Tijdschrift voor Financieel Recht

2021 nr. 11

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert

Inleiding

Hoe 'hard' is 'soft law'?

prof. mr. D. Busch

Financiële toezichthouders maken sinds jaar en dag veelvuldig gebruik van richtsnoeren, aanbevelingen, opinies, Q&A's, enz. Dit soort uitingen wordt veelal aangeduid met de enigszins vage term 'soft law'. Formeel interpreteert soft law enkel het geldende toezichtrecht en is het zelf niet juridisch verbindend, maar in de praktijk wordt soft law zonder enige twijfel wel als bindend ervaren. En dat weten de toezichthouders. Het is dus een effectief middel om snel in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen, want er gaat geen stroperig wetgevingstraject aan vooraf. Toezichthouders... ...lees meer

Artikel

Alternatieve geschillenbeslechting

dr. mr. F.M.A. 't Hart1

Op de vergadering van 2 december 2021 zal ten overstaan van de Vereniging voor Financieel Recht het preadvies 'alternatieve geschillenbeslechting in de financiële sector' worden verdedigd. In dit artikel een voorbespreking van dit preadvies, voorzien van enkele kritische beschouwingen als inleiding op de vergadering. Het preadvies bestaat uit vier delen en ieder deel is geschreven door andere preadviseurs. Donald Hellegers en Mark Nelemans gaan in het eerste deel in op de rol van het Kifid voor consumentengeschillen. Het tweede deel van het preadvies gaat in op de vraag hoe de ged... abonneren of dit artikel kopen.

Aandachtspunten bij het opvragen van gegevens van financiële instellingen doo...

mr. S.E. Machiels, mr. P.M. van Vliet en mr. N. Wolters Ruckert1

De Nederlandse financiële toezichthouders hebben de wens om met meer data hun toezicht efficiënter en effectiever te maken. Zij noemen dit "datagedreven toezicht". Zo verzoekt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in de wetgevingsbrief gericht aan de minister van Financiën om een bredere grondslag in de wetgeving rond het verkrijgen en het verder verwerken van data.[2] DNB noemt "Inspelen op technologische vernieuwingen", waar datagedreven toezicht onderdeel van is, in haar Visie op Toezicht 2021-2024.[3] Ook Europese toezichthouders focusse... abonneren of dit artikel kopen.

Op weg naar de digitale euro?

prof. mr. B. Bierens en mr. K.M. van Geijn1

Over de euro-CBDC, ontwerpkeuzen en een verkenning van het (toekomstig) juridisch kader Wereldwijd zijn centrale banken aan het experimenteren met central bank digital currency (CBDC). Ook de Europese Centrale Bank (ECB) blijft niet achter. De ECB maakte op 14 juli 2021 bekend een onderzoek te starten naar de mogelijke introductie van de digitale euro. De voorbereidingen worden voortvarend aangepakt en de ambities zijn groot. Begin 2021 heeft ECB-president Christine Lagarde in een interview aangegeven dat een uitrol van de digitale euro zelfs binnen vier ... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws

prof. mr. drs. M. Haentjens

Bitcoin, stable coins en juridische inbedding Bitcoin naar de beurs Op 19 oktober 2021 kon voor het eerst op een gereguleerde beurs worden gehandeld in een beleggingsfonds met belangen in Bitcoin. Preciezer gezegd, per 19 oktober kan op de New York Stock Exchange worden gehandeld in het Exchange Traded Fund 'ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)'. Hoewel het fonds slechts ten dele is gekoppeld aan Bitcoin (en voor het grootste deel in klassieke obligaties), en dat gedeelte ook nog eens hoofdzakelijk in de vorm van Bitcoin futures (en niet rechtstreeks in Bitcoin)... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS