Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2020 nr. 5

Het bezoldigingsverslag van beursvennootschappen

mr. drs. L. in 't Veld en A.E.C.M. Verhagen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 

1. Inleiding

In twee delen is met ingang van 1 december 2019 en 3 september 2020 de wet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/8282 (“Implementatiewet”) in werking getreden.3 Richtlijn (EU) 2017/8284 (“Richtlijn”) wijzigt Richtlijn 2007/36/EG en beoogt onder meer de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders bij beursvennootschappen5 te vergroten en de transparantie tussen beursvennootschappen en beleggers te bevorderen.6

 

Met de Implementatiewet zijn enkele verplichtingen uit de Richtlijn omgezet die betrekking hebben op het bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag van beursvennootschappen. Daarnaast introduceert de Implementatiewet enkele verplichtingen met betrekking tot de transparantie over en goedkeuring van transacties met verbonden partijen en wordt de regelgeving met betrekking tot de identificatie van aandeelhouders en transparantieverplichting...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Inleiding

1. Inleiding

2. Bezoldigingsverslaggeving van beursvennootschappen

2.1 Verslaggeving omtrent bezoldiging

2.2. Introductie van het bezoldigingsverslag

2.3. Verhouding met het remuneratierapport van de Code

3. Inhoud van het bezoldigingsverslag

3.1 Bezoldigingsbeleid

3.2 Bezoldigingsverslag

3.2.1. Kwantitatieve informatie over bezoldiging van bestuurders

3.2.2. Kwalitatieve informatie over bezoldiging van bestuurders

3.2.3 Informatie over bezoldiging van commissarissen

4. Rol van de accountant bij het bezoldigingsverslag

5. Publicatie van het bezoldigingsverslag

6. Adviserende stemming over het bezoldigingsverslag

7. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. L. in 't Veld en A.E.C.M. Verhagen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16475

Verder in 2020 nr.5

 Beloning van bestuurders en commissarissen onder de loep

De beloning van bestuurders en commissarissen van beursvennootschappen was dit jaar een hot topic. Dit houdt verband met de invoering van de extra verplichtingen ten aanzien van het beloningsbeleid...

 Accountantsopdracht en accountantsverklaring bij NOW 1

In dit artikel ga ik in op de accountantsopdracht en de verschillende accountantsverklaringen die aan de orde kunnen zijn bij een aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie...

 Het bezoldigingsverslag van beursvennootschappen

  1. Inleiding In twee delen is met ingang van 1 december 2019 en 3 september 2020 de wet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/828[2] (“Implementatiewet”) in werk...

 Actualiteiten

NationaalAFM: Beursgenoteerde bedrijven moeten duidelijker zijn over gevolgen coronacrisisDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een verkennend onderzoek gedaan naar aanleiding van de halfjaa...