Vastgoedcontracten 2022

Oprichting besloten vennootschap

Jan van Duijvendijk Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Dit modelcontract kan gebruikt worden wanneer de samenwerkende partijen bij het realiseren van een bouwproject een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten. Deze akte met de statuten van een BV is een van de standaardbijlagen bij de samenwerkingsovereenkomst voor het opzetten van een CV-BV-constructie voor een project. Zie het modelcontract Samenwerkingsovereenkomst voor het opzetten van een CV-BV-constructie voor een algemene uitleg. Kort gezegd komt het er op neer dat de

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

initiatiefnemers nadat ze die samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend eerst samen een nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – een BV – oprichten. Deze BV gaat dan dienen als de beherend vennoot. We zien dat terug in de doelomschrijving. Het overgrote deel van deze oprichtingsakte bestaat uit gebruikelijke teksten voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Een integrale beschrijving van het hoe en waarom zou een handboek voor het vennootschapsrecht kunnen opleveren. Dat valt buiten het bestek van dit modellenboek. Het gaat er met dit model en de toelichting om te beschrijven wat relevant is in het kader van de CV-BV-constructie met – in dit geval – twee initiatiefnemende partners voor een groot project. Daarbij zal men met grote nauwkeurigheid de aansturing willen regelen van deze Beheer-BV als beherend vennoot van de CV, en zal men binnen het bestuur van deze BV ook een vetorecht willen hebben, teneinde onwelgevallige besluiten te kunnen voorkomen. Zou het om een eenvoudiger project gaan, dan zou een tweehoofdige directie mogelijk wat zwaar kunnen zijn. Men ziet voor eenvoudigere projecten ook wel een eenhoofdige directie, dus een projectdirecteur, in wie beide initiatiefnemers vertrouwen stellen. Met een goed directiereglement, dat de bevoegdheden van het bestuur beperkt, kan men dan voldoende aansturing van het bestuur bereiken. Over deze aspecten meer in de toelichting op de bepalingen die deze zaken regelen.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Projectontwikkeling
Auteurs
Jan van Duijvendijk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11341