Vastgoedcontracten 2022

Koopovereenkomst woning

Bas Le Large Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

Inhoud geactualiseerd op: 30 oktober 2017. Deze koopovereenkomst bestaande eengezinswoning model mei 2017 is het meest gebruikte standaard koopakte model voor woningen in Nederland. Het wordt gehanteerd door alle bij de NVM en VBO aangesloten makelaars een aanbevolen door de beroepsorganisatie voor vastgoed professionals, VastgoedPro, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Het begrip eengezinswoning is geen wettelijk begrip. Onder dat begrip zijn in het kader van dit model te verstaan alle gebouwde onroerende zaken, voor zover deze voor bewoning zijn bestemd met uitzondering van appartementsrechten. Daarvoor is een specifieke overeenkomst opgesteld die eveneens in deze bundel is opgenomen. Het onderhavige model is verder in beginsel geschikt voor verkooptransacties met betrekking tot al dat soort zaken. De bijzondere omstandigheden van het geval kunnen met zich meebrengen dat er aanleiding is om het model aan te passen, om dat te voorzien van bijzondere bepalingen of om in plaats daarvan een op maat gesneden contract te (laten) maken. Het onderhavige model levert maatwerk op voor de standaardtransactie, dat wil zeggen de transacties zonder bijzondere haken en ogen. Overigens gaat deze modelovereenkomst uit van een particuliere koper die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Gebruik de koopovereenkomst appartement voor de koop en verkoop van een appartement.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Koop
Auteurs
Bas Le Large
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11313