Compliance Actualia

LIBE Committee van Europees Parlement stemt over tekst Privacy Verordening

Thomas de Weerd, 2 december 2013 11:23 Enkele belangrijke aanpassingen: - Sancties: maximale boete van EUR 100 miljoen of 5% van jaarlijkse wereldwijde omzet; - Right to erasure (right to be forgotten): een betrokkene dient het recht te krijgen om zijn persoonsgegevens door een verantwoordelijke te laten verwijderen; - Explicit consent: indien een verwerking plaatsvindt op basis van toestemming, dan moet dat expliciete toestemming zijn. - Profiling: beperkingen in het opstellen en gebruik van online profielen. Er is nog geen nieuwe doorlopende tekst van de concept-Privacy Verordening beschikbaar. Persbericht Europese Commissie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1166_en.htm Op 21 oktober 2013 heeft de LIBE commissie van het Europees Parlement diverse aanpassingen op het voorstel voor de EU Privacy Verordening goedgekeurd.
Deel deze pagina:

Informatie

Type
Actualia
Onderwerp(en)
Privacy
Auteurs
Link
Voorstel LIBE commissie d.d. 17 december 2012
Datum gepubliceerd