Tijdschrift voor Compliance

Boeken

Legal Risk Management

Legal Risk Management

Dit boek gaat over de rol die juristen kunnen vervullen bij het proactief beheren van juridische risico’s. De auteur gaat in op de betekenis van de term ‘juridisch risico’ en de interne en externe omgevingsfactoren die van invloed zijn op het beheren van juridische risico’s.
Daarna beschrijft hij een methode, die kan worden gebruikt om juridische risico’s tijdig te identificeren en te waarderen waardoor de kans op claims kan worden verkleind of de mogelijke schadelijke gevolgen daarvan kunnen worden verminderd.
Het boek is geschreven voor allen die mede verantwoordelijk zijn voor het beheren van juridische risico’s. Dat zijn niet alleen bedrijfsjuristen, maar bijvoorbeeld ook juristen werkzaam voor instellingen, wetgevingsjuristen, risicobeheerders en leden van bestuursorganen die risicobeheer in hun portefeuille hebben. Het boek is ook interessant voor degenen die het risicobeheer van ondernemingen of instellingen moeten beoordelen, zoals medewerkers van een interne accountantsdienst of van publiekrechtelijke
toezichthouders. Voorts kan het leden van de rechterlijke macht behulpzaam zijn bij rechtsvinding in zaken over privaatrechtelijke of publiekrechtelijke aansprakelijkheid.

Dit boek staat onder redactie van prof.mr. R.E. van Esch (Universiteit Leiden)

Verschijningsdatum: september 2017

prijs: €59,- exclusief btw en verzendkosten; Prijswijzigingen voorbehouden

aantal pagina's: ca. 210

isbn: 978-90-77847-08-4

serie: Serie voor de rechtspraktijk deel 6

Bestellen: klik hier om het boek via e-mail te bestellen.

Download hier de inhoudsopgave in pdf-formaat.

 

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

  • Uitgeverij Den Hollander B.V.
  • Postadres
    Postbus 325
  • 7400 AH Deventer
  • telefoon 0570-751 225
  • fax 0570-751 220
  • e-mail info@denhollander.info
  • KvK-nummer 38024515
  • BTW-nummer NL8155.53.213B01