Vastgoedcontracten 2022

Vennootschapsovereenkomst

Jan van Duijvendijk Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Deze model-vennootschapsovereenkomst kan gebruikt worden wanneer de samenwerkende partijen bij het realiseren van relatief eenvoudige bouwprojecten een personenvennootschap oprichten, met als doel de financiële risico's te spreiden. Voordat een bouwproject van de grond komt, moet een projectontwikkelaar tal van uiteenlopende activiteiten ondernemen. Denk hierbij aan het verkrijgen van de benodigde gronden, het bouw- en woonrijp maken van de gronden, het ontwerpen van het bouwproject, het verkrijgen van een omgevingsvergunning (vroeger:

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

‘bouwvergunning’) waaraan soms eerst nog een wijziging van het bestemmingsplan vooraf moet gaan, het aanpassen van de infrastructuur, de realisatie van het bouwproject, de verkoop of de verhuur daarvan etc. Dit zijn activiteiten waar doorgaans veel tijd mee is gemoeid en waaraan aanzienlijke (financiële) risico's zijn verbonden. Om die (financiële) risico's te spreiden werken projectontwikkelaars en publieke partijen, maar ook private partijen onderling, geregeld samen. Vaak wordt voor die samenwerking een nieuwe (afzonderlijke) onderneming opgericht, maar partijen kunnen bij relatief eenvoudige projecten ook kiezen voor een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid. Een bekende, eenvoudige en goed bruikbare samenwerkingsvorm bij een relatief eenvoudige ontwikkeling is een vennootschap onder firma, afgekort ‘vof’. Kenmerken daarvan zijn een open structuur, fiscale transparantie, met een afgescheiden vermogen en separate administratie. Weliswaar zijn – anders dan bijvoorbeeld bij een commanditaire vennootschap (Zie de Overeenkomst tot het aangaan van een commanditaire vennootschap) – de vennoten uiteindelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de eventuele schulden van de vof, maar bij een ontwikkeling van relatief beperkte grootte met relatief beperkte risico's kan een vof toch de meest geëigende samenwerkingsvorm zijn. Een vof is een zogenaamde personenvennootschap. Personenvennootschappen zijn geen rechtspersonen; eigenlijk zijn het overeenkomsten, waarop contractsvrijheid van toepassing is, zodat de tekst naar eigen wensen kan worden ingericht. De oprichting kan plaatsvinden door ondertekening van deze onderhands akte. Men hoeft voor de oprichting niet naar een notaris.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Projectontwikkeling
Auteurs
Jan van Duijvendijk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11344