Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2013 nr. 3/4

Staat de gemeente als twaalfde man buitenspel?

mr. R.J.M. van den Tweel en mr. G.A. Dictus LL.M.*

1.1. Voetbal, een verlieslatende economische activiteit HFC Haarlem (2010), RBC Roosendaal (2011), AGOVV Apeldoorn (2013) en BC Veendam (2013). Vier professionele voetbalclubs die in de afgelopen drie jaar failliet zijn verklaard. Vele andere Nederlands voetbalclubs zitten in de financiële problemen. Het bedrijfsresultaat in de Eredivisie was vorig jaar € 15,1 miljoen negatief, zo blijkt uit cijfers van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (hierna: KNVB) over het seizoen 2011-2012.1 Het gezamenlijke bedrijfsresultaat in de Jupiler League

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

is € 4,3 miljoen negatief. Slechts 9 van de 34 professionele voetbalclubs in Nederland zijn volledig gezond en zijn in september 2013 ingedeeld in de meest veilige categorie 3 van de KNVB.2 De categorisering van clubs is onderdeel van het licentiesysteem van de KNVB. Voetbalclubs die de zaken financieel niet op orde hebben riskeren een sanctie, zoals een waarschuwing, het in mindering brengen van punten en – als ultieme sanctie – de intrekking van de licentie. Om faillissement of intrekking van de licentie door de KNVB te voorkomen, hebben verschillende gemeenten met een betaald voetbal organisatie (hierna: bvo) zich de afgelopen jaren bereid verklaard hun lokale club financieel bij te staan. In de periode 1992-2004 is meer dan € 400 miljoen aan gemeentegelden naar voetbalclubs in nood gegaan.3 Dit bedrag zal de laatste jaren alleen maar zijn toegenomen. Deze financiële maatregelen ten behoeve van bvo’s roepen vragen op over de verenigbaarheid met de Europese staatssteunregels. De sport, en voetbal in het bijzonder, is immers danig gecommercialiseerd. Professionele voetbalclubs bieden hun diensten aan op verschillende markten en worden daarvoor betaald. Zo nemen de voetbalclubs niet alleen deel aan de voetbalcompetities zelf, zij ontwikkelen ook economische activiteiten op de transfermarkt voor profspelers, en op de gebieden van reclame, sponsoring, merchandising of mediacoverage.4 Steun aan een profvoetbalclub versterkt de positie van die club op elk van die markten. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU) heeft bijna twintig jaar geleden al geoordeeld dat professionele voetbalclubs te beschouwen zijn als ondernemingen.5 Conflicten met de Europese staatssteunregels liggen daarom op de loer wanneer gemeenten besluiten financiële ondersteuning te verlenen aan hun lokale (professionele) voetbalclub. Voor zover gemeenten of voetbalclubs al niet waren doordrongen van de mogelijke staatssteunrisico’s, zijn ze dat inmiddels ongetwijfeld wel. De Europese Commissie heeft op 6 maart 2013 de formele onderzoeksprocedure (overeenkomstig art. 108, lid 2 VWEU) geopend om na te gaan of maatregelen van vijf Nederlandse gemeenten ten behoeve van hun lokale profvoetbalclubs (NEC, MVV, Willem II, PSV en FC Den Bosch) wel voldoen aan de staatssteunregels. 6 Zij heeft tot het onderzoek besloten omdat zij veel klachten van burgers had ontvangen. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er staatssteun is verleend die niet verenigbaar kan worden verklaard met de interne markt, zal dit aanzienlijke (bestuurlijke en financiële) consequenties kunnen hebben. In dit artikel worden de bevindingen van de Commissie kort weergegeven en becommentarieerd. Mede in het licht van de nieuwe initiatieven van Commissaris Almunia wordt vervolgens de vraag beantwoord welke ruimte gemeenten nog hebben om – binnen de Europese spelregels – hun lokale voetbalclub (financieel) te ondersteunen. Zelfs indien de bevindingen van de Commissie overeind blijven, lijkt nog voldoende ruimte te bestaan en staat de gemeente als twaalfde man dus niet op voorhand buitenspel.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R.J.M. van den Tweel en mr. G.A. Dictus LL.M.*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/10898

Verder in 2013 nr.3/4

 Redactioneel

Voor u ligt de extra uitgebreide eindejaarseditie van het Tijdschrift voor Staatssteun, waarin de nummers 3 en 4 zijn geïntegreerd. Het is tevens het laatste nummer van het eerste jaar onder de n...

 Staat de gemeente als twaalfde man buitenspel?

1.1. Voetbal, een verlieslatende economische activiteit HFC Haarlem (2010), RBC Roosendaal (2011), AGOVV Apeldoorn (2013) en BC Veendam (2013). Vier professionele voetbalclubs die...

 State Aid in the Aviation Sector and the Market Economy Operator Principle. Analysis of the Draft for New EU Guidelines on State Aid to Airports and Airlines

In recent years, the issue of the suspicious use of public funds for the benefit of low cost airline companies operating at regional airports has spread in many Member States of the European Uni...

 Alitalia = Alitalia? Commentaar bij HvJ EU 13 juni 2013, zaak C-287/12 P, Ryanair/Commissie, n.n.g.

Op 13 juni 2013 deed het Hof van Justitie uitspraak in hoger beroep in de door Ryanair aanhangig gemaakte procedure tegen twee beschikkingen van de Commissie inzake de steunverlening aan de Ital...

 Tax rulings en de Europese staatssteunregels

In sommige lidstaten kan een belastingplichtige voorafgaande zekerheid krijgen over zijn eigen fiscale positie.1 In de praktijk heet dit ook wel: het verkrijgen van een ‘tax ruling’. ...

 Actualia

Kabinet en Aedes bereiken akkoord over DAEBfinancieringsstelsel woningcorporaties