Vastgoedcontracten 2022

Koop-/aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling

Jan-Willem Raadgever Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Dit is een model-koop-aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend. Per 1 januari 2010 is het GIW (Garantie Instituut Woningbouw) opgeheven. Sindsdien voeren de zogenaamde Aangesloten Organisaties, waaronder Woningborg, de taak van het GIW zelfstandig uit. Geïnspireerd op het Engelse voorbeeld van het algemeen werkend garantie-instituut, de National House Builders Registration Counsel (NHBRC), is het GIW in 1974 opgericht. Er zijn uiteindelijk

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

in Nederland bijna 1.100.000 woningen met GIW garantie gebouwd. Er waren drie partijen waarop het GIW steunde, te weten de bouwondernemers, de consumenten en de zogenaamde onafhankelijken. De bouwondernemers waren vertegenwoordigd via de zogenaamde Aangesloten Organisaties te weten de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK), Bouwfonds Property Development B.V. (Bouwfonds) en Woningborg N.V. (Woningborg). De consumenten waren vertegenwoordigd via de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. De onafhankelijken (lees: het algemeen belang) waren vertegenwoordigd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG. Op initiatief van Woningborg is in 2008 een nieuwe, maar wel grotendeels op de GIW regeling lijkend regelstelsel in de markt gezet, namelijk de Stiwoga Garantie- en Waarborgregeling 2008. Woningborg ging over tot het opzetten van haar eigen regeling omdat Woningborg zich niet kon vinden in de afhandeling van geschillen door het GIW. In de Stiwoga regeling is voorzien in een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in plaats van GIW-arbitrage. Daarnaast was Woningborg het er niet mee eens dat de garantie van GIW een kwaliteitsniveau inhield dat uitsteeg boven de eisen van het bouwbesluit. De Stiwoga regeling werd uitgevoerd door de van Woningborg deel uitmakende N.V. Waarborgmaatschappij Stiwoga. Via een andere dochtervennootschap, Woningborg N.V., bleef de Woningborg Groep daarnaast betrokken bij de GIW regeling zodat zij in beide regelingen participeerde. GIW maakte gebruik van haar eigen regelgeving en beleid, zoals de model koop-aannemingsovereenkomst voor nieuwbouw woningen met bijbehorende voorwaarden en een garantie- waarborgregelingen. Extra informatieZoals aangegeven bestaat het Garantie-instituut Woningbouw met ingang van 1 januari 2010 niet meer. De Aangesloten Organisaties oefenen sindsdien de belangrijkste taken van het GIW zelfstandig uit, waarbij Bouwfonds als aangesloten deelnemer van het SWK verder zal gaan. Het SWK en Woningborg hebben ieder een eigen garantie- en Waarborgregeling opgesteld (het SWK Garantie- Waarborgregeling en de Woningborg Garantie- Waarborgregeling) en daarnaast zullen zij ieder een eigen waarborgcertificaat gaan verstrekken. Inmiddels zijn de N.V. Waarborgmaatschappij Stiwoga en Woningborg N.V. gefuseerd. Alle rechten en plichten van N.V. Waarborgmaatschappij Stiwoga zijn overgenomen door Woningborg N.V. Woningborg maakt gebruik van modelovereenkomsten die gebaseerd zijn op de oude overeenkomsten afkomstig van het GIW. Jurisprudentie gebaseerd op die oude GIW overeenkomsten, lijkt dan ook nog steeds relevant te zijn. De hierna te behandelen koop-/aannemingsovereenkomst is het model van Woningborg dat dus gehanteerd dient te worden om in aanmerking te komen voor het Woningborg certificaat. Voornaamste verschil tussen de modelovereenkomsten van het SWK en Woningborg zit erin dat Woningborg zelf een geschillenregeling heeft opgenomen en dat de geschillen worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Woningborg heeft twee verschillende Woningborg-certificaten voor particuliere kopers. Het Woningborg-certificaat nieuwbouw en het Woningborg-certificaat transformatie. Op grond van de certificaten krijgen de kopers zekerheid dat in geval van een faillissement van de bouwonderneming de woning zal worden afgebouwd (de zogenaamde afbouwwaarborg) en dat gebreken die na oplevering zijn ontstaan en die de aannemer niet kan of wil herstellen, alsnog worden hersteld. Dit wordt ook wel aangeduid met de herstelwaarborg. De aannemers die aan hun kopers betreffende certificaten willen aanbieden dienen zich in te schrijven bij Woningborg. Deze aannemers worden dan financieel getoetst en er wordt gekeken naar hun technische vakbekwaamheid. Vervolgens dienen zij hun nieuwbouwprojecten aan te melden bij Woningborg. Een aangemeld project wordt beoordeeld in algemene zin, maar ook financieel en technisch onder de loep genomen en ook de verkoopbrochure, de technische omschrijving en de tekeningen en de koop-aannemingsovereenkomst (het onderhavig model) worden getoetst. Pas hierna kan de aannemer woningen verkopen met Woningborg garantie. Deze garantie gaat overigens pas in na notariële overdracht.  

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Bouw
Auteurs
Jan-Willem Raadgever
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11312