Tijdschrift voor Financieel Recht 2021 nr. 10

Hypothecaire acceptatiecriteria en (regulering van) big data

mr. T.W.J. Hoeben1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De inzet van big data bij hypothecaire acceptatiecriteria maakt het bijvoorbeeld mogelijk om op basis van álle relevante data, waaronder betaalgegevens, een compleet financieel beeld van de hypotheekaanvrager te schetsen. Dat kan alle betrokken partijen een voordeel bieden. Bijvoorbeeld omdat het leidt tot een verhoogd serviceniveau bij hypotheekverstrekkers. Bij die inzet dienen hypotheekverstrekkers zich rekenschap te geven van recente wetgeving. Met name de vooralsnog slechts als toekomstmuziek klinkende AI-Verordening legt mogelijk stringente voorwaarden op.

1. Inleiding

Hypothecaire acceptatiecriteria zijn criteria aan de hand waarvan hypotheekverstrekkers besluiten om wél of niet een hypotheek te verstrekken.2 Van oudsher kwamen deze aan de orde tijdens een gesprek in persoon. Daarvoor ging de hypotheekaanvrager met een papieren dossier onder de arm fysiek langs bij een plaatselijk bankfiliaal. Bijvoorbeeld vanwege de opkomst van internet gaat...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Minimumnormen

3. Beperkende normen

4. Beleidsruimte binnen normen

5. Big data

6. Recente regelgeving

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. T.W.J. Hoeben1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16860

Verder in 2021 nr.10

 Regulering private lease: wie is aan zet?

Voorwoord   De notendop De AFM wil graag toezicht gaan houden op private lease aan consumenten en vraagt de minister van Financiën om een wettelijke basis daarvoor.[1] De minister heef...

 Hypothecaire acceptatiecriteria en (regulering van) big data

De inzet van big data bij hypothecaire acceptatiecriteria maakt het bijvoorbeeld mogelijk om op basis van álle relevante data, waaronder betaalgegevens, een compleet financieel beeld van de hypothe...

 Het delen van persoonsgegevens in de hypotheekketen

Deel 2 In het eerste deel van deze tweeluik over het delen van persoonsgegevens in de hypotheekketen, stond het delen van persoonsgegevens door een aanbieder van hypothecair krediet met financieel ...

 Nadere vereisten voor reclame over beleggingsfondsen

Vanaf 2 augustus 2021 gelden nadere regels over grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen. Vanaf 3 februari 2022 gelden ook strengere regels over de inhoud van reclame. 1. Inleiding Va...

 Rondom het nieuws

Verklaring van ESMA over SPACs     Beursgangen van SPACs zijn geen nieuw verschijnsel maar wel terug van weggeweest. Waar een SPAC nogal eens wordt omschreven als een lege-hulsvennootschap, komt al...