Tijdschrift voor Zakenrecht 2022 nr. 1/2

Een appartementencomplex en de op-, aan-, onder- of bijbouw

mr. drs. M.P. Litjens, mr. L. Wessels en mr. J.P.H. Willems1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de uitleg van het begrip op-, aan-, onder- of bijbouw zoals bedoeld in de modelreglementen (MR), opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Deze bijdrage bevat een overzicht van de relevante jurisprudentie. Vervolgens zal na de uitleg van het begrip 'op-, aan-, onder- of bijbouw', worden stilgestaan bij het toepassingsbereik van de betreffende bepaling uit de modelreglementen. Meer specifiek wordt aandacht besteed aan de vraag of de bepaling uit de modelreglementen ziet op enkel gemeenschappelijke- of privégedeelten van een appartementencomplex of dat deze in beide gevallen moet worden toegepast.

1. Juridisch kader

Wanneer een eigenaar van een appartementsrecht bouwwerkzaamheden wil (laten) uitvoeren, is hiervoor in een aantal gevallen toestemming van de vergadering van eigenaars vereist.2 Dit kan het geval zijn voor bouwwerkzaamheden met betrekking tot zowel de gedeelte...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Juridisch kader

2. Jurisprudentieoverzicht op-, aan-, onder-, en bijbouw

2.1. Wat kwalificeert als op-, aan-, onder- of bijbouw?

2.2. Hoe motiveert de rechter dat een bouwwerk kwalificeert als op-, aan-, onder- of bijbouw?

3. Toepassingsbereik van de Bepaling

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. M.P. Litjens, mr. L. Wessels en mr. J.P.H. Willems1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvZ/17330

Verder in 2022 nr.1/2

 Een appartementencomplex en de op-, aan-, onder- of bijbouw

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de uitleg van het begrip op-, aan-, onder- of bijbouw zoals bedoeld in de modelreglementen (MR), opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (K...