Vastgoedcontracten 2022

Recht van voorkeur

Bas Le Large Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Een recht van voorkeur ofwel voorkeursrecht, is een door de wet of contract verleend vorderingsrecht. Het geeft de gerechtigde de bevoegdheid bij een voorgenomen verkoop of vervreemding van een zaak van de eigenaar te vorderen dat deze de zaak allereerst aan hem te koop aanbiedt. Het verplicht de eigenaar dus niet tot verkoop, maar de eigenaar dient de gerechtigde in staat te stellen de zaak te kopen. Uit de wet volgt de mogelijkheid van voorkeursrechten voor Gemeenten (artikel 10 lid 1 WVG), de pachter (artikel 7:378-384 BW) en het Bureau Beheer Landbouwgronden krachtens artikel 37 van de Wet agrarisch Grondverkeer 1981 (WAG). Het recht van voorkeur of voorkeursrecht wordt vaak verward met de koopoptie (of het recht van koop). De koopoptie is een contractueel of anderszins verleend recht dat aan de gerechtigde voor een bepaalde of onbepaalde tijd de bevoegdheid geeft om een zaak (of ander goed) te kopen, tegen een meestal vooraf vastgelegde prijs.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Koop
Auteurs
Bas Le Large
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11316