Tijdschrift voor Curatoren 2022 nr. 3

Annotatie bij Hoge Raad 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1093

mr. K.S.L. van Vliet en mr. E.A.H. ten Berge1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Ondanks de invoering van de wettelijke schuldsaneringsregeling2 heeft nog steeds een aanzienlijk deel van de in Nederland uitgesproken faillissementen betrekking op natuurlijke personen.3 Het faillissement van een schuldenaar - waaronder dus kan zijn begrepen een natuurlijk persoon - omvat het gehele vermogen van de schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring, alsmede hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft (art. 20 Fw). Behoudens voor zover een (faillissements)beslag op basis van een specifieke wettelijke bepaling is uitgesloten,4 vallen toekomstige inkomsten, bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid, derhalve onder het faillissementsbeslag. Niettemin blijft buiten het faillissement hetgeen de gefailleerde gedurende het faillissement verwerft, indien en voor zover de rechter-commissaris zulks bepaalt (art. 21, aanhef onder 2◦ Fw). Anders dan veelal wordt aangenomen bestaat in faillissement, geen recht op een bedrag ten behoeve van l...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De feiten

3. De (niet)ontvankelijkheid in cassatie

4. Het inhoudelijke oordeel van de Hoge Raad

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. K.S.L. van Vliet en mr. E.A.H. ten Berge1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2022:1093
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/17458