Tijdschrift voor Financieel Recht

2018 nr. 6

Inleiding

Publiek-private samenwerking door de Europese wetgever

prof. mr. drs. M. Haentjens

Regelgevers die de werking van de financiële markten trachten te sturen, staan verschillende soorten middelen ten dienste. Zo kunnen regels worden gericht tot specifieke financiële ondernemingen en worden gesanctioneerd door een bestuursorgaan (publiekrechtelijke weg), of worden gericht tot alle deelnemers aan de financiële markten en worden gesanctioneerd door diezelfde deelnemers (privaatrechtelijke weg). In beide gevallen vereist het internationale karakter van de markten vaak dat regulering de landsgrenzen overstijgt. Voor internationale regulering is harmonisatie aang... ...lees meer

Artikel

Interne governance volgens EBA

mr. M.J. van Loopik en mr. C.J. Groffen1

De richtsnoeren uit de EBA Guidelines 2017 over interne governance nopen instellingen tot aanpassing van procedures en beleid, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe producten, uitbestedingen, overnames en veranderingen in de organisatie. Het opzetten van ‘offshore’ structuren en betrokkenheid daarbij voor cliënten wordt aan verdergaande vereisten onderworpen. Ook stellen de richtsnoeren nieuwe eisen aan de interne controlefuncties en hun rapportagelijnen. abonneren of dit artikel kopen.

FinTech – een worsteling voor wetgevers en toezichthouders. Brengt het FinTec...

mr. A.M.F. Hakvoort LL.M.1

In maart 2018 publiceerde de Europese Commissie het FinTech actieplan. De diversiteit aan voorgestelde acties kenmerkt de worsteling die wetgevers en toezichthouders hebben met de technologische innovatie binnen de financiële sector. FinTech is een sector en niet één type onderneming. Door de veelheid aan verschijningsvormen is het lastig om een eenduidig toezichtrechtelijk kader te creëren dat van toepassing kan zijn op FinTech ondernemingen. De enige concrete actie onder het FinTech actieplan betreft het voorstel voor een Europese Crowdfunding Verordening. Als deze de toon zet voor de ... abonneren of dit artikel kopen.

Kroniek toezicht en handhaving - (1 maart 2017 t/m 31 maart 2018)

mr. A.J. Boorsma, mr. T. Gillhaus, mr. C. de Rond1

1. Enkele algemene opmerkingenDe enorme impact van technologie op de financiële sector, de toenemende internationalisering en de nieuwe wettelijke taken en bevoegdheden voor de toezichthouders maken de financiële sector steeds complexer.[2] Deze ontwikkelingen gaan hand in hand met een toegenomen roep om transparantie vanuit de samenleving[3] én een roep vanuit de advocatuur om verbeterde rechtsbescherming[4]. Toezichthouders en financiële instellingen staan de komende jaren voor grote uitdagingen om deze cocktail van ontwikkelingen en (soms tegengestelde) belangen het hoofd te... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - Jaarverslagenseizoen: de toezichthouders

mr. S.M.C. Nuijten

Het begin van het kalenderjaar staat in het teken van de jaarverslagen. Dat geldt niet alleen voor de financiële instellingen maar ook voor de financiële toezichthouders. Op 29 maart 2018 presenteerde DNB haar jaarverslag over 2017 en op 18 april 2018 werd in de Staatscourant de publicatie van de ZBO-verantwoording over 2017 bekend gemaakt. Op 12 april 2018 presenteerde de AFM haar jaarverslag. En op 9 april 2018 publiceerde de ECB haar jaarverslag over 2017. Uit die jaarverslagen blijkt niet alleen wat er daadwerkelijk in 2017 is gebeurd, maar ook op welke onderwerp... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie

mr. E.M.T. Huijzer, mr. E.L Rowel, mr. R.B. Akkerhuis, mr. J.P. van der Klein, mr. L.A. van Amsterdam, mr. A.E.E. Verspyck Mijnssen, mr. L. Hillen, mr. E. Kempenaar en mr. M.H.C. Thomassen1

GerechtshovenGerechtshof ’s-Hertogenbosch17 april 2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:1603 (Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’) / Geïntimeerde)Inzake: waiverzaak Dexia – MTGeïntimeerde is op 5 januari 2001 een effectenleaseovereenkomst aangegaan met Bank Labouchère (rechtsvoorganger van Dexia). Het betrof een aflossingsproduct met een looptijd van 20 jaar. De totale leasesom moest worden betaald in 240 gelijke maandelijkse termijnen. Geïntimeerde heeft 38 termijnen voldaan. De laatste betaling vond plaats in februari 2004. Geïntimeerde heeft het contract... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. D.N.I. Gjaltema, mr. I.G.K. Kleijn, mr. A.A. Passaribu, mr. P.W. Post, mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënOntwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 Op 6 april 2018 heeft de Minister van Financiën de Eerste en de Tweede Kamer het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 gestuurd. Dit besluit strekt samen met de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (Kamerstukken 34 808) tot implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn richtlijn (2015/849/EC). Het besluit bevat onder meer nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS