Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2024 nr. 2

'Better safe than sorry' bij het uitwinnen van zekerheden onder de huurovereenkomst bij homologatie van een pre-insolventieakkoord

mr. R. Bisschop1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Zoals inmiddels bekend is op 1 januari 2021 de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking getreden. Op grond van die wet kunnen rechten van de verhuurder onder de huurovereenkomst worden gewijzigd (ex art. 370 lid 1 Fw) of kan de huurovereenkomst worden beëindigd (op de voet van art. 373 Fw). De wetgever noemt huurovereenkomsten als voorbeeld van lopende overeenkomsten die mogelijk "als een molensteen rond de nek van de onderneming hangen" en waarvan de schuldenaar zich onder omstandigheden dus (deels) zou moeten kunnen ontdoen. Uit de jurisprudentie blijkt dan ook dat de WHOA veelvuldig wordt gebruikt door huurders om kwijtschelding van (een deel van) een huurachterstand te bewerkstelligen, of soms zelfs ook een beëindiging van een huurovereenkomst af te dwingen. In dit artikel wordt de vraag behandeld of de verhuurder van bedrijfsruimte in geval een homologatie-akkoord tot stand komt meer gediend is bij een waarborgsom of een bankgarantie. Het ROZ-model huurovereenk...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De waarborgsom vs. de bankgarantie onder de WHOA

2. Verrekenen van de natuurlijke verbintenis die overblijft na homologatie van het akkoord

3. Alternatieve oplossing (niet) mogelijk

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R. Bisschop1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/18156

Verder in 2024 nr.2

 Voorwoord

In april 2024 heeft de ROZ de jaarlijkse indexatieclausule in haar modellen voor zowel winkel- als bedrijfsruimte aangepast en om die reden nieuwe modellen gedeponeerd. De wijzigingen zijn doorgevo...

 'Better safe than sorry' bij het uitwinnen van zekerheden onder de huurovereenkomst bij homologatie van een pre-insolventieakkoord

Zoals inmiddels bekend is op 1 januari 2021 de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking getreden. Op grond van die wet kunnen rechten van de verhuurder onder de huurovereenkomst worden gewijzi...

 De ROZ past haar modellen bedrijfsruimte aan na interventie ACM. Een verbetering?

In april 2024 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) de jaarlijkse indexatieclausule in haar modellen voor zowel winkelruimte als kantoorruimte aangepast. De nieuwe modellen zijn gedeponeerd ond...

 De 'huurdersvariant' van het ROZ model

De meest in het oog springende verschillen Door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: 'ROZ') worden model huurovereenkomsten vastgesteld voor 290-bedrijfsruimten, 230a-ruimte en woonruimte.[2] Dez...

 Signaleringen

Aanpassing ROZ-model De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft na gesprekken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de model huurcontracten voor kantoor- en winkelruimte aangepast. Het betr...