Tijdschrift voor Financieel Recht

2021 nr. 10

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. B.M. Winters

Inleiding

Regulering private lease: wie is aan zet?

mr. R.E. Labeur

Voorwoord   De notendop De AFM wil graag toezicht gaan houden op private lease aan consumenten en vraagt de minister van Financiën om een wettelijke basis daarvoor.[1] De minister heeft er wel een oor naar, maar het andere oor doet hem toch ook twijfelen.[2] Hij wil graag nog wat meer input van verschillende partijen alvorens een eindoordeel te vellen. Ondertussen gaat hij zijn bevindingen ten aanzien van de privateleasemarkt – die ambigu zijn – wel meenemen in de onderhandelingen over het op 30 juni jl. door de Europese Commissie geprese... ...lees meer

Artikel

Hypothecaire acceptatiecriteria en (regulering van) big data

mr. T.W.J. Hoeben1

De inzet van big data bij hypothecaire acceptatiecriteria maakt het bijvoorbeeld mogelijk om op basis van álle relevante data, waaronder betaalgegevens, een compleet financieel beeld van de hypotheekaanvrager te schetsen. Dat kan alle betrokken partijen een voordeel bieden. Bijvoorbeeld omdat het leidt tot een verhoogd serviceniveau bij hypotheekverstrekkers. Bij die inzet dienen hypotheekverstrekkers zich rekenschap te geven van recente wetgeving. Met name de vooralsnog slechts als toekomstmuziek klinkende AI-Verordening legt mogelijk stringente voorwaarden op. 1. I... abonneren of dit artikel kopen.

Het delen van persoonsgegevens in de hypotheekketen

mr. M.H.P. Claassen1

Deel 2 In het eerste deel van deze tweeluik over het delen van persoonsgegevens in de hypotheekketen, stond het delen van persoonsgegevens door een aanbieder van hypothecair krediet met financieel adviseurs na de totstandkoming van de kredietovereenkomst centraal.[2] In dit tweede deel wordt het verstrekken van persoonsgegevens door een kredietaanbieder aan verkrijgers van vorderingen uit hoofde van kredietovereenkomst belicht. Het aldus verstrekken (en verkrijgen) van persoonsgegevens moet voldoen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming[3] (A... abonneren of dit artikel kopen.

Nadere vereisten voor reclame over beleggingsfondsen

mr. drs. B.T.B. Siemers1

Vanaf 2 augustus 2021 gelden nadere regels over grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen. Vanaf 3 februari 2022 gelden ook strengere regels over de inhoud van reclame. 1. Inleiding Vanaf 2 augustus 2021 gelden de regels over grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen[2] opgenomen in de Verordening betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging (hierna: Verordening).[3] Vanaf die datum moeten de lidstaten ook de bepalingen uit de Richtlijn met betrekking... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws

mr. W.J. Horsten

Verklaring van ESMA over SPACs     Beursgangen van SPACs zijn geen nieuw verschijnsel maar wel terug van weggeweest. Waar een SPAC nogal eens wordt omschreven als een lege-hulsvennootschap, komt al gauw de vraag op welke informatie over de SPAC je kunt opnemen in het benodigde prospectus. De Prospectusverordening vereist immers dat het prospectus informatie bevat over onder meer de uitgevende instelling, waaronder kort gezegd informatie over de bedrijfsactiviteiten en de daaraan verbonden risico's. Bij de beursgang heeft de SPAC nog geen bedrijf. De ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS