Tijdschrift voor Zakenrecht

2022 nr. 1/2

Redactie

Hoofdredactie

mr. P.L. Visser

Redactie

mr. P. G. Bekkers
mr. M.K. Daverschot
H.R.P. Dumatubun
mr. K. Everaars
mr. J.W.A. Hockx
prof. mr. L.P.W. van Vliet
mr. D. Wumkes

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. F.J. Vonck
mr. dr. L.F.A. Welling-Steffens

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Monrooij

 

Artikel

Een appartementencomplex en de op-, aan-, onder- of bijbouw

mr. drs. M.P. Litjens, mr. L. Wessels en mr. J.P.H. Willems1

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de uitleg van het begrip op-, aan-, onder- of bijbouw zoals bedoeld in de modelreglementen (MR), opgesteld door de Koninklijke Notari├źle Beroepsorganisatie (KNB). Deze bijdrage bevat een overzicht van de relevante jurisprudentie. Vervolgens zal na de uitleg van het begrip 'op-, aan-, onder- of bijbouw', worden stilgestaan bij het toepassingsbereik van de betreffende bepaling uit de modelreglementen. Meer specifiek wordt aandacht besteed aan de vraag of de bepaling uit de modelreglementen ziet op enkel gemeenschappelijke- of priv├ęgedeelten va... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Besluit tot wijziging van de splitsingsakte vernietigd op grond van art. 5:14...

mr. R.F. Simonse1

Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 september 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:8500 1. Inleiding In het arrest dat in deze annotatie wordt besproken, is sprake van een besluit van de vergadering van eigenaars tot het wijzigen van de splitsingsakte (art. 5:139 lid 2 BW). Het wijzigingsbesluit is door een appartementseigenaar (hierna: "de Eigenaar")[2] ter vernietiging voorgelegd aan de rechter. In eerste aanleg heeft de rechtbank de vorderingen van de Eigenaar afgewezen. In hoger beroep is het besluit tot wijziging van de splitsingsakte als... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

mr. F. Brandse en mr. S. Brandse1

Is het Rijksmuseum na betwiste schenking door verkrijgende verjaring te goeder trouw eigenaar geworden van het schilderij "Compositie" van Bart van Leck? (Art. 3:99 BW) Rechtbank Amsterdam 6 april 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:1782 In 1956 heeft eiseres het schilderij "Compositie" van Bart van Leck (zie afbeelding onder) gekregen als huwelijksgeschenk. In 2013, op 81-jarige leeftijd, heeft zij het schilderij geschonken aan het Rijksmuseum. In 2020 hebben de zonen van eiseres de rechtsgeldigheid van die schenking weersproken door te stellen dat het s... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS