Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2022 nr. 6

Actualiteiten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Financieel strafrecht

Deze rubriek wordt verzorgd door mr. dr. M.T. van der Wulp en mr. T.S.E. van Nispen.

Beleid

Op 23 september 2022 is de Beleidsagenda aanpak witwassen gepubliceerd.

Binnen de uitgangspunt voor de aanpak van witwassen wordt (wederom) gewezen op de rol van poortwachters bij het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor witwassen.

De prioriteiten van de regering zijn in de aanbiedingsbrief gerubriceerd als 'streng waar nodig, ruimte waar mogelijk en meten om te weten'. Opvallend zijn de inzet op verhoging van de strafbedreiging van de witwasartikelen en – nota bene - het verhogen van de opgelegde strafhoogte door de Rechtspraak na kritiek op de hoogte van de straffen door de FATF.

De regering erkent dat het beleid tegen witwassen ingrijpende gevolgen kan hebben voor klanten en poortwachters. Het kabinet is dan ook voornemens zich in te zetten om onevenre...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Financieel strafrecht

Beleid

Rechtspraak/schikkingen

Actualiteiten

Milieustrafrecht

Fiscaal sanctierecht

Ne bis in idem

Nemo tenetur, fair play en verschoningsrecht

Schrappen rechtszaken vanwege capaciteitsproblemen OM en de Rechtspraak

Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk vanwege o.a. ouderdom feiten

Procesafspraken

Aanmaning tot het doen van aangifte vereist

Het strekkingsvereiste bij belastingfraude

Alleen de aangifteplichtige kan pleger van belastingfraude zijn

Doenplegen van belastingfraude

Medeplegen aan belastingfraude zonder pleger

Feitelijk leidinggeven aan eenmanszaak niet mogelijk

Beroepsverbod voor plegen belastingfraude en faillissementsfraude

Gevangenisstraf voor fraude en witwassen

Media-aandacht als strafverminderende omstandigheid

Civiele acties van het Openbaar Ministerie

Arbeidsomstandighedenwet

Ontneming

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/17558

Verder in 2022 nr.6

 De FATF evaluatie van Nederland: een goed resultaat, maar er moet nog wel iets gedaan worden

Op 24 augustus 2022 is het Mutual Evaluation Report van de Financial Action Task Force (FATF) over de Nederlandse maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering gepubliceerd.[2...

 Bureau Toezicht Wwft: boeten nader belicht

Witwassen is en blijft een actueel thema. Eind oktober diende Minister Kaag het wetsvoorstel 'Plan van aanpak witwassen' in.[2] Het wetsvoorstel moet contante betalingen boven de € 3.000 verbi...