Compliance, Ethics & Sustainability

Voorheen tijdschrift voor Compliance

2024 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

Sharon Oded

Redactie

Renske Fikkers
Karen F. Fluks
Emmeline van Heukelem
Arend Koper
Edward Nkune
Peter-Jan Engelen
mr. A. B. Schoonbeek
C. Sijstermans LLM
Marlon Straathof
Marijke Terpstra
Bartheke Weerstra
Anne-Claire L. Wilmink

Vaste medewerkers

Sam Curtis
Edgar D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

Frank T.G.J. Segers

 

Inleiding

Editorial

The theme of this edition of Compliance, Ethics & Sustainability ('CES') is Risk Management. The operating environment of companies and organizations is becoming more complex and is changing quickly. Existing risks increase and new risks arise because of amongst others (geo)political and technological developments and dependencies. Risks of non-compliance with the expanding legislative demand are increasing as well. Public scrutiny of failure is high. We therefore see Risk Management getting substantial attention from business leaders. In this edition we want to provide board members... ...lees meer

Artikel

Integrating Compliance and Risk Management Strategies for Organisational Resi...

Sharon Hall and Loretta Rice1

As the significance and understanding of compliance continues to grow with compliance now positioned as a strategic partner within organisations, the relationship between a business' risk management and Integrity/Compliance function becomes increasingly critical. This relationship plays a pivotal role in upholding organisational integrity, sustainability, and effective governance. Drawing insights from industry experience, real-world case studies, regulatory bodies and key US and European legislation, this article demonstrates the importance of a robust risk management strategy, ... abonneren of dit artikel kopen.

'Risicomanagement zonder de juiste bedrijfscultuur is waardeloos'

J. Boogaard1

Goed risicomanagement draait om het beheren van risico's én het creëren van kansen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur, zegt voormalig advocaat Sietze Hepkema in gesprek met het tijdschrift Compliance, Ethics & Sustainability (CES). Hepkema is een oude rot in het vak van compliance en risicomanagement. Hij was jarenlang advocaat en partner bij Allen & Overy in Amsterdam. In 2012 werd Hepkema door SBM Offshore aangesteld als chief governance and compliance officer met als taak om onder andere het net aa... abonneren of dit artikel kopen.

Een morele weegschaal bij goed-goed dilemma’s in de bestuurskamers

Prof. dr. M. Lückerath-Rovers1

Het maken van keuzes bij tegenstrijdige belangen en conflicterende morele normen Bij besluitvorming in de bestuurskamers is het essentieel dat bestuurders en commissarissen streven naar het behartigen en maximaliseren van de belangen van al hun stakeholders, maar ook dat zij zich houden aan morele normen en waarden. Dit vereist het zorgvuldig navigeren door complexe situaties waarbij belangen soms conflicteren en morele waarden met elkaar in strijd kunnen zijn.[2] Een 'morele weegschaal' is dan misschien ook een toepasselijkere metafoor dan een 'moreel kompas'. Terwijl ee... abonneren of dit artikel kopen.

Navigating Global Compliance Landscape: Insights and Strategies

Leen Groen and Serap Tutkun1

The emergence of a rapidly changing business environment, marked by increased public policy and regulatory activity, is putting pressure on companies everywhere. The potential consequences of non-compliance are significant, and companies need to meet the expectations of regulators, consumers, investors, employees, the media, and the public. This increased scrutiny brings additional risks, including data privacy, cybersecurity, and environmental, social and governance ('ESG'), which cannot be ignored.The Chief Ethics and Compliance Officer ('CCO') is at the ce... abonneren of dit artikel kopen.

Enhancing Regulatory Compliance and Gaining Competitive Advantage: the Key to...

Patrick Özer, Serap Tutkun and Maria Ruzheynikova1

Regulatory changes, shareholder and customer demands, as well as the increasing cost of potential non-compliance are driving companies to prioritize third party risk management (hereinafter: "TPRM"). In addition to existing regulations, such as the US Foreign Corrupt Practices Act and the UK Bribery Act, many companies with a global footprint now also have to comply with the EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and report on various environmental, social, and governance (ESG) matters, including TPRM. This article provides an insight into how companies with a global foot... abonneren of dit artikel kopen.

Risicogebaseerde compliance & integriteit

drs. J.S. Septer RA1

Neemt uw organisatie bewust risico's ten aanzien van integriteit en naleving van wet- en regelgeving? Of is dit onbewust? Als adviesbureau op het gebied van risicomanagement en compliance zien wij in toenemende mate discussies over de wenselijkheid van het uitwerken van de risicobereidheid op het gebied van integriteit en de naleving van wet- en regelgeving. Een uitdagende taak omdat integriteit en compliance zich moeilijk laten kwantificeren. Daarnaast blijkt uit sancties van toezichthouders dat de risicobereidheidsverklaring en risicobereidheid voor integriteitsrisico's... abonneren of dit artikel kopen.

De integriteit van integriteitsprogramma's: een evaluatief kader

dr. A. Hoekstra1

0.1. Het meeste onderzoek naar de kwaliteit van integriteitsprogramma's is gericht op de implementatie en op de effectiviteit van integriteitsmaatregelen. Ik kies hier voor een andere benadering op basis van de vraag aan welke normen het integriteitsprogramma van een organisatie moet voldoen om in zichzelf heel, ofwel integer te zijn. Ik kom tot vier normen die betrekking hebben op: de intentie van het integriteitsprogramma, de organisatorische en de maatschappelijke verankering van het integriteitsprogramma; en de procesmatige opzet van het integriteitsprogramma. De normen... abonneren of dit artikel kopen.

CPS Safety & Security risk management: More data, better decisions?

Paul Lindhout and Genserik Reniers1

In the context of the plethora of (further) emerging big data (BD) and artificial intelligence (AI) possibilities, the authors investigate the potential for safety and security (S&S) risk management applications. How can Big Data (BD) and Artificial Intelligence (AI) be used in risk management decision making in a Cyber Physical Systems (CPS) environment? Does more S&S data result in better decision making? How to ensure that related relevant issues such as ethics and durability are sufficiently taken into account? To this end they explore literature and discuss future trends in ... abonneren of dit artikel kopen.

Anticipation or obsoletion: implications of emerging technologies on risk man...

Patrick van Hoof and Bartheke Weerstra1

   If an organization is not able to thrive, let alone survive, no other stated objective or lofty goal matters. You cannot offer the best coffee or media entertainment experience if your company fails. Starting point for thriving is implementing a sound business strategy. We would call this 'offense'. Appropriate management of the business risks is also essential to thriving, and, for that matter, to surviving, and should be an integrated part of the strategic considerations and operational activities. The topic of risk management we call 'defense'.[2] Risk Managemen... abonneren of dit artikel kopen.

Risicomanagement en compliance met de Wwft: Rupsje-nooit-genoeg?

Mr. drs. J.S.T. Tiemstra RA1

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalt dat deze wet 'risicogebaseerd' moet worden nageleefd. Dit begrip wordt in het algemeen spraakgebruik wel omschreven als: minder onderzoek waar het kan en meer waar het moet. In de Wwft wordt 'risicogebaseerd' niet verder gedefinieerd. Het wordt tot op zekere hoogte slechts in algemene termen afgebakend, ook door toezichthouders. Het is daarmee een open norm. Bij het streven naar compliance met de Wwft moet het risicomanagement bij het risicogeba... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS