Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2008 nr. 4

Huurgaranties in koopovereenkomsten

mr. J.S. Hament

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De huurgarantie is een veelgebruikte garantie in koopovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken. Dat komt omdat de koopprijs van een onroerende zaak en de (toekomstige) huurinkomsten daarvan een correlatie vertonen1. Bezien vanuit dat oogpunt is het voor een koper van onroerend goed ter belegging, van belang om zekerheid te hebben omtrent de huurinkomsten. De (huur)garantie als juridische figuur is niet eenvoudig te duiden. Dit artikel beoogt met name enige praktische duidelijkheid te verschaffen voor het gebruik van de huurgarantie in vastgoedbeleggingstransacties. In dat kader zal ik achtereenvolgens bespreken (i) garanties in het algemeen, (ii) stilzwijgende garanties, (iii) huurgaranties, (iv) gevolgen van inbreuk op een (huur)garantie.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.S. Hament
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/7503

Verder in 2008 nr.4

 De (on)zin van artikel 7:306 BW voor de onderhuurder van een bedrijfsruimte?

Toen de wetgever in 1999 het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek introduceerde, werd al gesteld dat deze regeling, ten opzichte van de op dat moment geldende...

 Huurgaranties in koopovereenkomsten

De huurgarantie is een veelgebruikte garantie in koopovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken. Dat komt omdat de koopprijs van een onroerende zaak en de (toekomstige) huurinkomsten daa...

 Huurrechtelijke aspecten van de nieuwe insolventiewet

De Commissie insolventierecht heeft op 1 november 2007 een voorontwerp voor een Insolventiewet aan de Minister van Justitie aangeboden. Het is de bedoeling dat de Insolventiewet de bestaande Fai...

 Veranderende economie – veranderende winkelmarkt

Na enkele florerende jaren staat de Nederlandse economie aan de vooravond van een moeilijkere periode. Dit komt vooral door de steeds groter wordende problemen op de internationale financiële ma...