Tijdschrift voor Financieel Recht 2023 nr. 5

Systemische dimensies van de regulering van ICT-risico's in de Digital Operational Resilience Act (DORA)

mr. dr. J.P. Broekhuizen en mr. L.C. Brederveld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met de invoering van DORA vervlechten zich bredere doelstellingen van (ICT-)risicobeheer in belangrijke economische sectoren met de doelstellingen van financiële regulering. Hierdoor wordt de nauwe onderlinge verwevenheid tussen de financiële sector en de bredere economie waar het betreft ICT meer uitdrukkelijk gethematiseerd in het financieel recht. Deze systemische perspectieven, die DORA niet alleen meegeeft aan toezichthouders, maar ook aan financiële instellingen en ICT-dienstverleners vraagt mee te nemen in verschillende afwegingen in het kader van het ICT-risicobeheer, staan in dit artikel centraal. We behandelen dit aan de hand van een aantal aspecten van DORA waarin deze perspectieven een rol spelen, zoals bij het bepalen of sprake is van een "kritieke of belangrijke functie" of van een "ICT-concentratierisico", bij de invulling van de testprogramma's waarmee een financiële instelling haar digitale operationele weerbaarheid dient te toetsen, en in de ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. ICT-risico en ICT-diensten

3. Evenredigheid en level playing field

4. Kritieke of belangrijke functies

5. Testen van digitale operationele weerbaarheid

6. ICT-concentratierisico

7. Oversight Framework en het perspectief van de ICT-dienstverlener

8. Tot slot: vertrouwensgemeenschappen tussen financiële instellingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. J.P. Broekhuizen en mr. L.C. Brederveld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17691

Verder in 2023 nr.5

 Voorwoord

DORA   Deze 'special' heeft een korte, krachtige en ook wat onheilspellende titel. Begin over DORA en een ieder heeft daar een beeld bij. In de financiële beroepspraktijk van advocaten,...

 ICT-risicobeheer met DORA

Op 17 januari 2025 treedt de Digital Operational Resilience[2] Act ("DORA" of "Verordening")[3] voor de financiële sector in werking. DORA is een Europese Verordening en gaat kort gezegd over infor...

 Systemische dimensies van de regulering van ICT-risico's in de Digital Operational Resilience Act (DORA)

Met de invoering van DORA vervlechten zich bredere doelstellingen van (ICT-)risicobeheer in belangrijke economische sectoren met de doelstellingen van financiële regulering. Hierdoor wordt de ...

 DORA's intragroep aspecten

Toenemende afhankelijkheid van ICT[2] en grotere cyberdreigingen verhogen het risico op ICT-incidenten. Deze hebben een potentieel grote impact op zowel individuele (klanten van) finan...

 DORA en outsourcing – een vergelijking tussen DORA en de EBA/EIOPA Guidelines

DORA introduceert specifieke regels omtrent het inschakelen van een derde voor het verlenen van een ICT-dienst. Nu is er nog geen specifieke wettelijke verplichting, die ziet op het verlenen van ee...