacht en vergoeding

mr. A. Furr en mr. T. van Hemert1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De casus van het vonnis Rechtbank Midden-Nederland 9 mei 2019 stelt de vraag aan de orde of een erfpachtrecht voor bepaalde tijd na afloop van de (verlengde) erfpachttermijn eindigt dan wel of er een verplichting bestaat voor de erfverpachter tot het voortzetten casu quo (opnieuw) verlengen van de erfpachttermijn. De rechtbank volgt in casu de tekst van de erfpachtvoorwaarden, ziet geen ruimte voor een aanvullende of corrigerende werking van de redelijkheid en billijkheid en concludeert derhalve dat geen sprake is van een verplichting voor de erfverpachter om het erfpachtrecht voort te zetten danwel (opnieuw) te verlengen. Hoewel de rechtbank het standpunt van de erfpachter volgt dat de in het erfpachtovereenkomst opgenomen vergoedingsregeling bij einde van de erfpachttermijn niet toepasselijk is, maar dat dient te worden uitgeweken naar art. 5:99 BW (en daarbij een schijnbare omissie in de Overgangswet NBW bloot legt), komt de rechtbank tot de conclusie da...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De feiten

3. Uitleg van de erfpachtvoorwaarden

4. Gedane toezeggingen

5. Redelijkheid en billijkheid

6. Vergoeding

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. A. Furr en mr. T. van Hemert1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/15900

Verder in 2019 nr.3/4

 Toestemming en voorwaarden bij overdracht van een erfpacht

In dit artikel wordt ingegaan op welke bijzondere aspecten er kunnen spelen bij toestemmingsvereisten en voorwaarden welke verbonden kunnen worden aan de overdracht van een recht van erfpacht.

 Appartementsrecht: niet opnemen van een algeheel verhuurverbod; een gemiste kans?

Een in de praktijk veel gestelde vraag is of het mogelijk is de verhuur van een appartementsrecht bij akte van splitsing volledig te verbieden; een zogenoemd ‘algeheel verhuurverbod’. Gezien het...