Tijdschrift voor Agrarisch Recht 1980 nr. 5

RETIFICATIE

prof. mr. W. M. Kleijn

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Ten aanzien van het artikel "Academisch onderwijs in agrarisch recht" (februarinummer van dit blad): In tegenstelling tot het op blz. 69 en 74 vermelde, wordt aan de Rijksuniversiteit Leiden het agrarisch recht niet alleen vanuit de administratiefrechtelijke hoek gedoceerd, maar kunnen belangstellenden hier ook voor de civielrechtelijke aspecten terecht, aangezien prof. mr. W. M. Kleijn (burgerlijk recht) het onderdeel pachtrecht verzorgt.  

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. W. M. Kleijn
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/6550

Verder in 1980 nr.5

 RETIFICATIE

Ten aanzien van het artikel "Academisch onderwijs in agrarisch recht" (februarinummer van dit blad): In tegenstelling tot het op blz. 69 en 74 vermelde, wordt aan de Rijksuniversiteit Leiden het...

 DE LANDBOUW-B.V. Rapport

Instelling van de commissie Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht, gehouden op 2 juni 1978, werd beraadslaagd over het thema ,,De bes...