Vastgoedcontracten 2022

Aannemingsovereenkomst op basis van de UAV 2012 Na voorafgaande (meervoudige)aanbesteding

Jan-Willem Raadgever Bij ieder contract is een uitgebreide toelichting gevoegd. Hieronder treft u de eerste alinea van de toelichting aan. Wanneer u het contract koopt ontvangt u daarbij uiteraard ook de toelichting. Indien u een abonnement neemt heeft u onbeperkt toegang tot alle contracten en toelichtingen daarop.

Vastgoedcontract kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit vastgoedcontract ook afzonderlijk kopen.

  Inhoud geactualiseerd op: 1-5-2017. 1. Dit model gaat uit van de toepasselijkheid van de UAV 2012. Elders in deze uitgave bevindt zich een model aannemingsovereenkomst gebaseerd op de UAV 2012. De toelichting die daar is gegeven met betrekking tot de (geschiedenis) van de UAV, geldt mutatis mutandis ook voor dit model.2. Uitgangspunt bij het opstellen van deze modelovereenkomst is dat de Opdrachtgever een professionele partij is en daarmee dus geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (een consument) dient acht geslagen te worden op dwingend wettelijke consumenten beschermende regels die staan opgenomen in artikel 7:765 – 7:769 BW. De onderhavige modelovereenkomst kan niet ongewijzigd worden toegepast bij een overeenkomst tussen een consument en een Aannemer.3. In de considerans van de overeenkomst wordt vastgelegd wat de bedoeling is van partijen met de overeenkomst. Alhoewel in de considerans geen bindende afspraken tussen partijen worden vastgelegd, is dit een belangrijk onderdeel van de overeenkomst aangezien uit de considerans volgt hoe de tussen partijen gemaakte afspraken moeten worden geïnterpreteerd. Dit is vooral van belang indien een situatie zich voordoet waarin de overeenkomst niet expliciet voorziet. De considerans kan dus al naar gelang de situatie verder aangevuld worden.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Bouw
Auteurs
Jan-Willem Raadgever
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:VgC/11345