Tijdschrift voor Financieel Recht

2021 nr. 7

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
prof. mr. dr. M. Haentjens
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
prof. dr. E.P.M. Joosen
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. D. M. van der Houwen

Artikel

Klimaatzaak tegen Royal Dutch Shell dwingt ook kapitaalverstrekkers tot een a...

mr. G.W. Kastelein

Op 26 mei jl deed de rechtbank Den Haag uitspraak in de klimaatzaak tegen Royal Dutch Shell.[1] Volgens de rechtbank zijn bedrijven op grond van artikel 6:162 BW jegens 'de Nederlandse ingezetenen' verplicht de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs na te leven. De uitspraak is ook relevant voor de financiële sector. Ten eerste omdat civielrechtelijke aansprakelijkheid of een gedwongen omslag in de bedrijfsvoering de financiële positie van de 'vervuiler' kan aantasten. Deze verslechterde toestand kan op haar beurt de kapitaalverstrekkers van de vervuiler raken. Voor d... abonneren of dit artikel kopen.

Het definitieve karakter van overboekingsopdrachten in systemen in derde landen

mr. J.T. Groenendaal en mr. S. van Hengel1

Voor het vertrouwen in de goede werking van het betalings- en effectenverkeer is het van groot belang dat in een betalings- en effectenafwikkelingssysteem ("systeem") ingevoerde overboekingsopdrachten en verrekeningen definitief ("finaal") zijn, ook als een deelnemer aan het systeem failliet gaat.  Deelnemers aan het betalings- en effectenverkeer – met name banken en beleggingsondernemingen – gebruiken voor de afwikkeling van transacties 'systemen'. Systemen maken girale overboekingen van geld en effecten mogelijk. Daarnaast kunnen systemen liquiditeitsvoordelen bieden als bij de ... abonneren of dit artikel kopen.

Ambtshalve toetsing bij consumentenkrediet

mr. C.H.D.W. van den Borne-Verheijen en mr. R.J.M. Sanders1

Ambtshalve toetsing heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Als gevolg van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie ('HvJEU') moet er ambtshalve op consumentenrichtlijnen getoetst worden in alle (gerechtelijke) procedures waar consumentenrechten aan de orde zijn. Er ontstaat hierbij een spanningsveld tussen het onbuigzame Europese recht en het flexibele Nederlandse consumentenrecht. Dit komt specifiek tot uiting bij consumentenkrediet, dat gebaseerd is op een specifiek, dwingendrechtelijk wettelijk kader met eigen sancties. In dit artikel wordt de jurisprudentie die verschen... abonneren of dit artikel kopen.

De reikwijdte van individueel vermogensbeheer

mr. drs. C.J. Groffen

Rondom het nieuws Deze bijdrage bespreekt de sectorbrief van de AFM van februari 2021 over de reikwijdte van individueel vermogensbeheer en de gevolgen daarvan voor vermogensbeheerders. 1. Inleiding De AFM concludeerde in haar onderzoek in 2018 en 2019 naar MiFID II dienstverlening aan professionele beleggers[1] dat sommige beleggingsondernemingen onder de noemer van fiduciair beheer een combinatie van diensten verlenen, waaronder beleggingsdiensten. Naast individueel vermogensbeheer constateerde de AFM dat beleggingsondernemingen ook beleggin... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS