Tijdschrift voor Zakenrecht 2019 nr. 3/4

Jurisprudentieoverzicht

mr. J. Vossenberg en mr. F. Brandse1

Kan een opdrachtenportefeuille als zodanig worden verpand? (art. 3:228 BW)

Gerechtshof Amsterdam 17 september 2019,

ECLI:NL:GHAMS:2019:3459

In april 2008 heeft ING Bank kredietovereenkomsten gesloten met een drietal B.V.'s actief in de makelaardij. De kredietovereenkomsten fungeerden tevens als pandakte waarin werd beoogd om onder meer het volgende te verpanden: ‘… alle huidige en toekomstige Bedrijfsactiva zoals omschreven in de Algemene Bepaling van Pandrecht …’. Onder de definitie van Bedrijfsactiva in de Algemene Bepalingen van Pandrecht vallen in ieder geval cliëntbestanden, inclusief de gegevensdragers waar die op staan, en goodwill.

Op 25 juni 2013 zijn de B.V.'s failliet verklaard. ING Bank heeft in brieven aan de curator verwezen naar haar pandrecht. De curator heeft echter de cliëntbestanden, bestaande uit overzichten van opdrachten tot dienstverlening, de gegevensdragers en goodwill (hierna: de Opdrachtenportefeui...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Kan een opdrachtenportefeuille als zodanig worden verpand? (art. 3:228 BW)

Door subrogatie overgenomen vordering: in hoeverre gaat de rechtsverhouding tussen de oorspronkelijke schuldeiser en de schuldenaar mee over? (art. 6:142 jo. 6:159 BW)

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. J. Vossenberg en mr. F. Brandse1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/15902

Verder in 2019 nr.3/4

 Toestemming en voorwaarden bij overdracht van een erfpacht

In dit artikel wordt ingegaan op welke bijzondere aspecten er kunnen spelen bij toestemmingsvereisten en voorwaarden welke verbonden kunnen worden aan de overdracht van een recht van erfpacht.

 Appartementsrecht: niet opnemen van een algeheel verhuurverbod; een gemiste kans?

Een in de praktijk veel gestelde vraag is of het mogelijk is de verhuur van een appartementsrecht bij akte van splitsing volledig te verbieden; een zogenoemd ‘algeheel verhuurverbod’. Gezien het...