Tijdschrift voor Financieel Recht

2022 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. P.M. van Vliet

Inleiding

Vrijheid, freedom, vrijdom

mr. W.J. Horsten

Een uitspraak waar ik in deze tijden vaak aan denk is een Engelstalige, door mij altijd onthouden als "the freedom to move your hands is limited by the distance to your neighbour's nose".[1] Ik zie dan in gedachten iemand voor mij die met zijn armen loopt te zwaaien. De reden daarvoor ken ik niet, misschien gewoon een uiting van een gevoel van vrijheid. Weinig mooiers dan een vrij en blij mens. Als de handen aan het eind van die zwaaiende armen echter de neus van een naburig persoon dicht naderen, en misschien zelfs flink raken, gaan ook andere overwegingen spelen. Want ook met de belang... ...lees meer

Artikel

Herziening van de AIFMD

mr. M.W. Enzerink en mr. N. Hengeveld1

Beperkte wijzigingen met mogelijk verstrekkende gevolgen De auteurs bespreken het voorstel tot wijziging van de AIFMD dat door de Europese Commissie is gepubliceerd op 25 november 2021. In het artikel worden de (voor de praktijk) in potentie meest ingrijpende wijzigingen behandeld. Op 25 november 2021 heeft de Europese Commissie een langverwacht voorstel tot wijziging van Richtlijn 2011/61/EU (de "AIFMD") en Richtlijn 2009/65/EC (de "UCITS-richtlijn") gepubliceerd (Proposal COM (2021) 721, hierna het "wijzi... abonneren of dit artikel kopen.

Finfluencers & gebakken bananen

dr. mr. F.M.A. 't Hart

Rondom het nieuws Finfluencers staan graag in de belangstelling en staan nu ook in de schijnwerpers van de toezichthouders op de financiële markten. Vanuit een toezichtrechtelijk perspectief zijn finfluencers interessant vanwege de potentiële samenloop van diverse juridische aandachtspunten waaronder (i) het verbod op marktmanipulatie, (ii) de regulering van zowel beleggingsadvies en -aanbevelingen als reclame-uitingen, (iii) het wettelijk provisieregime en (iv) nudging- en gamification-aspecten bij informatieverstrekking. Een belangrijke vraag is of finfluencers ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Waar een wil is, is een weg

mr.dr. R.E. van Esch1

Annotatie bij Hoge Raad 21 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:749 1. Het juridische kader Art. 7:528 lid 1 BW, zoals die bepaling luidde na inwerkingtreding van de Wet betaaldiensten (Stb. 2009, 436), verplichtte een betaaldienstverlener het bedrag van een overmaking terug te boeken op de betaalrekening van de betaaldienstgebruiker als hij zonder instemming van de betaaldienstgebruiker een betaalopdracht ten laste van diens betaalrekening had uitgevoerd. Deze regeling gold krachtens art. 7:529 lid 2 BW niet als de betaaldienstverlener kon bewijzen da... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS