Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2022 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. M. Altena
mr. C. M.I. van Asperen-de Boer
mr. H. J. Bisscheroux
mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. drs. S.R. van Breukelen
mr. T. Felix
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. M.A. Loenen
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. R.J.M. de Rijck
mr. J.S. Roepnarain
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. A. E. Wilbrink
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.A. Van Bavel
mr. L.J. Bergsma
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. S.A. Eckhardt
mr. J.G. Geertsma
mr. C.A.M. Janssen
mr. S.D. de Jong
mr. D.J.E. de Kruif
mr. drs. L.J. Leijten
mr. T.S.E. van Nispen
mr. O.S. Pluimer
mr. E.Y van Schaik

Redactiesecretaris(sen)

mr. L.M. Hermans

 

Artikel

De FATF evaluatie van Nederland: een goed resultaat, maar er moet nog wel iet...

mr. drs. M.J. Bökkerink1

Op 24 augustus 2022 is het Mutual Evaluation Report van de Financial Action Task Force (FATF) over de Nederlandse maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering gepubliceerd.[2] Dit rapport is het resultaat van een proces van ongeveer drie jaar waar meer dan 200 mensen van diverse overheidsinstanties en private partijen in Nederland aan hebben bijgedragen. Het rapport van ongeveer 300 pagina's beschrijft zeer gedetailleerd hoe Nederland de internationale standaard van de FATF inzake anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML... abonneren of dit artikel kopen.

Bureau Toezicht Wwft: boeten nader belicht

mr. D.J.E. de Kruif en mr. A.B. Vissers1

Witwassen is en blijft een actueel thema. Eind oktober diende Minister Kaag het wetsvoorstel 'Plan van aanpak witwassen' in.[2] Het wetsvoorstel moet contante betalingen boven de € 3.000 verbieden en de mogelijkheid van informatie-uitwisseling tussen 'poortwachters' vergemakkelijken. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) is één van de belangrijkste 'middelen' die wordt ingezet in de strijd tegen witwassen. De Wwft legt verregaande verplichtingen op aan instellingen die een poortwachtersfunctie hebben of werkzaam zijn in een ri... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie bij Hoge Raad 14 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:840 en Parket bij de ...

mr. dr. M.T. van der Wulp en mr. F. van den Brink1

In de aan deze ontnemingszaak ten grondslag liggende strafzaak, waarin betrokkene is veroordeeld ter zake valsheid in geschrifte en (passieve) ambtelijke omkoping, is het voordeel uit deze feiten ontvangen op de rekening van zijn B.V. In cassatie staan de volgende twee vragen centraal. In de eerste plaats, de vraag of de op de bankrekening van de B.V. overgeboekte geldbedragen het door betrokkene verworven wederrechtelijk verkregen voordeel (w.v.v.) betreft. In het licht van genoemde (eerste) vraag speelt vervolgens de (tweede) vraag naar de toepasbaar... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Financieel strafrecht Deze rubriek wordt verzorgd door mr. dr. M.T. van der Wulp en mr. T.S.E. van Nispen. Beleid Op 23 september 2022 is de Beleidsagenda aanpak witwassen gepubliceerd. Binnen de uitgangspunt voor de aanpak van witwassen wordt (wederom) gewezen op de rol van poortwachters bij het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor witwassen. De prioriteiten van de regering zijn in de aanbiedingsbrief gerubriceerd als 'streng waar nodig, ruimte waar mogelijk en meten om te weten'. Opvall... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS