Tijdschrift voor Compliance

Over Tijdschrift voor Compliance

Inleiding

Compliance is een hot issue geworden voor financiële instellingen, beursgenoteerde ondernemingen en andere organisaties. Compliance staat hoog genoteerd op de agenda van het topmanagement van het Nederlands bedrijfsleven.

Compliance, ofwel de integriteithandhaving binnen een organisatie wordt wel gedefinieerd als: 'het uitoefenen van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving die dient ter bevordering van de integriteit van de bestuurders en de medewerkers.

Omschrijving

De bevordering van integriteit als fenomeen is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Voor(beursgenoteerde) bedrijven en financiële instellingen is het evenzeer in het kader van hun 'corporate identity' van steeds groter belang dat zij laten zien dat het hen ernst is als het gaat om handhaven van compliance en integriteit binnen de eigen organisatie. De compliance officer wordt steeds meer beschouwd als de hoeder van de integriteit van de instelling. Maar wat betekent dit? En heeft de compliance professional de kennis en vaardigheden om de functie naar de huidige en toekomstige maatstaven in te vullen? Het Tijdschrift voor Compliance geeft een antwoord op deze vragen middels zowel praktijkgerichte en wetenschappelijke artikelen die bijdragen aan de positionering van de hedendaagse compliance professional. 

Het tijdschrift verschijnt met 6 themanummers per jaar.

In het Tijdschrift voor Compliance komen compliance en integriteit in brede zin aan de orde. Het gaat daarbij ondermeer om de volgende onderwerpen:

 

 • Integriteit & Ethiek
 • Zorgplicht & klantbelang
 • Compliance (Risk) Management & Organisatie
 • Financial Crime (AML, Fraude)
 • Corporate Governance & Toezicht
 • Bestuursrecht
 • Mededingsrecht
 • Export control regels
 • Handel met voorwetenschap

Voor wie

 • compliance officers
 • (bedrijfs-)juristen
 • security officers
 • interne en externe accountants
 • secretarissen RvB of hoofddirectie en directieleden van beursgenoteerde instellingen, effecteninstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen en (bedrijfs-)pensioenfondsen
 • toezichthouders (DNB, AFM, NMA, P&Vk, Reg.kamer)
 • advocaten
 • complianceconsultants
 • medewerkers van het OM en de Ministeries van Financiën, Justitie, Economische zaken en Werkgelegenheid
 • universiteiten
 • hogescholen

Inhoud

 • Actualia; continue update van nieuwe wet- en regelgeving op het terrein van compliance
 • Actualiteiten vanuit de praktijk en wetenschap
 • Overzicht van recente jurisprudentie
 • Interviews met compliance officers en andere toonaangevende personen op gebied van compliance
 • Lessons Learned uit de compliance praktijk
 • Bijdragen van Toezichthouders
 • Boekbesprekingen

Prijs

De abonnementsprijs voor 2019 bedraagt € 465 (voor leden van de VCO € 440). De prijs is inclusief online toegang tot het digitale archief van het tijdschrift en exclusief btw en exclusief verzendkosten buitenland. 
Abonnementen kunnen worden gestart per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aanvraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan worden de reeds verschenen nummers van dat kalenderjaar alsnog verzonden en wordt de prijs van een volledige jaargang in rekening gebracht.
Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

Prijzen zijn exclusief btw.

Prijswijzigingen voorbehoueden.

 

Wijziging per 1-1-2020 van de abonnementsvormen:

Vanaf 2020 is het mogelijk een, uitsluitend digitaal abonnement, af te sluiten. Dit betreft het standaard abonnement (incl. toegang tot het digitaal archief van het tijdschrift).  Desgewenst kan als extra optie tegen meerprijs nog een printversie worden verkregen.(ZONDER OPBERGBAND). Het huidige basisabonnement op de printversie komt daarmee te vervallen.

De tarieven voor 2020 worden z.s.m. gepubliceerd.

 

 

Het tijdschrift is eveneens digitaal af te nemen bij  Uitgeverij Den Hollander en te raadplegen via de content integrators Legal Intelligence en Rechtsorde bv (basistarief is voor 1-3 gebruikers = 2.4 x de abonnementsprijs van het tijdschrift).

Wij merken elke medewerker van uw organisatie, die op het aan het tijdschrift gerelateerde rechtsgebied werkzaam is, aan als een gebruiker. Uitgangspunt is het aantal “specialisten” dat vermeld staat op de website van uw organisatie.

Nieuw: digitaal informatiepakket! Voor advocatenkatoren bieden wij de mogelijkheid aan om bij digitale raadpleging een informatiepakket af te nemen. Dit pakket omvat alle tijdschrifttitels van Den Hollander, uiteraard met volledig archief met prijzen vanaf € 4.500 excl. Btw (tot 40 juristen). Alle titels zijn dan onbeperkt raadpleegbaar voor het gehele kantoor ongeacht het aantal gebruikers. De pakketprijs is gebaseerd op het totaal aantal juristen werkzaam bij uw kantoor, fiscaal juristen niet meegerekend. Wenst u daarnaast alle tijdschriften ook in papieren vorm (excl. opbergband) te ontvangen dan kan dat tegen sterk gereduceerd tarief. Indien uw interesse uitgaat naar dit pakket neem dan contact met ons op voor meer informatie.De prijs van een studentenabonnement bedraagt € 35,- per jaar (excl. BTW en excl. opbergband). Dit aanbod geldt alleen voor studenten in Nederland na overlegging van een kopie van een geldige collegekaart.

Deel deze pagina:

Informatie

Uitgeverij Den Hollander BV is een uitgeverij van wetenschappelijke juridische uitgaven sinds 1997 en geeft hoog gekwalificeerde specialistische tijdschriften en afgeleide producten uit die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening op de desbetreffende rechtsgebieden voor advocaten, rechters, wetenschappers en juristen en compliance officers bij beursgenoteerde ondernemingen, financiƫle instellingen en overheden.

 • Uitgeverij Den Hollander B.V.
 • Postadres
  Postbus 325
 • 7400 AH Deventer
 • telefoon 0570-751 225
 • fax 0570-751 220
 • e-mail info@denhollander.info
 • KvK-nummer 38024515
 • BTW-nummer NL8155.53.213B01