Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2022 nr. 6

Bureau Toezicht Wwft: boeten nader belicht

mr. D.J.E. de Kruif en mr. A.B. Vissers1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Witwassen is en blijft een actueel thema. Eind oktober diende Minister Kaag het wetsvoorstel 'Plan van aanpak witwassen' in.2 Het wetsvoorstel moet contante betalingen boven de € 3.000 verbieden en de mogelijkheid van informatie-uitwisseling tussen 'poortwachters' vergemakkelijken. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) is één van de belangrijkste 'middelen' die wordt ingezet in de strijd tegen witwassen. De Wwft legt verregaande verplichtingen op aan instellingen die een poortwachtersfunctie hebben of werkzaam zijn in een risicovolle branche. Het toezicht op de Wwft-instellingen is bij verschillende toezichthouders belegd. Het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst houdt, samen met andere toezichthouders, toezicht op de naleving van de Wwft. Evenals de overige toezichthouders heeft het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst een aantal instrumenten tot haar beschikking om de Wwft en de daaruit voortvloeiende...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Bureau Toezicht Wwft en overige toezichthouders

2. De boetebesluiten

2.1. De besluiten in het kort

2.2. Publicatie van de boetebesluiten

2.3. Onherroepelijk?

2.4. Anonimisering?

2.5. De hoogte van de boetebedragen

3. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. D.J.E. de Kruif en mr. A.B. Vissers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17556

Verder in 2022 nr.6

 De FATF evaluatie van Nederland: een goed resultaat, maar er moet nog wel iets gedaan worden

Op 24 augustus 2022 is het Mutual Evaluation Report van de Financial Action Task Force (FATF) over de Nederlandse maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering gepubliceerd.[2...

 Bureau Toezicht Wwft: boeten nader belicht

Witwassen is en blijft een actueel thema. Eind oktober diende Minister Kaag het wetsvoorstel 'Plan van aanpak witwassen' in.[2] Het wetsvoorstel moet contante betalingen boven de € 3.000 verbi...