Tijdschrift voor Zakenrecht 2022 nr. 1/2

Jurisprudentieoverzicht

mr. F. Brandse en mr. S. Brandse1

Is het Rijksmuseum na betwiste schenking door verkrijgende verjaring te goeder trouw eigenaar geworden van het schilderij "Compositie" van Bart van Leck? (Art. 3:99 BW)

Rechtbank Amsterdam 6 april 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:1782

In 1956 heeft eiseres het schilderij "Compositie" van Bart van Leck (zie afbeelding onder) gekregen als huwelijksgeschenk. In 2013, op 81-jarige leeftijd, heeft zij het schilderij geschonken aan het Rijksmuseum. In 2020 hebben de zonen van eiseres de rechtsgeldigheid van die schenking weersproken door te stellen dat het schilderij al in 2003 aan hen zou zijn overgedragen. Bovendien zou eiseres niet "compos mentis" zijn geweest toen zij het schilderij aan het Rijksmuseum schonk. Het Rijksmuseum stelt dat zelfs indien de schenking niet rechtsgeldig zou zijn geweest, zij als bezitter te goeder trouw alsnog eigenaar is geworden van het schilderij. 

Volgens art. 3:99 lid 1 BW wordt een bezitter te goeder t...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. F. Brandse en mr. S. Brandse1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/17332

Verder in 2022 nr.1/2

 Een appartementencomplex en de op-, aan-, onder- of bijbouw

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de uitleg van het begrip op-, aan-, onder- of bijbouw zoals bedoeld in de modelreglementen (MR), opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (K...