Tijdschrift voor Financieel Recht 2021 nr. 7

Ambtshalve toetsing bij consumentenkrediet

mr. C.H.D.W. van den Borne-Verheijen en mr. R.J.M. Sanders1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Ambtshalve toetsing heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Als gevolg van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie ('HvJEU') moet er ambtshalve op consumentenrichtlijnen getoetst worden in alle (gerechtelijke) procedures waar consumentenrechten aan de orde zijn. Er ontstaat hierbij een spanningsveld tussen het onbuigzame Europese recht en het flexibele Nederlandse consumentenrecht. Dit komt specifiek tot uiting bij consumentenkrediet, dat gebaseerd is op een specifiek, dwingendrechtelijk wettelijk kader met eigen sancties. In dit artikel wordt de jurisprudentie die verschenen is als gevolg van ambtshalve toetsing bij consumentenkrediet op een rij gezet en geduid tegen de achtergrond van de praktijk van de kredietverstrekking en het achterliggende juridische kader. Wij richten ons in dit artikel in het bijzonder op de jurisprudentie ten aanzien van ambtshalve toetsing van precontractuele informatieverplichtingen en de kredietwaardigheidstoets bij consumentenkrediet. ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Belang en achtergronden van consumentenkrediet

2. Ambtshalve toetsing

2.1. Ambtshalve toetsing bij consumentenkrediet

2.2. Verplichtingen van de eiser vanwege ambtshalve toetsing

2.3. Ambtshalve toetsing bij consumentenkrediet in de praktijk

3. Jurisprudentie

3.1. Overzicht recente jurisprudentie en enkele statistieken

4. De praktische gevolgen van ambtshalve toetsing bij consumentenkrediet

4.1. Praktische pijnpunten

5. De praktijk van consumentenkredietverstrekking

5.1. Verstrekking van precontractuele informatie op grond van artikel 7:60 BW

5.1.1. Juridisch kader artikel 7:60 BW

5.1.2. Gerechtelijke toepassing

5.1.3. Rol van het herroepingsrecht

5.1.4. Eventuele gevolgen niet-tijdige informatieverstrekking

5.2. Kredietwaardigheidstoetsing op grond van artikel 4:34 Wft

5.2.1. Juridisch kader artikel 4:34 Wft

5.2.2. Eventuele gevolgen van de schending van de kredietwaardigheidstoets

5.2.3. Gerechtelijke toetsing van de kredietwaardigheidstoets

6. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. C.H.D.W. van den Borne-Verheijen en mr. R.J.M. Sanders1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16735

Verder in 2021 nr.7

 Het definitieve karakter van overboekingsopdrachten in systemen in derde landen

Voor het vertrouwen in de goede werking van het betalings- en effectenverkeer is het van groot belang dat in een betalings- en effectenafwikkelingssysteem ("systeem") ingevoerde overboekingsopdrach...

 Klimaatzaak tegen Royal Dutch Shell dwingt ook kapitaalverstrekkers tot een actieve(re) rol bij verduurzamingstransitie

Op 26 mei jl deed de rechtbank Den Haag uitspraak in de klimaatzaak tegen Royal Dutch Shell.[1] Volgens de rechtbank zijn bedrijven op grond van artikel 6:162 BW jegens 'de Nederlandse ingezetenen'...

 Ambtshalve toetsing bij consumentenkrediet

Ambtshalve toetsing heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Als gevolg van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie ('HvJEU') moet er ambtshalve op consumentenrichtlijnen getoetst word...

 De reikwijdte van individueel vermogensbeheer

Rondom het nieuws Deze bijdrage bespreekt de sectorbrief van de AFM van februari 2021 over de reikwijdte van individueel vermogensbeheer en de gevolgen daarvan voor vermogensbeheerders. 1. Inleidin...