Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2010 nr. 1

Het CEDR-congres te Cambridge

prof. mr. D.W. Bruil

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Europese Vereniging voor Agrarisch Recht (Comite Europeen de Droit Rural – CEDR) was op uitnodiging van de Engelse Agricultural Law Association van voorzitter Roderick Mackay bijeen voor een congres in Cambridge, van 23 tot 27 september 2009. Ongeveer 200 deelnemers uit de hele wereld - waaronder 12 Nederlanders - presenteerden rapporten, discussieerden in verschillende commissies over verschillende thema’s, luisterden naar voordrachten en/of bezochten het pittoreske universiteitsstadje, met zijn talrijke colleges. Het congres en de deelnemers waren ondergebracht in Queens College.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. D.W. Bruil
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/8304

Verder in 2010 nr.1

 Beter wonen op het platteland

Onder deze titel heeft CDA-kamerlid Van Heugten in augustus 2009 een initiatiefnota bij de Tweede Kamer ingediend om een einde te maken aan de problematiek van de voormalige agrarische bedrijfswo...

 Diversification of Farm Enterprises in the United States: Legal Incentives and Legal Obstacles

Farming in the United States, as in other nations, is inherently risky. US agricultural operations face production risks from the vagaries of weather, disease and pests, as well as financial ris...

 Het CEDR-congres te Cambridge

De Europese Vereniging voor Agrarisch Recht (Comite Europeen de Droit Rural – CEDR) was op uitnodiging van de Engelse Agricultural Law Association van voorzitter Roderick Mack...

 Wetgeving en literatuur

Ruimtelijke Ordening Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo): leges omgevingsvergunning De Minister van VROM heeft de Tweede Kamer ingelicht over de gemaakte afspraken met de provincies...