Vastgoedcontracten 2022

Time-sharingovereenkomst

Bas le Large Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. In dit modelcontract wordt verstaan onder time-sharing een overeenkomst waarbij een consument het recht heeft om voor meer dan één verblijfsperiode gebruik te maken van één of meer overnachtingsaccommodaties. Time-sharing is met ingang van 23 februari 2011 geregeld in Boek 7, Titel 1a (artikelen 7:50a-50i) van het Burgerlijk Wetboek. De nieuwe wetgeving heeft een ruimer bereik dan de oude wetgeving omtrent time-sharing die alleen het deeltijd gebruik van onroerend goed

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

behelsde (geregeld in de inmiddels vervallen artikelen 7: 48a t/m 48g van het Burgerlijk Wetboek). Onder de nieuwe wetgeving valt ook de time-share van boten, caravans en lidmaatschappen van vakantieclubs. Onder de nieuwe wetgeving wordt de gebruiker van het vakantieproduct aangeduid als “consument”. Onder de oude wetgeving, toen de timershare alleen nog zag op het deeltijd gebruik van onroerend goed, werd de term “koper” gebruikt. Dit model ziet op de time-share van onroerend goed. Daarom zal de term “koper” gehandhaafd blijven. De nieuwe wetgeving is een omzetting van de Richtlijn van het Europese Parlement 2008/122/EG. Deze Richtlijn is op zijn beurt een aanscherping van de Richtlijn 94/47/EG en van de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 1994. Laatstgenoemde Richtlijn werd aanvankelijk opgesteld omdat time-sharing overeenkomsten veelal een grensoverschrijdend karakter hebben, de nationale wetgevingen op dit gebied uiteen liepen en er geregeld agressieve verkooptechnieken werden en worden gehanteerd op het gebied van time-sharing. Zie Castermans & Krans 2011 (T&C Vermogensrecht) Algemene opmerkingen bij Boek 7 BW, afdeling 10A en zie Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlandse burgerlijk recht, Bijzondere Overeenkomsten, I. Koop en ruil, Hoofdstukken I-IX, II Bijzondere Kooptypen, § 11. Koop van time-shares van onroerende goederen.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Koop
Auteurs
Bas le Large
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11325