Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2021 nr. 1

Gevolgen onrechtmatige staatssteun bij koopovereenkomsten op maat

mr. M.J. Schaufeli en mr. E. Mattioli1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De zaak Spaansen

 

Dat niet-naleving van staatssteunregels verstrekkende gevolgen kan hebben, is niet nieuw. De langlopende Spaansen-saga heeft geleid tot een mooi beoordelingskader bij een koopovereenkomst tussen de overheid en een private partij die onrechtmatige staatssteun inhoudt, maar illustreert eveneens dat een inschatting van de exacte reikwijdte van deze gevolgen in een individueel geval geen sinecure is. Zowel de overheid als potentiële begunstigden zijn gebaat bij een vroegtijdige analyse van de staatssteunregels en zullen beiden hierbij hun deel van de verantwoordelijkheid moeten dragen.

1. Inleiding

Op 9 oktober 2020 heeft de Hoge Raad haar oordeel uitgesproken over de langlopende saga tussen de Gemeente Harlingen ("gemeente") en het bedrijf Spaansen Holding B.V. ("Spaansen") aangaande een grondtransactie. Kort samengevat, heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vraag of de gemeente onder haar oorspronkelijk gesloten ove...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

De zaak Spaansen

1. Inleiding

2. Feiten

3. Relevante aspecten

3.1. Staatssteun en het toekennen van een voordeel bij een grondtransactie

3.2. Gevolgen in geval van onrechtmatige steun – algehele nietigheid

3.3. Buyers remorse – niet gehinderd door algemene beginselen van behoorlijk bestuur en misbruik van recht

4. CONCLUSIE / CAVEATS

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.J. Schaufeli en mr. E. Mattioli1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16635

Verder in 2021 nr.1

 Een bewogen (crisis)jaar in vogelvlucht

Op het moment van schrijven van dit redactioneel is het 14 maart 2021. Nagenoeg exact een jaar nadat de Europese Commissie besloot haar goedkeuring de verlenen aan een Deense steunregeling ter comp...

 Gevolgen onrechtmatige staatssteun bij koopovereenkomsten op maat

De zaak Spaansen   Dat niet-naleving van staatssteunregels verstrekkende gevolgen kan hebben, is niet nieuw. De langlopende Spaansen-saga heeft geleid tot een mooi beoordelingskader bij een ...

 De Wet Terugvordering Staatssteun – Gebroken Beloftes?

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de Wet terugvordering staatssteun. De ontwikkelingen na de inwerkingtreding van deze wet komen aan bod; er wordt stil gestaan bij de nieuwe Mededeling van de ...

 Europese Commissie

Besluiten Steunmaatregel SA.57357 – De Europese Commissie keurt een voucherregeling (van 20 miljoen EUR) goed om de toegang tot breedbanddiensten voor studenten in Griekenland te ondersteune...

 Markt en Overheid

oktober 2020 t/m december 2020 Rechtbank Rotterdam 27 juli 2020 (publicatiedatum 1 december 2020) inzake verhuur sportvoorziening, ECLI:NL:RBROT:2020:7733   Algemeen belang-besluit gemeente Op 26 s...

 Actualiteiten

Cursussen / Seminars   Webinar Aanbesteding & Staatssteun Datum: 15 maart 2021 Locatie: Online Organisatie: Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) Twee uur durend webinar over he...

 Jurisprudentie

BelgiëPartijen: de heer P.V. tegen OCMW Gent en Bijloke B.V.   Inzake: onrechtmatige staatssteun – koop-verkoop – rechtsmacht – nietigheidsvordering – belanghebbende partij – Commissie – artikel 29...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Staatssteun en Aanbestedingsrecht: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/staatssteun...