Tijdschrift voor Financieel Recht

2024 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. A.J.A.D. van den Hurk

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. drs. N. Lemmers
dr. M.L. Louisse
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers
prof. mr. E.J. van Praag

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. W. Roëll
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

M. Troost
mr. P.M. van Vliet

 

Inleiding

Voorwoord: Functie elders

mr. R.K. Pijpers

Oplettende lezers van dit tijdschrift is het wellicht opgevallen dat ik niet langer werkzaam ben in de financiële sector, maar voor de rechterlijke macht. Hoewel mijn overstap er al enige tijd zat aan te komen, kwam het voor sommigen toch als een verrassing. Gelukkig kreeg ik niet alleen verbaasde, maar ook positieve reacties. De laatste overigens vooral van mensen die niet in de financiële sector werkzaam zijn en die, wellicht daarom, een nogal negatief beeld van deze sector hebben. Hoe dan ook, volgens het CBS-onderzoek Sociale samenhang en welzijn (2022) be... ...lees meer

Artikel

Europese groene obligaties: een label voor de groene voorhoede?

mr. drs. T. Reutelingsperger en mr. S.C. Evenhuis1

Op 30 november 2023 is de Europese verordening voor Europese groene obligaties gepubliceerd (de Verordening)[2]. De Verordening is van toepassing vanaf 21 december 2024. De Verordening beoogt de transparantie en de vergelijkbaarheid van Europese groene obligaties te verbeteren, om zo de financiering van projecten die bijdragen aan 'ecologisch duurzaamheid' te bevorderen en tegelijkertijd de marktintegriteit te beschermen tegen misleidende of ongefundeerde claims wat betreft de groene kenmerken van de aangeboden obligaties. 1. Inleiding Dat de... abonneren of dit artikel kopen.

De (vrijgestelde) nevenverzekeringstussenpersoon nader belicht

mr. L.J. Pronk en mr. T.M. Penninks1

Onder bepaalde voorwaarden kent het financieel toezichtrecht een vrijstelling van de vergunningplicht voor het bemiddelen in verzekeringen door partijen die verzekeringsdistributie als nevenactiviteit uitoefenen: de zogeheten nevenverzekeringstussenpersoon. Dit artikel gaat nader in op deze veelvoorkomende vorm van bemiddeling in verzekeringen en bespreekt enkele praktische vraagstukken bij de toepassing van de vrijstelling voor de nevenverzekeringstussenpersoon. 1. Inleiding 1.1. Introductie Tot aan de inwerkingtreding van de Richtlijn ... abonneren of dit artikel kopen.

Big Tech onder financieel toezicht?

S.J.J. Weggelaar MSc, R.M.T.F. Bos-van Zijp LLM en T.W. Zoutendijk LLM1

Een verkenning van het oversightkader in de Digital Operational Resilience Act Op 16 januari 2023 is de Digital Operational Resilience Act[2] (hierna: DORA) in werking getreden. DORA harmoniseert vereisten ten aanzien van digitale operationele weerbaarheid binnen de financiële sector. Het uitgangspunt van DORA is dat het verhogen van digitale operationele weerbaarheid van financiële entiteiten bijdraagt aan het behoud van de stabiliteit en integriteit van de financiële markten. DORA bestaat uit vijf pijlers: ICT-risicobeheer, omgang met ICT-gerelateerde incidenten, testen... abonneren of dit artikel kopen.

De verplichting tot clawback. Terugvorderen zonder beleid?

mr. C.F.J. van Tuyll van Serooskerken1

Annotatie HR 17 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1567 (ABN AMRO NV/[werknemer]) 1. Inleiding De werknemer heeft de bank opgelicht door gebruik te maken van een ongeoorloofde inkoopconstructie, namelijk een zogeheten pass-through-scheme. De werknemer was voor de bank verantwoordelijk voor de inkoop van plastic pashouders voor bankpassen. Hierbij is een tussenvennootschap geplaatst tussen de bank en de leverancier. De echtgenote van de werknemer hield aandelen in deze tussenvennootschap. De tussenvennootschap rekende een marge per pashouder, zon... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS