Tijdschrift voor Financieel Recht

2023 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Voorwoord

mr. drs. N. Lemmers

DORA   Deze 'special' heeft een korte, krachtige en ook wat onheilspellende titel. Begin over DORA en een ieder heeft daar een beeld bij. In de financiële beroepspraktijk van advocaten, (bedrijfs)juristen en compliance officers volgt geregeld ook een wat emotionele reactie. Alhoewel de Digital Operational Resilience Act ("DORA"[1]) ogenschijnlijk alweer een omvangrijk wetgevingspakket is dat van hele teams binnen legal & compliance het uiterste gaat vergen, zal het veelal ook een impuls zijn ICT-beheersingssystemen verder... ...lees meer

Artikel

ICT-risicobeheer met DORA

mr. T.W.G. de Wit en Mr. G. Verschuuren EMoC RMFI1

Op 17 januari 2025 treedt de Digital Operational Resilience[2] Act ("DORA" of "Verordening")[3] voor de financiële sector in werking. DORA is een Europese Verordening en gaat kort gezegd over informatiebeveiliging. DORA vereist van financiële entiteiten dat zij bestand zijn tegen en reageren op ICT-gerelateerde verstoringen en bedreigingen en deze spoedig kunnen herstellen.  DORA is een gedetailleerd en omvangrijk wetgevingspakket en financiële entiteiten dienen tijdig te starten met de voorbereiding op de inwerkingtreding van DORA. In dit artikel bespreken we de achtergrond, doel... abonneren of dit artikel kopen.

Systemische dimensies van de regulering van ICT-risico's in de Digital Operat...

mr. dr. J.P. Broekhuizen en mr. L.C. Brederveld1

Met de invoering van DORA vervlechten zich bredere doelstellingen van (ICT-)risicobeheer in belangrijke economische sectoren met de doelstellingen van financiële regulering. Hierdoor wordt de nauwe onderlinge verwevenheid tussen de financiële sector en de bredere economie waar het betreft ICT meer uitdrukkelijk gethematiseerd in het financieel recht. Deze systemische perspectieven, die DORA niet alleen meegeeft aan toezichthouders, maar ook aan financiële instellingen en ICT-dienstverleners vraagt mee te nemen in verschillende afwegingen in het kader van het ICT-risicobehe... abonneren of dit artikel kopen.

DORA's intragroep aspecten

mr. T.W.J. Hoeben en mr. T.W. Beenen1

Toenemende afhankelijkheid van ICT[2] en grotere cyberdreigingen verhogen het risico op ICT-incidenten. Deze hebben een potentieel grote impact op zowel individuele (klanten van) financiële ondernemingen als op de gehele financiële sector.[3] Zo hadden klanten geen of moeilijker toegang tot giraal geld doordat de apps van banken ING[4] en Monzo[5] tijdelijk niet functioneerden. Volgens DNB was in 2021 5% van pensioenfondsen en verzekeraars het slachtoffer van een succesvolle digitale aanval. Ook verdubbelde het door banken gerapporteerde cybergerelateer... abonneren of dit artikel kopen.

DORA en outsourcing – een vergelijking tussen DORA en de EBA/EIOPA Guidelines

mr. P.M. van Vliet1

DORA introduceert specifieke regels omtrent het inschakelen van een derde voor het verlenen van een ICT-dienst. Nu is er nog geen specifieke wettelijke verplichting, die ziet op het verlenen van een ICT-dienst, maar volgt het juridisch kader uit de wettelijke vereisten en regulatory guidance van toepassing op uitbesteding (outsourcing). Deze twee kaders worden in dit artikel belicht en met elkaar vergeleken. 1. Inleiding De Verordening (EU) 2022/2554 betreffende digitale operationele weerbaarheid voor de financiële sector (the Digi... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS