Compliance, Ethics & Sustainability

Over Compliance, Ethics & Sustainability

Inleiding

Vanaf 2023 is Tijdschrift voor Compliance voortgezet met de zelfde redactie onder de naam:

Compliance, Ethics & Sustainability

 

Compliance is een hot issue geworden voor financiële instellingen, beursgenoteerde ondernemingen en andere organisaties. Compliance staat hoog genoteerd op de agenda van het topmanagement van het Nederlands bedrijfsleven.

Compliance, ofwel de integriteithandhaving binnen een organisatie wordt wel gedefinieerd als: 'het uitoefenen van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving die dient ter bevordering van de integriteit van de bestuurders en de medewerkers.

Omschrijving

De bevordering van integriteit als fenomeen is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Voor(beursgenoteerde) bedrijven en financiële instellingen is het evenzeer in het kader van hun 'corporate identity' van steeds groter belang dat zij laten zien dat het hen ernst is als het gaat om handhaven van compliance en integriteit binnen de eigen organisatie. De compliance officer wordt steeds meer beschouwd als de hoeder van de integriteit van de instelling. Maar wat betekent dit? En heeft de compliance professional de kennis en vaardigheden om de functie naar de huidige en toekomstige maatstaven in te vullen? Het Tijdschrift voor Compliance geeft een antwoord op deze vragen middels zowel praktijkgerichte en wetenschappelijke artikelen die bijdragen aan de positionering van de hedendaagse compliance professional. 

Het tijdschrift verschijnt met 6 themanummers per jaar  waarvan enkele gebundeld in 1 editie .

In het Tijdschrift voor Compliance komen compliance en integriteit in brede zin aan de orde. Het gaat daarbij ondermeer om de volgende onderwerpen:

 

 • Integriteit & Ethiek
 • Zorgplicht & klantbelang
 • Compliance (Risk) Management & Organisatie
 • Financial Crime (AML, Fraude)
 • Corporate Governance & Toezicht
 • Bestuursrecht
 • Mededingsrecht
 • Export control regels
 • Handel met voorwetenschap

Voor wie

 • compliance officers
 • (bedrijfs-)juristen
 • security officers
 • interne en externe accountants
 • secretarissen RvB of hoofddirectie en directieleden van beursgenoteerde instellingen, effecteninstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen en (bedrijfs-)pensioenfondsen
 • toezichthouders (DNB, AFM, NMA, P&Vk, Reg.kamer)
 • advocaten
 • complianceconsultants
 • medewerkers van het OM en de Ministeries van Financiën, Justitie, Economische zaken en Werkgelegenheid
 • universiteiten
 • hogescholen

Inhoud

 • Actualia; continue update van nieuwe wet- en regelgeving op het terrein van compliance
 • Actualiteiten vanuit de praktijk en wetenschap
 • Overzicht van recente jurisprudentie
 • Interviews met compliance officers en andere toonaangevende personen op gebied van compliance
 • Lessons Learned uit de compliance praktijk
 • Bijdragen van Toezichthouders
 • Boekbesprekingen

Prijs

 

Abonnement-mogelijkheden 2023:

A.    Een persoonlijk online abonnement op een digitaal tijdschrift. De nieuwe digitale versies ontvangt u per email zodra deze online beschikbaar is. Middels een notificatie wordt u daarvan door ons desgewenst geïnformeerd. Met een persoonlijke inlogcode heeft u tevens toegang tot het digitaal archief. (basis abonnement) € 598 excl. btw. (VCO-leden € 573. excl. btw.na overlegging van een kopie van uw lidmaatschap ).

B.     Een kantoorabonnement. Het basistarief is voor 1-3 gebruikers = 2.9 x de abonnementsprijs (A) van het tijdschrift). Wij merken elke medewerker van uw organisatie, die op het aan het tijdschrift gerelateerde rechtsgebied werkzaam is, aan als een gebruiker. Uitgangspunt is het aantal “specialisten” dat vermeld staat op de website van uw organisatie. Voor toegang via een content integrator, zie onder D.

C.    Een abonnement op het digitaal informatiepakket. Advocatenkantoren bieden wij de mogelijkheid aan om een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels uiteraard met volledig archief en o.a. de boekenserie voor de Rechtspraktijk, met prijzen vanaf € 7712 excl. Btw. Alle titels zijn onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Indien uw interesse uitgaat naar het pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie. Voor toegang via een content integrator zie onder D.

D.     Toegang via een content integrator is mogelijk bij opties B en C. Tijdschriften inclusief archief zijn eveneens digitaal te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde BV.

Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan wordt op aanvraag het tarief voor het lopende jaar naar rato berekend indien het abonnement ook in het jaar daaropvolgend wordt afgenomen.

Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

 

Prijswijzigingen voorbehouden. Op al onze abonnementen zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.    

Citeerwijze:     

TvCO 2023, nr. ...      

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Boomkampsweg 1
 • 7245 WC Laren
 • telefoon 0570-751 225
 • e-mail info@denhollander.info
 • KvK-nummer 75960532
 • BTW-nummer NL8204.26.519B01